IQOXE: acusació popular

El sindicat CGT es persona com a acusació popular amb l'assessorament de Col·lectiu Ronda

La CGT Baix Camp-Priorat es personarà a través del Col·lectiu Ronda com a acusació popular en les diligències obertes en relació a l’accident produït per l’explosió d’un reactor d’òxid etilè a l’empresa IQOXE (Indústries Químiques de l’Òxid d’Etilè, S.A.) ubicada al polígon petroquímic de Tarragona.

.......................................................................

Comunicat de CGT Baix Camp- Priorat:

.......................................................................

L’accident del 14 de gener va provocar la mort de dos operaris i la d’un veí, així com diversos ferits i nombroses afectacions en habitatges i diferents instal·lacions de les localitats properes.

Arran d’aquest fet es va generar una gran alarma social i es van mostrar les greus deficiències existents pel que fa a la seguretat en cas que es produeixin accidents greus, tant per als treballadors i treballadores de les empreses del polígon, com pels veïns i veïnes de la zona.

El sindicat CGT del Baix Camp ha decidit personar-se, en primer lloc, per responsabilitat i en defensa dels interessos generals de tot el personal que treballa a les empreses del polígon petroquímic i el conjunt de la població del Camp de Tarragona.

La connivència de l’Administració amb la química s’ha traduït amb una permanent opacitat respecte tot allò que succeeix a les empreses del complex químic. L’accident del passat mes de gener no va ser cap excepció a aquesta dinàmica, tal i com ho demostra la insistència de l’Administració a l’hora de restar importància a la gravetat del perill que pogués comportar l’expulsió ambiental de substàncies potencialment nocives per a la salut o la negativa a activar en tota la seva extensió les mesures contemplades al Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de la Generalitat (PLASEQCAT). El sinistre també ha fet que es fessin públiques les denúncies sobre les condicions laborals cada vegada més precàries de les persones que hi treballen, exposant-les a situacions de perillositat que podrien ser derivades de males pràctiques. Amb la denúncia es pretén d’una banda identificar i atribuir les possibles responsabilitats derivades de negligències, deficiències en el manteniment de les instal·lacions o disfuncions del sistemes de prevenció i seguretat de la planta que es puguin trobar en l’origen dels fets del passat 14 de gener i les irreparables conseqüències que se’n deriven en termes de pèrdua de vides humanes, així com de risc potencial per a la salut del conjunt de la població que habita el territori.

La personació com a acusació popular en aquest procediment ens permetrà accedir a la informació incorporada a la instrucció i investigació d’un sinistre que, malauradament, afecta una empresa amb un llarg historial d’incompliments de la normativa en matèria de prevenció i seguretat laboral, tal i com ho demostra les quatre sancions imposades per Inspecció de Treball als darrers anys per aquest motiu. Una situació a la qual no pot ser aliena les reiterades denúncies per part del personal de IQOXE respecte la insuficiència de la plantilla i el condicionant que aquesta mancança de treballadors i treballadores representa pel correcte desenvolupament de les seves funcions en condicions de plena seguretat.

Com a organització dedicada a la defensa dels drets de la classe treballadora, incloent-hi el dret a la pròpia salut i la integritat física, la nostra obligació i desig és participar activament d’un procediment que ha de contribuir, d’una vegada per totes, a redreçar la situació que es viu actualment a la petroquímica de Tarragona i a les empreses que hi operen.

El sindicat CGT es persona com a acusació popular amb l'assessorament de Col·lectiu Ronda

.......................................................................

Comunicat de CGT Baix Camp- Priorat:

.......................................................................

L’accident del 14 de gener va provocar la mort de dos operaris i la d’un veí, així com diversos ferits i nombroses afectacions en habitatges i diferents instal·lacions de les localitats properes.

Arran d’aquest fet es va generar una gran alarma social i es van mostrar les greus deficiències existents pel que fa a la seguretat en cas que es produeixin accidents greus, tant per als treballadors i treballadores de les empreses del polígon, com pels veïns i veïnes de la zona.

El sindicat CGT del Baix Camp ha decidit personar-se, en primer lloc, per responsabilitat i en defensa dels interessos generals de tot el personal que treballa a les empreses del polígon petroquímic i el conjunt de la població del Camp de Tarragona.

La connivència de l’Administració amb la química s’ha traduït amb una permanent opacitat respecte tot allò que succeeix a les empreses del complex químic. L’accident del passat mes de gener no va ser cap excepció a aquesta dinàmica, tal i com ho demostra la insistència de l’Administració a l’hora de restar importància a la gravetat del perill que pogués comportar l’expulsió ambiental de substàncies potencialment nocives per a la salut o la negativa a activar en tota la seva extensió les mesures contemplades al Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de la Generalitat (PLASEQCAT). El sinistre també ha fet que es fessin públiques les denúncies sobre les condicions laborals cada vegada més precàries de les persones que hi treballen, exposant-les a situacions de perillositat que podrien ser derivades de males pràctiques. Amb la denúncia es pretén d’una banda identificar i atribuir les possibles responsabilitats derivades de negligències, deficiències en el manteniment de les instal·lacions o disfuncions del sistemes de prevenció i seguretat de la planta que es puguin trobar en l’origen dels fets del passat 14 de gener i les irreparables conseqüències que se’n deriven en termes de pèrdua de vides humanes, així com de risc potencial per a la salut del conjunt de la població que habita el territori.

La personació com a acusació popular en aquest procediment ens permetrà accedir a la informació incorporada a la instrucció i investigació d’un sinistre que, malauradament, afecta una empresa amb un llarg historial d’incompliments de la normativa en matèria de prevenció i seguretat laboral, tal i com ho demostra les quatre sancions imposades per Inspecció de Treball als darrers anys per aquest motiu. Una situació a la qual no pot ser aliena les reiterades denúncies per part del personal de IQOXE respecte la insuficiència de la plantilla i el condicionant que aquesta mancança de treballadors i treballadores representa pel correcte desenvolupament de les seves funcions en condicions de plena seguretat.

Com a organització dedicada a la defensa dels drets de la classe treballadora, incloent-hi el dret a la pròpia salut i la integritat física, la nostra obligació i desig és participar activament d’un procediment que ha de contribuir, d’una vegada per totes, a redreçar la situació que es viu actualment a la petroquímica de Tarragona i a les empreses que hi operen.