3-O: sancions il·legals

Sancionar els treballadors per participar a la vaga del 3-O és il·legal i vulnera drets fonamentals

Davant l'important volum de consultes rebudes per part de treballadors i treballadores en relació amb l'aplicació de sancions o l'amenaça de fer-ho per participar en allò que algunes empreses estan qualificant erròniament com a «vaga il·legal», des de Col·lectiu Ronda considerem la nostra obligació aclarir que que les sancions resulten injustificades i no s'ajusten a dret.

Nombrosos treballadors i treballadores estan sent sancionats o advertits de ser-ho per exercir el seu legítim dret de vaga el passat dia 3 d'octubre, en el marc de la convocatòria plantejada pels sindicats CGT, Intersindical-CSC, IAC i COS i recolzada de forma explícita per moltes altres organitzacions sindicals.

Segons els testimonis recollits a través del nostre servei especial de consulta i assessorament habilitat durant el dia d'ahir, les empreses que estan procedint d'aquesta forma ho fan sobre la inexistent base de considerar que es tracta d'una vaga il·legal, atesa la suposada motivació política de la convocatòria.

Requisits legals satisfets

Cal desmentir amb absoluta rotunditat el caràcter il·legal de la vaga general celebrada ahir a Catalunya. Ni organitzacions patronals que s'han manifestat en aquest sentit ni sindicats que s'han negat a secundar la convocatòria tenen la potestat de determinar l'adequació a la legalitat de la vaga general que ahir va paralitzar el país. Aquesta és una responsabilitat que correspon en exclusiva als tribunals. I en aquest cas CAP JUTJAT HA ESTABLERT ABUSIVITAT O IL·LEGALITAT en la convocatòria de vaga, que es va fer respectant la totalitat de preceptes legals (legitimitat dels convocants, pre-avís en termini, registre, constitució de Comitè de vaga, negociació i aprovació de serveis mínims en sectors clau i d'utilitat pública, etc.). A banda, cal considerar que si bé la legislació estableix que les convocatòries de vaga no poden tenir en exclusiva una motivació estrictament política, aquest no és el cas de la vaga general del 3 d'octubre doncs, com recull el preceptiu preavís traslladat a les autoritats, els sindicats convocants van fer constar de forma clara la defensa dels nostres drets laborals -incloent-hi la defensa davant les actuacions de caràcter repressiu per part de les forces policials contra les persones treballadores- com a motivació per a l'aturada laboral.

Sent així, els treballadors i treballadores que ahir no van acudir al seu centre de treball ho van fer en legítim exercici del seu dret de vaga i secundant una convocatòria de caràcter legal, per la qual cosa, tant l'aplicació de sancions com l'amenaça de fer-ho constitueixen una greu vulneració d'un dels drets considerats fonamentals per l'ordenament jurídic espanyol.

En aquest sentit, convidem totes les persones que es vegin afectades per aquesta pràctica abusiva i sense cap tipus de fonament legal per part de les empreses a interposar demanda judicial en cas que la sanció hagi estat ja imposada o acudir a la Inspecció de Treball si se'ns ha amenaçat amb sancionar-nos.

Sancionar els treballadors per participar a la vaga del 3-O és il·legal i vulnera drets fonamentals

Nombrosos treballadors i treballadores estan sent sancionats o advertits de ser-ho per exercir el seu legítim dret de vaga el passat dia 3 d'octubre, en el marc de la convocatòria plantejada pels sindicats CGT, Intersindical-CSC, IAC i COS i recolzada de forma explícita per moltes altres organitzacions sindicals.

Segons els testimonis recollits a través del nostre servei especial de consulta i assessorament habilitat durant el dia d'ahir, les empreses que estan procedint d'aquesta forma ho fan sobre la inexistent base de considerar que es tracta d'una vaga il·legal, atesa la suposada motivació política de la convocatòria.

Requisits legals satisfets

Cal desmentir amb absoluta rotunditat el caràcter il·legal de la vaga general celebrada ahir a Catalunya. Ni organitzacions patronals que s'han manifestat en aquest sentit ni sindicats que s'han negat a secundar la convocatòria tenen la potestat de determinar l'adequació a la legalitat de la vaga general que ahir va paralitzar el país. Aquesta és una responsabilitat que correspon en exclusiva als tribunals. I en aquest cas CAP JUTJAT HA ESTABLERT ABUSIVITAT O IL·LEGALITAT en la convocatòria de vaga, que es va fer respectant la totalitat de preceptes legals (legitimitat dels convocants, pre-avís en termini, registre, constitució de Comitè de vaga, negociació i aprovació de serveis mínims en sectors clau i d'utilitat pública, etc.). A banda, cal considerar que si bé la legislació estableix que les convocatòries de vaga no poden tenir en exclusiva una motivació estrictament política, aquest no és el cas de la vaga general del 3 d'octubre doncs, com recull el preceptiu preavís traslladat a les autoritats, els sindicats convocants van fer constar de forma clara la defensa dels nostres drets laborals -incloent-hi la defensa davant les actuacions de caràcter repressiu per part de les forces policials contra les persones treballadores- com a motivació per a l'aturada laboral.

Sent així, els treballadors i treballadores que ahir no van acudir al seu centre de treball ho van fer en legítim exercici del seu dret de vaga i secundant una convocatòria de caràcter legal, per la qual cosa, tant l'aplicació de sancions com l'amenaça de fer-ho constitueixen una greu vulneració d'un dels drets considerats fonamentals per l'ordenament jurídic espanyol.

En aquest sentit, convidem totes les persones que es vegin afectades per aquesta pràctica abusiva i sense cap tipus de fonament legal per part de les empreses a interposar demanda judicial en cas que la sanció hagi estat ja imposada o acudir a la Inspecció de Treball si se'ns ha amenaçat amb sancionar-nos.