IRPH: la Comissió Europea recolza els afectats

Article d'Oscar serrano, advocat de Col·lectiu Ronda, valorant l'informe de la CE

El recent informe adreçat per la Comissió Europea al TJUE sobre la situació judicial de les demandes per les hipoteques referenciades a l'IRPH «suposa una esmena a la totalitat a la doctrina del Suprem i un recordatori del deure de transparència que ostenten les entitats a en la seva relació amb els clients»

...............................................................................

La Comissió Europea ha fet públic un contundent informe elaborat pels seus serveis jurídics adreçat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per a que el prengui en consideració a l'hora de resoldre la qüestió prejudicial relativa a l'abast del control de transparència que poden fer els tribunals espanyols en relació a la comercialització d'hipoteques referenciades a l'índex IRPH. Una sentència que esperen amb ansietat els milers d'afectats per les hipoteques amb IRPH que han vist els seus procediments paralitzats als jutjats a l'espera que el Tribunal de justícia de la Unió Europea resolgui la qüestió prejudicial elevada pel Jutjat de Primera Instància 38 que considerava que la decisió del Suprem de no apreciar abusivitat en aquestes hipoteques podia vulnerar la legislació comunitària en matèria de protecció dels consumidors de productes financers.

 «La decisió de la majoria d'integrants de la Sala Civil del Suprem -explica Oscar Serrano- suposava una reducció incomprensible de la potestat que les directives europees atorguen als tribunals nacionals per avaluar que la comercialització d'un producte financer com és una hipoteca s'ha fet complint amb tots els requeriments de diligència, transparència i informació suficient per part de l'entitat que, cal no oblidar-ho, està signant un contracte amb un consumidor particular que no té perquè ser un expert en finances». Un criteri compartit per dos dels magistrats que integren la Sala que van emetre un vot particular discrepant del sentit general d'una sentència que exonerava en bona mesura a les entitats financeres de responsabilitat sobre els efectes perniciosos d'un índex hipotecari ofert als clients sota la falsa aparença de major estabilitat però ocultant el fet que des de l'any 2001 i fins a l'actualitat, l'IRPH sempre s'ha situat significativament per sobre de l'Euribor.

oscar Serrano

 «El fet que dos jutges del Suprem afirmessin que es podia estar vulnerant els drets dels clients i que aquesta fos també l'opinió de molts altres jutges de tot l'Estat ha permès que el tema arribi a la taula del TJUE que és qui haurà de decidir si la sentència del Suprem és compatible amb la normativa comunitària i en quin sentit s'han de resoldre totes les demandes que ara mateix estan paralitzades a l'espera de la decisió de la justícia comunitària i les que es puguin interposar en el futur», aclareix Serrano. I del contingut de l'informe fet públic per la pròpia Comissió Europea, cal entendre que la màxima autoritat comunitària considera que, efectivament, es podrien estar vulnerant aquests drets. L'advocat ens recorda que «és molt significatiu que la Comissió Europea adreci un informe com aquest als magistrats del TJUE indicant i aclarint en quin sentit cal interpretar les seves directives. Denota que la decisió del Suprem ha causat un cert estupor entres les autoritats europees». Així, en unes breus però molt contundents conclusions, l'informe recorda que la normativa comunitària obliga «a explicar al consumidor, abans de la signatura del contracte, com es configura el tipus de referència, quina ha estat l'evolució d'aquest tipus en el passat així com la seva possible evolució futura, comparant-lo amb altres tipus utilitzats al mercat». I en aquest sentit, «correspon al jutge nacional, pura i simplement, deixar sense aplicació una clàusula contractual com la controvertida en cas d'estimar-la abusiva, mantenint la resta del contracte si el mateix pot subsistir sense aquesta clàusula». Per tant, l'informe de la Comissió Europea desactiva de soca-rel l'argumentació de l'Alt Tribunal espanyol que considerava que el caràcter oficial de l'índex constituïa en sí mateix garantia suficient pels consumidors espanyols.

 
 «Evidentment -afirma Oscar Serrano- aquest no és un informe vinculant i la decisió final correspon en exclusiva al TJUE de tal forma que, fins a no conèixer la sentència definitiva, no podem garantir als consumidors afectats que les seves demandes seran finalment ateses als tribunals per constatar la manca de transparència que hi ha hagut en la pràctica totalitat de casos per part de les entitats que han ofert hipoteques amb IRPH. Ara bé, el contingut d'aquest informe i la seva total concordança amb els nostres arguments els hem d'entendre com un indici molt esperançador de que el TJUE de nou tornarà a erigir-se com a garant dels consumidors bancaris a diferència del que ha fet el Tribunal Suprem posicionat-se al costat de la banca i contra el sistema comunitari de garanties. Recordem que ja va succeir quelcom molt similar amb la controvèrsia de la clàusula sòl, quan el TJUE va obligar al Tribunal Suprem ha modificar la seva doctrina i corregir el seu criteri per tal que la nul·litat de la clàusula comportés la devolució íntegra dels diners abonats indegudament».

 
 «Si finalment el TJUE resol en el sentit que assenyala la Comissió Europa -conclou Oscar Serrano- el sector bancari espanyol tindrà sobre la taula un problema de dimensions similars al que ha tingut amb els abusos comesos amb les clàusules sòl, doncs l'índex IPRH es va oferir amb idèntics dèficits pel que fa a l'hora explicar als consumidors com funcionava, quins costos assumien i quines eren les conseqüències econòmiques d'optar per aquest índex en comptes de fer-ho per l'Euribor, per exemple».

Article d'Oscar serrano, advocat de Col·lectiu Ronda, valorant l'informe de la CE

...............................................................................

La Comissió Europea ha fet públic un contundent informe elaborat pels seus serveis jurídics adreçat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per a que el prengui en consideració a l'hora de resoldre la qüestió prejudicial relativa a l'abast del control de transparència que poden fer els tribunals espanyols en relació a la comercialització d'hipoteques referenciades a l'índex IRPH. Una sentència que esperen amb ansietat els milers d'afectats per les hipoteques amb IRPH que han vist els seus procediments paralitzats als jutjats a l'espera que el Tribunal de justícia de la Unió Europea resolgui la qüestió prejudicial elevada pel Jutjat de Primera Instància 38 que considerava que la decisió del Suprem de no apreciar abusivitat en aquestes hipoteques podia vulnerar la legislació comunitària en matèria de protecció dels consumidors de productes financers.

 «La decisió de la majoria d'integrants de la Sala Civil del Suprem -explica Oscar Serrano- suposava una reducció incomprensible de la potestat que les directives europees atorguen als tribunals nacionals per avaluar que la comercialització d'un producte financer com és una hipoteca s'ha fet complint amb tots els requeriments de diligència, transparència i informació suficient per part de l'entitat que, cal no oblidar-ho, està signant un contracte amb un consumidor particular que no té perquè ser un expert en finances». Un criteri compartit per dos dels magistrats que integren la Sala que van emetre un vot particular discrepant del sentit general d'una sentència que exonerava en bona mesura a les entitats financeres de responsabilitat sobre els efectes perniciosos d'un índex hipotecari ofert als clients sota la falsa aparença de major estabilitat però ocultant el fet que des de l'any 2001 i fins a l'actualitat, l'IRPH sempre s'ha situat significativament per sobre de l'Euribor.

oscar Serrano

 «El fet que dos jutges del Suprem afirmessin que es podia estar vulnerant els drets dels clients i que aquesta fos també l'opinió de molts altres jutges de tot l'Estat ha permès que el tema arribi a la taula del TJUE que és qui haurà de decidir si la sentència del Suprem és compatible amb la normativa comunitària i en quin sentit s'han de resoldre totes les demandes que ara mateix estan paralitzades a l'espera de la decisió de la justícia comunitària i les que es puguin interposar en el futur», aclareix Serrano. I del contingut de l'informe fet públic per la pròpia Comissió Europea, cal entendre que la màxima autoritat comunitària considera que, efectivament, es podrien estar vulnerant aquests drets. L'advocat ens recorda que «és molt significatiu que la Comissió Europea adreci un informe com aquest als magistrats del TJUE indicant i aclarint en quin sentit cal interpretar les seves directives. Denota que la decisió del Suprem ha causat un cert estupor entres les autoritats europees». Així, en unes breus però molt contundents conclusions, l'informe recorda que la normativa comunitària obliga «a explicar al consumidor, abans de la signatura del contracte, com es configura el tipus de referència, quina ha estat l'evolució d'aquest tipus en el passat així com la seva possible evolució futura, comparant-lo amb altres tipus utilitzats al mercat». I en aquest sentit, «correspon al jutge nacional, pura i simplement, deixar sense aplicació una clàusula contractual com la controvertida en cas d'estimar-la abusiva, mantenint la resta del contracte si el mateix pot subsistir sense aquesta clàusula». Per tant, l'informe de la Comissió Europea desactiva de soca-rel l'argumentació de l'Alt Tribunal espanyol que considerava que el caràcter oficial de l'índex constituïa en sí mateix garantia suficient pels consumidors espanyols.

 
 «Evidentment -afirma Oscar Serrano- aquest no és un informe vinculant i la decisió final correspon en exclusiva al TJUE de tal forma que, fins a no conèixer la sentència definitiva, no podem garantir als consumidors afectats que les seves demandes seran finalment ateses als tribunals per constatar la manca de transparència que hi ha hagut en la pràctica totalitat de casos per part de les entitats que han ofert hipoteques amb IRPH. Ara bé, el contingut d'aquest informe i la seva total concordança amb els nostres arguments els hem d'entendre com un indici molt esperançador de que el TJUE de nou tornarà a erigir-se com a garant dels consumidors bancaris a diferència del que ha fet el Tribunal Suprem posicionat-se al costat de la banca i contra el sistema comunitari de garanties. Recordem que ja va succeir quelcom molt similar amb la controvèrsia de la clàusula sòl, quan el TJUE va obligar al Tribunal Suprem ha modificar la seva doctrina i corregir el seu criteri per tal que la nul·litat de la clàusula comportés la devolució íntegra dels diners abonats indegudament».

 
 «Si finalment el TJUE resol en el sentit que assenyala la Comissió Europa -conclou Oscar Serrano- el sector bancari espanyol tindrà sobre la taula un problema de dimensions similars al que ha tingut amb els abusos comesos amb les clàusules sòl, doncs l'índex IPRH es va oferir amb idèntics dèficits pel que fa a l'hora explicar als consumidors com funcionava, quins costos assumien i quines eren les conseqüències econòmiques d'optar per aquest índex en comptes de fer-ho per l'Euribor, per exemple».