Cerca per tema destacat (Hisenda)

Jubilació: estàs pagant de més en concepte d'IRPF?

El Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) estableix que una part de la pensió de jubilació d'aquelles persones que amb anterioritat a l'any 1979 van cotitzar a mutualitats o institucions de previsió social podria estar exempta de tributar per IRPF.

llegir més...

Escoles bressol: increment de la deducció per maternitat

Les mares donades d'alta com a treballadores per compte aliena o adscrites al règim d'autònomes amb fills menors de tres anys matriculats durant 2018 en escoles bressol o centres educatius autoritzats poden veure incrementada la deducció per maternitat fins a un màxim de 1000 euros per fill/a.

llegir més...

El TS i l'impost hipotecari

Oscar Serrano, advocat de Col·lectiu Ronda expert en Dret Bancari, valora la decisió del Tribunal Suprem de tornar a atribuir als clients de les entitats financeres la responsabilitat d'abonar l'Impost d'Actes Jurídics Documentats

llegir més...

La maternitat està exempta de l'IRPF

El Tribunal Suprem ha establert com a doctrina que les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estaran exemptes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques» i obre la porta a la possibilitat de reclamar la devolució d'aquests diners deixats de percebre.

llegir més...

Campanya Renda 2018

Durant el període establert per presentar la Declaració de Renda corresponent a l'exercici 2018, entre els dies 2 d’abril i 1 de juliol de 2019, Col·lectiu Ronda posa a la vostra disposició un equip especialitzat que us pot ajudar a complir amb les vostres obligacions fiscals

llegir més...