Els jubilats de TMB reclamen pels 18 anys d’infracotització


La secció sindical de CGT als autobusos de TMB, en col·laboració amb Col·lectiu Ronda, han iniciat una campanya adreçada als jubilats de l’empresa per reclamar que es recalculi la seva pensió de jubilació atenent a la base de cotització que veritablement els corresponia

...................................................................

Durant 18 anys, TMB va deixar de pagar més de 25 milions als conductors d’autobusos com a conseqüència d’una «errada comptable» en el càlcul d’un dels conceptes salarials de la nòmina d’aquest col·lectiu de treballadors i treballadores com és el complement de lloc de treball que se’ls reconeix per conveni. Després d’admetre l’existència d’aquest error i el perjudici causat a la seva plantilla en el decurs de gairebé dues dècades, l’ens municipal es va comprometre a restituir als afectats la quantia corresponent a un any d’endarreriments en concepte del complement erròniament calculat. És a dir, la quantitat que estan obligats a pagar per llei, doncs les reclamacions per deutes salarials prescriuen un cop transcorregut un any. Un primer oferiment que TMB va incrementar minsament amb posterioritat oferint-se a abonar 10 mesos més d’endarreriments fins a completar un període de menys de dos anys del total de 18 anys que va estar pagant de menys els conductors i conductores.

«Les reclamacions per les cotitzacions no prescriuen»

Àlex Tisminetzky és l’advocat de Col·lectiu Ronda que ha col·laborat amb la secció sindical de CGT al bus de TMB per interposar les primeres demandes en representació d’antics treballadors i treballadores de l’empresa per reclamar que es calculin les seves pensions segons la base de cotització que els hagués correspost de no haver estat per aquesta monumental errada perllongada en el temps. «Malauradament -afirma l’advocat- els deutes salarials tenen una prescripció d’un any i no es pot exigir a TMB que aboni tot allò que ha deixat de pagar durant gairebé 20 anys als seus treballadors. Ara bé, les cotitzacions a efectes d’una jubilació o invalidesa no prescriuen, i poden reclamar-se per augmentar les pensions de jubilació o invalidesa amb el que hauria percebut el treballador ara jubilat si l’empresa hagués complert la legalitat i li hagués abonat el que determinava el Conveni Col·lectiu». Concretament, i atenent a l’import correcte del complement de lloc de treball, l’increment de la pensió que podrien aconseguir els antics conductors de TMB se situa entre els 280 i els 420 euros anuals, segons les circumstàncies de cada cas. L’advocat recorda que aquest increment de la pensió l’haurà d’abonar l’INSS i que haurà de ser aquest qui reclami, a la vegada, a la pròpia empresa per haver incorregut en un cas evident d’infracotizació dels seus treballadors i treballadores. L’advocat de Col·lectiu Ronda lamenta que «la legislació no faciliti que la plantilla pugui recuperar els 25 milions d’euros que se’ls han deixat de pagar mes a mes a les seves nòmines» però considera que les demandes interposades i les que es presentin d’ara en endavant «impediran que als integrants de la plantilla se’ls segueixi negant allò que els corresponia un cop han accedit a la jubilació».

...................................................................

Durant 18 anys, TMB va deixar de pagar més de 25 milions als conductors d’autobusos com a conseqüència d’una «errada comptable» en el càlcul d’un dels conceptes salarials de la nòmina d’aquest col·lectiu de treballadors i treballadores com és el complement de lloc de treball que se’ls reconeix per conveni. Després d’admetre l’existència d’aquest error i el perjudici causat a la seva plantilla en el decurs de gairebé dues dècades, l’ens municipal es va comprometre a restituir als afectats la quantia corresponent a un any d’endarreriments en concepte del complement erròniament calculat. És a dir, la quantitat que estan obligats a pagar per llei, doncs les reclamacions per deutes salarials prescriuen un cop transcorregut un any. Un primer oferiment que TMB va incrementar minsament amb posterioritat oferint-se a abonar 10 mesos més d’endarreriments fins a completar un període de menys de dos anys del total de 18 anys que va estar pagant de menys els conductors i conductores.

«Les reclamacions per les cotitzacions no prescriuen»

Àlex Tisminetzky és l’advocat de Col·lectiu Ronda que ha col·laborat amb la secció sindical de CGT al bus de TMB per interposar les primeres demandes en representació d’antics treballadors i treballadores de l’empresa per reclamar que es calculin les seves pensions segons la base de cotització que els hagués correspost de no haver estat per aquesta monumental errada perllongada en el temps. «Malauradament -afirma l’advocat- els deutes salarials tenen una prescripció d’un any i no es pot exigir a TMB que aboni tot allò que ha deixat de pagar durant gairebé 20 anys als seus treballadors. Ara bé, les cotitzacions a efectes d’una jubilació o invalidesa no prescriuen, i poden reclamar-se per augmentar les pensions de jubilació o invalidesa amb el que hauria percebut el treballador ara jubilat si l’empresa hagués complert la legalitat i li hagués abonat el que determinava el Conveni Col·lectiu». Concretament, i atenent a l’import correcte del complement de lloc de treball, l’increment de la pensió que podrien aconseguir els antics conductors de TMB se situa entre els 280 i els 420 euros anuals, segons les circumstàncies de cada cas. L’advocat recorda que aquest increment de la pensió l’haurà d’abonar l’INSS i que haurà de ser aquest qui reclami, a la vegada, a la pròpia empresa per haver incorregut en un cas evident d’infracotizació dels seus treballadors i treballadores. L’advocat de Col·lectiu Ronda lamenta que «la legislació no faciliti que la plantilla pugui recuperar els 25 milions d’euros que se’ls han deixat de pagar mes a mes a les seves nòmines» però considera que les demandes interposades i les que es presentin d’ara en endavant «impediran que als integrants de la plantilla se’ls segueixi negant allò que els corresponia un cop han accedit a la jubilació».