Carlomagno retira l'expedient d'acomiadament

La històrica firma tèxtil d'Igualada retira l'expedient d'acomiadament però té un futur incert

La històrica firma igualadina dedicada a la fabricació de mitjons ha anunciat la retirada de l'expedient d'acomiadament col·lectiu plantejat el passat mes de novembre que afectava la totalitat de la plantilla, integrada actualment per 26 persones i que també suposava el cessament de l'activitat productiva a la capital de l'Anoia. La situació de l'empresa, que actualment es troba en situació de preconcurs de creditors, continua sent, però, incerta. La majoria de la plantilla acumula dues mensualitats impagades i els 10 treballadors acomiadats en l'expedient presentat per Carlomagno al 2015 encara no han cobrat les indemnitzacions acordades.

Sandra Zahonero, advocada del Col·lectiu Ronda que ha assessorat la plantilla durant el període de consultes de l'expedient finalment retirat, considera que la decisió de l'empresa es fonamenta en el fet que «durant la negociació, hi ha hagut tot tipus d'irregularitats per part de Carlomagno. Retiren l'expedient conscients que, de seguir endavant, era més que probable que Inspecció de Treball hagués emès un informe recollint aquestes irregularitats que suposen mala fe en la negociació i, en conseqüència, la nul·litat dels acomiadaments, que hauria estat declarada judicialment». En aquest sentit, Zahonero recorda la reiterada negativa per part de l'equip negociador de Carlomagno a facilitar als representats legals de la plantilla informació econòmica que permetés contrastar la situació de necessitat i inviabilitat que l'empresa esgrimia com a justificació de l'acomiadament. «L'actuació de Carlomagno en aquest procés -afirma l'advocada- és una vulneració flagrant del principi de bona fe en la negociació que la legislació considera requisit inexcusable per donar validesa a la pretensió d'una empresa que vol acomiadar treballadors. Se'ns deia que Carlomagno era un projecte inviable però en cap cas se'ns facilitaven els números que demostressin que això era així».

Continuïtat de la producció

Un cop retirat l'expedient d'acomiadament col·lectiu, les 26 persones que encara formen part de la plantilla de la tèxtil igualadina s'han reincorporat als seus llocs de treball i han reprès l'activitat. La situació, però, és del tot incerta. Sandra Zahonero recorda que «els treballadors i treballadores de Carlomagno acumulen l'impagament de dues nòmines i les persones que van perdre la seva feina l'any passat, en el context de l'anterior expedient d'acomiadament col·lectiu, continuen sense rebre la seva indemnització. La prioritat de la plantilla és preservar la producció i l'ocupació a la fàbrica, però la direcció de Carlomagno -propietat de la família Pujol Marçà- ha de comprometre's amb la continuïtat i el futur de l'empresa. L'empresa està en preconcurs de creditors, renegociant el seu deute, però aquest ha de ser un procés destinat a trobar formules de viabilitat per a Carlomagno i no simplement a abaratir el cost final de tancar portes. Amenaçar per segon any consecutiu amb el cessament de l'activitat i seguir transferint fons i actius propis de l'empresa a una societat patrimonial controlada pels Pujol Marçà, tal i com s'ha fet als darrers anys, no és una actitud responsable ni lleial amb una plantilla que en la majoria de casos acumula més de 30 anys d'antiguitat a l'empresa. Estem disposats a arribar on calgui, incloent-hi per suposats els tribunals, en defensa de la dignitat d'aquests treballadors».

En aquest sentit, la plantilla ha iniciat un calendari de mobilitzacions que prosseguirà durant aquest mes de desembre i ja ha interposat una demanda judicial denunciant l'incompliment empresarial en quant a la seva obligació de abonar puntualment els salaris ( fa més de dos anys que se'ls paga sistemàticament amb dos mesos d'endarreriment de promig), als efectes que judicialment s'acordi l'extinció de les relacions laborals  amb la indemnització legal corresponent a l'acomiadament improcedent -45/33 dies per any treballat.

La històrica firma tèxtil d'Igualada retira l'expedient d'acomiadament però té un futur incert

Sandra Zahonero, advocada del Col·lectiu Ronda que ha assessorat la plantilla durant el període de consultes de l'expedient finalment retirat, considera que la decisió de l'empresa es fonamenta en el fet que «durant la negociació, hi ha hagut tot tipus d'irregularitats per part de Carlomagno. Retiren l'expedient conscients que, de seguir endavant, era més que probable que Inspecció de Treball hagués emès un informe recollint aquestes irregularitats que suposen mala fe en la negociació i, en conseqüència, la nul·litat dels acomiadaments, que hauria estat declarada judicialment». En aquest sentit, Zahonero recorda la reiterada negativa per part de l'equip negociador de Carlomagno a facilitar als representats legals de la plantilla informació econòmica que permetés contrastar la situació de necessitat i inviabilitat que l'empresa esgrimia com a justificació de l'acomiadament. «L'actuació de Carlomagno en aquest procés -afirma l'advocada- és una vulneració flagrant del principi de bona fe en la negociació que la legislació considera requisit inexcusable per donar validesa a la pretensió d'una empresa que vol acomiadar treballadors. Se'ns deia que Carlomagno era un projecte inviable però en cap cas se'ns facilitaven els números que demostressin que això era així».

Continuïtat de la producció

Un cop retirat l'expedient d'acomiadament col·lectiu, les 26 persones que encara formen part de la plantilla de la tèxtil igualadina s'han reincorporat als seus llocs de treball i han reprès l'activitat. La situació, però, és del tot incerta. Sandra Zahonero recorda que «els treballadors i treballadores de Carlomagno acumulen l'impagament de dues nòmines i les persones que van perdre la seva feina l'any passat, en el context de l'anterior expedient d'acomiadament col·lectiu, continuen sense rebre la seva indemnització. La prioritat de la plantilla és preservar la producció i l'ocupació a la fàbrica, però la direcció de Carlomagno -propietat de la família Pujol Marçà- ha de comprometre's amb la continuïtat i el futur de l'empresa. L'empresa està en preconcurs de creditors, renegociant el seu deute, però aquest ha de ser un procés destinat a trobar formules de viabilitat per a Carlomagno i no simplement a abaratir el cost final de tancar portes. Amenaçar per segon any consecutiu amb el cessament de l'activitat i seguir transferint fons i actius propis de l'empresa a una societat patrimonial controlada pels Pujol Marçà, tal i com s'ha fet als darrers anys, no és una actitud responsable ni lleial amb una plantilla que en la majoria de casos acumula més de 30 anys d'antiguitat a l'empresa. Estem disposats a arribar on calgui, incloent-hi per suposats els tribunals, en defensa de la dignitat d'aquests treballadors».

En aquest sentit, la plantilla ha iniciat un calendari de mobilitzacions que prosseguirà durant aquest mes de desembre i ja ha interposat una demanda judicial denunciant l'incompliment empresarial en quant a la seva obligació de abonar puntualment els salaris ( fa més de dos anys que se'ls paga sistemàticament amb dos mesos d'endarreriment de promig), als efectes que judicialment s'acordi l'extinció de les relacions laborals  amb la indemnització legal corresponent a l'acomiadament improcedent -45/33 dies per any treballat.