Un toc d'atenció a la precarietat

Breus reflexions al voltant de tres recents sentències del TJUE

Valorem positivament el dictat de 3 sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que evidencien, una vegada més, l'ús fraudulent que tant les empreses privades com el sector públic i l'Administració estan fent de la contractació temporal a l'Estat espanyol

Des del Col·lectiu Ronda valorem molt positivament el dictat de tres recents Sentències per part del Tribunal de Justicia de la Unió Europea. En la nostra opinió, més enllà de la trascendència jurídica i de l'impacte de les Sentències en qüestió -que analitzarem d'aquí a uns dies de manera més detallada-, considerem singularment significatiu que totes tres Sentències assumeixini constatin el caràcter abusiu i, per tant, fraudulent, de la utilització de la contratació temporal (inclosos nomenaments de personal estatutari temporal, funcionaris interins i treballadors eventuals) per part de les Administracions Públiques a l'Estat Espanyol (recordem, en aquest sentit, que una Sentència refereix a l'administració de l'Estat Espanyol, mentre que les altres dues restants, a un Ajuntament i a dues Comunitats Autònomes). De la mateixa manera, considerem que el fet que les 3 Sentències es dictin el mateix dia (14 de Setembre de 2016) evidencia la voluntat de les Institucions Europees de denunciar públicament la fraudulència amb que, a tot l'Estat Espanyol, les administracions públiques (autonòmica, local i estatal però, també, recordem-ho, empreses, serveis de salut, serveis d'educació, universitats i restants entitats públiques), estan fent ús i abús de la contractació temporal.

fotografia: Gus valentim [CC] flickr.com

D'altra banda, també valorem positivament que una de les Sentències en qüestió hagi recordat a l'Estat Espanyol que no es pot discriminar als treballadors amb contracte temporal vers els fixos i, específicament, que és il·legal que els treballadors amb contracte temporal no tinguin dret a percebre cap indemnització quan finalitzi el seu contracte.

Totes dues conclusions ratifiquen el que sempre hem defensat des del Col·lectiu Ronda: que no només és injust sinó, també, contrari a la llei i a la normativa comunitària, discriminar als treballadors amb contracte temporal i, d'altra banda, que la immensa majoria dels contractes temporals que es signen a Espanya són fraudulents i/o abusius i que, per tant, els treballadors afectats tenen dret a exigir el reconeixement de la seva fixesa o indefinició o, si se'ls ha notificat la extinció del seu contracte pretesament temporal, a impugnar el seu acomiadament a efecte de percebre una indemnització encara més elevada que les corresponents per la finalització d'un contracte temporal ajustat a la llei -supòsit aquest realment excepcional-.

Breus reflexions al voltant de tres recents sentències del TJUE

Valorem positivament el dictat de 3 sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que evidencien, una vegada més, l'ús fraudulent que tant les empreses privades com el sector públic i l'Administració estan fent de la contractació temporal a l'Estat espanyol

Des del Col·lectiu Ronda valorem molt positivament el dictat de tres recents Sentències per part del Tribunal de Justicia de la Unió Europea. En la nostra opinió, més enllà de la trascendència jurídica i de l'impacte de les Sentències en qüestió -que analitzarem d'aquí a uns dies de manera més detallada-, considerem singularment significatiu que totes tres Sentències assumeixini constatin el caràcter abusiu i, per tant, fraudulent, de la utilització de la contratació temporal (inclosos nomenaments de personal estatutari temporal, funcionaris interins i treballadors eventuals) per part de les Administracions Públiques a l'Estat Espanyol (recordem, en aquest sentit, que una Sentència refereix a l'administració de l'Estat Espanyol, mentre que les altres dues restants, a un Ajuntament i a dues Comunitats Autònomes). De la mateixa manera, considerem que el fet que les 3 Sentències es dictin el mateix dia (14 de Setembre de 2016) evidencia la voluntat de les Institucions Europees de denunciar públicament la fraudulència amb que, a tot l'Estat Espanyol, les administracions públiques (autonòmica, local i estatal però, també, recordem-ho, empreses, serveis de salut, serveis d'educació, universitats i restants entitats públiques), estan fent ús i abús de la contractació temporal.

fotografia: Gus valentim [CC] flickr.com

D'altra banda, també valorem positivament que una de les Sentències en qüestió hagi recordat a l'Estat Espanyol que no es pot discriminar als treballadors amb contracte temporal vers els fixos i, específicament, que és il·legal que els treballadors amb contracte temporal no tinguin dret a percebre cap indemnització quan finalitzi el seu contracte.

Totes dues conclusions ratifiquen el que sempre hem defensat des del Col·lectiu Ronda: que no només és injust sinó, també, contrari a la llei i a la normativa comunitària, discriminar als treballadors amb contracte temporal i, d'altra banda, que la immensa majoria dels contractes temporals que es signen a Espanya són fraudulents i/o abusius i que, per tant, els treballadors afectats tenen dret a exigir el reconeixement de la seva fixesa o indefinició o, si se'ls ha notificat la extinció del seu contracte pretesament temporal, a impugnar el seu acomiadament a efecte de percebre una indemnització encara més elevada que les corresponents per la finalització d'un contracte temporal ajustat a la llei -supòsit aquest realment excepcional-.