Privalia: acomiadat per cuidar

Condemnen l'empresa Privalia a readmetre un treballador acomiadat pel càncer de la seva dona

El Jutjat Social 21 de Barcelona ha condemnat l'empresa de venda online Privalia a readmetre i indemnitzar per danys morals un extreballador en considerar que el seu acomiadament va estar motivat per la possibilitat que l'estat de salut de la seva dona -malalta d'un càncer sense possibilitat de cura i en estat terminal en el moment de l'extinció- comportés absències freqüents del seu lloc de treball.

Segons relat de M.A.B.P, en el moment de donar-li la seva carta d'acomiadament, el passat dia 12 de febrer de 2015, un membre de l'empresa present en aquest acte va informar-lo que “degut al fet que la teva dona està en tractament pel càncer, has d'agafar-te molts dies per acompanyar-la i Privalia no és el lloc per a una persona amb aquesta situació personal”. Aquest comentari va arribar tot just abans de lliurar-li una carta d'acomiadament on s'informava de l'extinció de la relació laboral que, sorprenentment i segons consta a la carta d'acomiadament, es faria efectiu cinc mesos després, l'11 de juliol de 2015, malgrat l'extinció es feia per causes disciplinàries i s'atribuïa a l'extreballador la comissió de “faltes molt greus”, incloent-hi uns problemes relacionats amb la programació de la pàgina web de Privalia que haurien afectat la botiga online el dia 23 de desembre de 2014 i causat l'empresa unes pèrdues valorades entre 50.000€ i 100.000€. Aquesta greu negligència de la qual l'empresa feia responsable el seu empleat no va ser, però, cap obstacle per a que uns dies després de comunicar l'acomiadament, aquest rebés el pagament de 6000€ en concepte de bonus per la plena consecució dels seus objectius anuals corresponents a l'any 2014.

Càncer en estat terminal

Lluny de causes relacionades amb el seu rendiment professional -que amb anterioritat a l'acomiadament mai havia estat objecte de controvèrsia a l'empresa, ans al contrari- la sentència del Jutjat Social 21 de Barcelona considera que la motivació de Privalia per procedir a l'extinció de la relació laboral té el seu origen en el fet que la seva dona va ser diagnosticada d'un càncer de mama l'any 2013. Una malaltia que va obligar a intervenir-la quirúrgicament i a un exhaustiu seguiment mèdic, raó per la qual l'extreballador va fer servir en diverses ocasions dies de les seves pròpies vacances per poder-la acompanyar i tenir cura del seu estat. Malauradament, però, i malgrat tots els tractaments seguits, l'evolució de la malaltia no va deixar d'agreujar-se fins al punt que al febrer de 2015 a la pacient se li va començar a administrat un tractament pal·liatiu davant la impossibilitat de redreçar la situació clínica. Circumstància que l'extreballador va comunicar als seus superiors només uns dies abans que la direcció de Privalia optés pel seu acomiadament.

Incongruència de l'acció empresarial

La sentència considera que el suposat baix rendiment atribuït al treballador no és la veritable causa de l'acomiadament doncs dels fets provats, incloent-hi el testimoni dels seus superiors, deriva que «el rendiment del demandant era el correcte» i conclou que «l'empresa no aconsegueix acreditar una justificació objectiva i raonable de la causa de l'acomiadament del demandant, sinó que es manté oculta per part de l'empresa la veritable causa de l'acomiadament». En sentit contrari, la resolució considera que les raons de l'acomiadament cal buscar-les a «la circumstancia de que el demandant precisava de freqüents permisos aplicats o no a vacances per a assistir a la seva esposa en una malaltia greu, es una circumstància personal del demandant que en cap cas pot ser motiu ni causa d'acomiadament, i no obstant la prova practicada per l'empresa, sura indefectiblement com a l'element causal de l'acomiadament» tot recordant que «la conciliació de la vida laboral i familiar forma part dels drets del treballador d'especial protecció, i singularment el dret a obtenir reduccions de jornada o excedències per a tenir cura d'un familiar fins al segon grau per malaltia greu, és un dret especialment protegit amb la nul·litat objectiva en l'art 55 de l'Estatut dels treballador». En aquest sentit, l'acomiadament, segons la sentència, resulta ser « la possible maniobra per evitar l'exercici de tal dret, anticipant-se a que es produeixi» i, per tant, queda revestit de «caràcter discriminatori».

Arran d'aquesta sentència, que podria encara ser objecte de recurs per part de l'empresa, Privalia haurà de readmetre el treballador en el seu lloc de treball i indemnitzar-lo per un import de més de 15.000 euros en concepte de dany moral, a banda d'abonar els salaris deixats de percebre incrementats amb els corresponents interessos.

Condemnen l'empresa Privalia a readmetre un treballador acomiadat pel càncer de la seva dona

Segons relat de M.A.B.P, en el moment de donar-li la seva carta d'acomiadament, el passat dia 12 de febrer de 2015, un membre de l'empresa present en aquest acte va informar-lo que “degut al fet que la teva dona està en tractament pel càncer, has d'agafar-te molts dies per acompanyar-la i Privalia no és el lloc per a una persona amb aquesta situació personal”. Aquest comentari va arribar tot just abans de lliurar-li una carta d'acomiadament on s'informava de l'extinció de la relació laboral que, sorprenentment i segons consta a la carta d'acomiadament, es faria efectiu cinc mesos després, l'11 de juliol de 2015, malgrat l'extinció es feia per causes disciplinàries i s'atribuïa a l'extreballador la comissió de “faltes molt greus”, incloent-hi uns problemes relacionats amb la programació de la pàgina web de Privalia que haurien afectat la botiga online el dia 23 de desembre de 2014 i causat l'empresa unes pèrdues valorades entre 50.000€ i 100.000€. Aquesta greu negligència de la qual l'empresa feia responsable el seu empleat no va ser, però, cap obstacle per a que uns dies després de comunicar l'acomiadament, aquest rebés el pagament de 6000€ en concepte de bonus per la plena consecució dels seus objectius anuals corresponents a l'any 2014.

Càncer en estat terminal

Lluny de causes relacionades amb el seu rendiment professional -que amb anterioritat a l'acomiadament mai havia estat objecte de controvèrsia a l'empresa, ans al contrari- la sentència del Jutjat Social 21 de Barcelona considera que la motivació de Privalia per procedir a l'extinció de la relació laboral té el seu origen en el fet que la seva dona va ser diagnosticada d'un càncer de mama l'any 2013. Una malaltia que va obligar a intervenir-la quirúrgicament i a un exhaustiu seguiment mèdic, raó per la qual l'extreballador va fer servir en diverses ocasions dies de les seves pròpies vacances per poder-la acompanyar i tenir cura del seu estat. Malauradament, però, i malgrat tots els tractaments seguits, l'evolució de la malaltia no va deixar d'agreujar-se fins al punt que al febrer de 2015 a la pacient se li va començar a administrat un tractament pal·liatiu davant la impossibilitat de redreçar la situació clínica. Circumstància que l'extreballador va comunicar als seus superiors només uns dies abans que la direcció de Privalia optés pel seu acomiadament.

Incongruència de l'acció empresarial

La sentència considera que el suposat baix rendiment atribuït al treballador no és la veritable causa de l'acomiadament doncs dels fets provats, incloent-hi el testimoni dels seus superiors, deriva que «el rendiment del demandant era el correcte» i conclou que «l'empresa no aconsegueix acreditar una justificació objectiva i raonable de la causa de l'acomiadament del demandant, sinó que es manté oculta per part de l'empresa la veritable causa de l'acomiadament». En sentit contrari, la resolució considera que les raons de l'acomiadament cal buscar-les a «la circumstancia de que el demandant precisava de freqüents permisos aplicats o no a vacances per a assistir a la seva esposa en una malaltia greu, es una circumstància personal del demandant que en cap cas pot ser motiu ni causa d'acomiadament, i no obstant la prova practicada per l'empresa, sura indefectiblement com a l'element causal de l'acomiadament» tot recordant que «la conciliació de la vida laboral i familiar forma part dels drets del treballador d'especial protecció, i singularment el dret a obtenir reduccions de jornada o excedències per a tenir cura d'un familiar fins al segon grau per malaltia greu, és un dret especialment protegit amb la nul·litat objectiva en l'art 55 de l'Estatut dels treballador». En aquest sentit, l'acomiadament, segons la sentència, resulta ser « la possible maniobra per evitar l'exercici de tal dret, anticipant-se a que es produeixi» i, per tant, queda revestit de «caràcter discriminatori».

Arran d'aquesta sentència, que podria encara ser objecte de recurs per part de l'empresa, Privalia haurà de readmetre el treballador en el seu lloc de treball i indemnitzar-lo per un import de més de 15.000 euros en concepte de dany moral, a banda d'abonar els salaris deixats de percebre incrementats amb els corresponents interessos.