Incidències prestació ERTO

Formulari editable per descarregar i presentar

Formulari per comunicar incidències en relació a la percepció de prestació per ERTO. Cal emplenar aquest document i presentar-lo telemàticament si disposem de certificat digital o pin CL@VE. El formulari també es pot fer arribar a través de l’adreça de correu electrònic de la Direcció Provincial del SEPE que ens correspongui o mitjançant correu postal.

Formulari editable per descarregar i presentar

Formulari per comunicar incidències en relació a la percepció de prestació per ERTO. Cal emplenar aquest document i presentar-lo telemàticament si disposem de certificat digital o pin CL@VE. El formulari també es pot fer arribar a través de l’adreça de correu electrònic de la Direcció Provincial del SEPE que ens correspongui o mitjançant correu postal.