Consells vaga

Com actuar davant una convocatòria de vaga general? Quins són els nostres drets i obligacions?

Per tal que pugueu exercir amb tranquil·litat el vostre dret de vaga, us deixem 6 consells bàsics que us ajudaran a conèixer quines són les vostres obligacions i drets com a treballadors i treballadores.

...............................................................................................................................................

1. Cal avisar a la nostra empresa de que farem vaga? Estem obligats a comunicar-ho?

La resposta és NO. Ni l'empresa té dret a demanar-nos-ho ni nosaltres tenim cap obligació de dir-ho. En cas que ens pressionessin per informar de si farem vaga o no, es podria considerar un exercici de coacció i seria denunciable.

2. Em poden acomiadar per fer vaga?

Per suposat que NO. Legalment no. El dret de vaga és un dret fonamental, especialment protegit per la legislació. Un acomiadament concebut com a represalia contra la participació en una vaga és denunciable i resultaria NUL davant els tribunals, comportant la readmissió immediata del treballador acomiadat.

3. Com m'afecten els serveis mínims?

Els serveis mínims els estableix l'autoritat laboral -en cap cas l'empresa!- i afecten serveis públics i essencials per a la comunitat. En el cas de les empreses subjectes a la prestació d'aquests serveis, SÍ ens podran obligar a treballar si hem estat una de les persones designades per complir-los.

4. Si decideixo fer vaga, l'empresa em pot substituir?

No, en cap cas. L'empresa no pot substituir al vaguista per cap mitjà, ni recórrer als serveis de cap treballador/a, ja sigui de la pròpia plantilla o procedent d'una empresa externa de prestació de serveis o subministrament de mà d'obra, per realitzar les nostres funcions. També és il·legal substituir un treballador/a en vaga obligant a altres membres de la plantilla a fer hores extres.

5. És legal participar d'un piquet informatiu?

És perfectament legal. La regulació del dret de vaga recull l'activitat dels piquets informatius i els autoritza a fer difusió dels motius de la vaga i intentar convèncer la resta de treballadors i treballadores. Ara bé, la tasca dels piquets NOMÉS pot ser informativa i en cap cas incórrer en coaccions, amenaces o interferir en el dret que també tenen la resta de treballadors a no sumar-se a la vaga i treballar amb normalitat.

6. Què puc fer si es vulnera el meu dret de vaga?

En cas que la nostra empresa ens impedeixi exercir el nostre dret de vaga, sempre podem recórrer a la Inspecció de Treball i els Jutjats per interposar la pertinent denúncia. Cal recordar, com dèiem abans, que la vaga és un dret fonamental abastament regulat i no pot ser objecte de limitació ni patir impediments.

Com actuar davant una convocatòria de vaga general? Quins són els nostres drets i obligacions?

...............................................................................................................................................

1. Cal avisar a la nostra empresa de que farem vaga? Estem obligats a comunicar-ho?

La resposta és NO. Ni l'empresa té dret a demanar-nos-ho ni nosaltres tenim cap obligació de dir-ho. En cas que ens pressionessin per informar de si farem vaga o no, es podria considerar un exercici de coacció i seria denunciable.

2. Em poden acomiadar per fer vaga?

Per suposat que NO. Legalment no. El dret de vaga és un dret fonamental, especialment protegit per la legislació. Un acomiadament concebut com a represalia contra la participació en una vaga és denunciable i resultaria NUL davant els tribunals, comportant la readmissió immediata del treballador acomiadat.

3. Com m'afecten els serveis mínims?

Els serveis mínims els estableix l'autoritat laboral -en cap cas l'empresa!- i afecten serveis públics i essencials per a la comunitat. En el cas de les empreses subjectes a la prestació d'aquests serveis, SÍ ens podran obligar a treballar si hem estat una de les persones designades per complir-los.

4. Si decideixo fer vaga, l'empresa em pot substituir?

No, en cap cas. L'empresa no pot substituir al vaguista per cap mitjà, ni recórrer als serveis de cap treballador/a, ja sigui de la pròpia plantilla o procedent d'una empresa externa de prestació de serveis o subministrament de mà d'obra, per realitzar les nostres funcions. També és il·legal substituir un treballador/a en vaga obligant a altres membres de la plantilla a fer hores extres.

5. És legal participar d'un piquet informatiu?

És perfectament legal. La regulació del dret de vaga recull l'activitat dels piquets informatius i els autoritza a fer difusió dels motius de la vaga i intentar convèncer la resta de treballadors i treballadores. Ara bé, la tasca dels piquets NOMÉS pot ser informativa i en cap cas incórrer en coaccions, amenaces o interferir en el dret que també tenen la resta de treballadors a no sumar-se a la vaga i treballar amb normalitat.

6. Què puc fer si es vulnera el meu dret de vaga?

En cas que la nostra empresa ens impedeixi exercir el nostre dret de vaga, sempre podem recórrer a la Inspecció de Treball i els Jutjats per interposar la pertinent denúncia. Cal recordar, com dèiem abans, que la vaga és un dret fonamental abastament regulat i no pot ser objecte de limitació ni patir impediments.