Nou cop a l'IRPH


Dues sentències dictades pel Jutjat Mercantil 7 de Madrid han tornat a pronunciar-se contra l'índex IRPH Entitats -successor de l'antic IRPH- en considerar la seva aplicació com una clàusula abusiva del préstec hipotecari.

Després que fossin els jutjats d'Euskadi els primers en pronunciar-se contra l'aplicació de l'IRPH- Entitats com a índex hipotecari, comencen a aparèixer pronunciaments judicials a altres punts de l'Estat que insten a la seva nul·litat. En aquesta ocasió, ha estat el Jutjat Mercantil 7 de Madrid l'encarregat de dictar dues sentències judicials contra l'índex IRPH Entitats, vigent des de novembre de 2013 en qualitat de successor dels extints IRPH-Caixes, IRPH-Bancs i Tipus CECA i que actua com a índex de referència per a més de mig milió de préstecs hipotecaris.

El contingut de les sentències
Una de les resolucions esmentades afecta una hipoteca d'UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios). En aquest cas, declara nul l'IRPH sense establir cap índex substitutori, de tal forma que els clients només es veuran obligats a retornar el capital sense pagar interessos. UCI, a més a més, resta obligada a retornar l'import de tots els interessos abonats des del moment de la signatura del préstec.

El contingut d'aquesta sentència resulta prou transcendent, doncs, com dèiem, allibera els prestataris d'abonar interessos, aplicant “l'efecte dissuasori”  que, segons doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, ha de comportar l'anul·lació d'una clàusula considerada abusiva en un contracte celebrat amb un consumidor.

 de diferencial. De nou, la resolució considera l'IRPH- Entitats com una clàusula abusiva en constatar que el client no va ser informat en el moment de subscriure el préstec que aquest índex es situava per sobre de l'Euribor i, per tant, suposava un encariment de la hipoteca i una clàusula de salvaguarda exclusiva dels interessos de l'entitat.

Un índex controvertit
L'anomenat IRPH-Entitats és l'índex de referència creat per substituir l'antic IRPH. Com en el cas del seu predecessor, però, la imposició d'aquest nou índex a centenars de milers de préstecs hipotecaris com a mètode per calcular el pagament d'interessos ha estat envoltada des del primer moment de dubtes més que raonables sobre la legalitat de la mesura. Entre aquests, per exemple, si era legítim imposar unilateralment i de forma no negociada una modificació substancial de l'element més rellevant i important d'un préstec hipotecari, sense donar-nos l'oportunitat de renegociar els termes en cas de no estar d'acord amb la reformulació del nostre préstec.
 que l'afectaven i havien provocat que les autoritats europees qüestionessin severament l'adequació de l'IRPH a la legalitat europea. Així, per exemple, el nou índex inclou entre els elements que determinen el seu funcionament, precisament, l'antic IRPH i, per tant, arrossega i hereta el seu principal defecte: és un índex que es configura, entre d'altres complexes variables, prenent com a referència el tipus d'interès mig dels préstecs concedits per les diferents entitats financeres. Aquestes tenen, per tant, la possibilitat de manipular-ho i afectar a voluntat el càlcul dels interessos per a totes les hipoteques referenciades a l'IRPH-Entitats. Un aspecte que, en si mateix, tal i com sempre hem defensat des del Col·lectiu Ronda, justifica la consideració de clàusula abusiva que cada vegada més sentències fan de l'IRPH-Entitats.

Et pot interessar:

noves sentències contra l'IRPH-Entitats

Després que fossin els jutjats d'Euskadi els primers en pronunciar-se contra l'aplicació de l'IRPH- Entitats com a índex hipotecari, comencen a aparèixer pronunciaments judicials a altres punts de l'Estat que insten a la seva nul·litat. En aquesta ocasió, ha estat el Jutjat Mercantil 7 de Madrid l'encarregat de dictar dues sentències judicials contra l'índex IRPH Entitats, vigent des de novembre de 2013 en qualitat de successor dels extints IRPH-Caixes, IRPH-Bancs i Tipus CECA i que actua com a índex de referència per a més de mig milió de préstecs hipotecaris.

El contingut de les sentències
Una de les resolucions esmentades afecta una hipoteca d'UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios). En aquest cas, declara nul l'IRPH sense establir cap índex substitutori, de tal forma que els clients només es veuran obligats a retornar el capital sense pagar interessos. UCI, a més a més, resta obligada a retornar l'import de tots els interessos abonats des del moment de la signatura del préstec.

El contingut d'aquesta sentència resulta prou transcendent, doncs, com dèiem, allibera els prestataris d'abonar interessos, aplicant “l'efecte dissuasori”  que, segons doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, ha de comportar l'anul·lació d'una clàusula considerada abusiva en un contracte celebrat amb un consumidor.

 de diferencial. De nou, la resolució considera l'IRPH- Entitats com una clàusula abusiva en constatar que el client no va ser informat en el moment de subscriure el préstec que aquest índex es situava per sobre de l'Euribor i, per tant, suposava un encariment de la hipoteca i una clàusula de salvaguarda exclusiva dels interessos de l'entitat.

Un índex controvertit
L'anomenat IRPH-Entitats és l'índex de referència creat per substituir l'antic IRPH. Com en el cas del seu predecessor, però, la imposició d'aquest nou índex a centenars de milers de préstecs hipotecaris com a mètode per calcular el pagament d'interessos ha estat envoltada des del primer moment de dubtes més que raonables sobre la legalitat de la mesura. Entre aquests, per exemple, si era legítim imposar unilateralment i de forma no negociada una modificació substancial de l'element més rellevant i important d'un préstec hipotecari, sense donar-nos l'oportunitat de renegociar els termes en cas de no estar d'acord amb la reformulació del nostre préstec.
 que l'afectaven i havien provocat que les autoritats europees qüestionessin severament l'adequació de l'IRPH a la legalitat europea. Així, per exemple, el nou índex inclou entre els elements que determinen el seu funcionament, precisament, l'antic IRPH i, per tant, arrossega i hereta el seu principal defecte: és un índex que es configura, entre d'altres complexes variables, prenent com a referència el tipus d'interès mig dels préstecs concedits per les diferents entitats financeres. Aquestes tenen, per tant, la possibilitat de manipular-ho i afectar a voluntat el càlcul dels interessos per a totes les hipoteques referenciades a l'IRPH-Entitats. Un aspecte que, en si mateix, tal i com sempre hem defensat des del Col·lectiu Ronda, justifica la consideració de clàusula abusiva que cada vegada més sentències fan de l'IRPH-Entitats.

Et pot interessar: