Campanya Renda 2018

Demana hora amb els experts de Col·lectiu Ronda

Durant el període establert per presentar la Declaració de Renda corresponent a l'exercici 2018, entre els dies 2 d’abril i 1 de juliol de 2019, Col·lectiu Ronda posa a la vostra disposició un equip especialitzat que us pot ajudar a complir amb les vostres obligacions fiscals

.........................................................................

Col·lectiu Ronda disposa d'un equip de professionals experts en fiscalitat i tributació per fer les declaracions de renda corresponents a l'exercici 2018, que enguany es poden presentar fins el proper 1 de juliol.

Si esteu interessats/des a demanar hora de visita i ser atesos pel nostre servei especialitzat, podeu fer-ho trucant als nostres despatxos de Barcelona i Mataró:

 • 93 268 21 99 - Barcelona
 • 93 798 28 04 - Mataró

TARIFES
.................................................................................................

ESBORRANY (CONFIRMACIÓ)

ABONAT.......................... 46 euros
NO ABONAT ................... 56 euros

RENDA PREUS ABONATS

Bàsica................................ 79 euros
Ordinària, a partir de ......... 114 euros

 

RENDA PREUS NO ABONATS

Bàsica................................. 91 euros
Ordinària, a partir de .......... 125 euros

PATRIMONI

ABONAT............................. 114 euros
NO ABONAT....................... 125 euros

RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ QUE, SI S'ESCAU, CAL PORTAR PER FER LA DECLARACIÓ DE LA RENDA:

 • L'esborrany o relació de dades fiscals si l'ha fet arribar Hisenda.
 • Fotocopia DNI dels membres de la unitat familiar.
 • Si es família nombrosa, títol vigent.
 • En cas de discapacitat, certificat acreditatiu del percentatge.
 • Certificat dels rendiments del treball (de l’empresa si són salaris, de l’INEM si és l’atur, de l’INSS si són pensions...).
 • Activitats econòmiques, certificats de les retencions dels clients, ingressos totals i despeses i pagaments a compte de IRPF.
 • Certificat de les aportacions fetes a Plans de Pensions.
 • Rebuts de l’IBI de les propietats diferents a l'habitatge habitual i de l'habitual si encara se la desgraven.
 • Si es tenen immobles llogats, la relació d'ingressos i despeses que aquests han generat.
 • Certificat enviats pels bancs dels rendiments dels comptes corrents i dels corresponents a accions borsàries i d’altres productes financers.
 • Certificats enviats pels bancs de les compres i vendes d’accions, fons d’inversió, cèdules hipotecàries i altres participacions en societats.
 • Certificats dels rendiments de participacions en societats, dividends o repartiment de beneficis.
 • Certificats de les subvencions o ajudes rebudes.
 • En el cas que hi hagi alguna venda d'immobles, l’escriptura de venda, la de compra i la relació de totes les despeses pagades.
 • En el cas de compra d'habitatge habitual, l’escriptura de compra i despeses suportades i, si hi ha hipoteca, els certificats bancaris.
 • En el cas de pagar lloguers, els rebuts i el nom i DNI del propietari de l’immoble i la data en què va començar el lloguer.
 • Certificats de les donacions fetes durant l’any.
 • Si es cobren els 100 euros de mares treballadores, saber els mesos que s’ha cobrat.
 • Certificat o acreditació de les despeses corresponents a llars d'infants, guarderies o centres educatius per menors de 3 anys*
 • Abonament anticipat per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec.
 • Si l’any anterior no va fer renda amb nosaltres, han de portar una còpia de la declaració.

*Són els propis centres educatius els que han de fer arribar aquesta informació directament a Hisenda per accedir a l'increment de la deducció per maternitat que ens correspon, però si ens acrediteu els mesos de despesa corresponents a 2018, podem comprovar que aquesta informació figura correctament a les vostres dades fiscals.

Demana hora amb els experts de Col·lectiu Ronda

.........................................................................

Col·lectiu Ronda disposa d'un equip de professionals experts en fiscalitat i tributació per fer les declaracions de renda corresponents a l'exercici 2018, que enguany es poden presentar fins el proper 1 de juliol.

Si esteu interessats/des a demanar hora de visita i ser atesos pel nostre servei especialitzat, podeu fer-ho trucant als nostres despatxos de Barcelona i Mataró:

 • 93 268 21 99 - Barcelona
 • 93 798 28 04 - Mataró

TARIFES
.................................................................................................

ESBORRANY (CONFIRMACIÓ)

ABONAT.......................... 46 euros
NO ABONAT ................... 56 euros

RENDA PREUS ABONATS

Bàsica................................ 79 euros
Ordinària, a partir de ......... 114 euros

 

RENDA PREUS NO ABONATS

Bàsica................................. 91 euros
Ordinària, a partir de .......... 125 euros

PATRIMONI

ABONAT............................. 114 euros
NO ABONAT....................... 125 euros

RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ QUE, SI S'ESCAU, CAL PORTAR PER FER LA DECLARACIÓ DE LA RENDA:

 • L'esborrany o relació de dades fiscals si l'ha fet arribar Hisenda.
 • Fotocopia DNI dels membres de la unitat familiar.
 • Si es família nombrosa, títol vigent.
 • En cas de discapacitat, certificat acreditatiu del percentatge.
 • Certificat dels rendiments del treball (de l’empresa si són salaris, de l’INEM si és l’atur, de l’INSS si són pensions...).
 • Activitats econòmiques, certificats de les retencions dels clients, ingressos totals i despeses i pagaments a compte de IRPF.
 • Certificat de les aportacions fetes a Plans de Pensions.
 • Rebuts de l’IBI de les propietats diferents a l'habitatge habitual i de l'habitual si encara se la desgraven.
 • Si es tenen immobles llogats, la relació d'ingressos i despeses que aquests han generat.
 • Certificat enviats pels bancs dels rendiments dels comptes corrents i dels corresponents a accions borsàries i d’altres productes financers.
 • Certificats enviats pels bancs de les compres i vendes d’accions, fons d’inversió, cèdules hipotecàries i altres participacions en societats.
 • Certificats dels rendiments de participacions en societats, dividends o repartiment de beneficis.
 • Certificats de les subvencions o ajudes rebudes.
 • En el cas que hi hagi alguna venda d'immobles, l’escriptura de venda, la de compra i la relació de totes les despeses pagades.
 • En el cas de compra d'habitatge habitual, l’escriptura de compra i despeses suportades i, si hi ha hipoteca, els certificats bancaris.
 • En el cas de pagar lloguers, els rebuts i el nom i DNI del propietari de l’immoble i la data en què va començar el lloguer.
 • Certificats de les donacions fetes durant l’any.
 • Si es cobren els 100 euros de mares treballadores, saber els mesos que s’ha cobrat.
 • Certificat o acreditació de les despeses corresponents a llars d'infants, guarderies o centres educatius per menors de 3 anys*
 • Abonament anticipat per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec.
 • Si l’any anterior no va fer renda amb nosaltres, han de portar una còpia de la declaració.

*Són els propis centres educatius els que han de fer arribar aquesta informació directament a Hisenda per accedir a l'increment de la deducció per maternitat que ens correspon, però si ens acrediteu els mesos de despesa corresponents a 2018, podem comprovar que aquesta informació figura correctament a les vostres dades fiscals.