Visita col·lectiva clàusula sòl a Cerdanyola

Podem recuperar tots els diners

La recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) obligarà a la banca espanyola a retornar tots els diners per efecte de les clàusules sòl que es declarin abusives. Per saber-ne més i saber com interposar demanda, fem una visita col·lectiva al despatx de Col·lectiu Ronda a Cerdanyola del Vallès.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha determinat que la limitació en el temps imposada pel Tribunal Suprem espanyol de maig de 2013 a la devolució dels diners abonats per efecte de la clàusula sòl contravé els principis del Dret Comunitari i correspon a la banca retornar la totalitat dels diners, i no només una part, rebuts per efecte de les clàusules sòl que es declarin abusives.

Amb aquesta sentència, els tribunals espanyols estan obligats a seguir el criteri del TJUE i, per tant, en cas de nul·litat de la clàusula sòl, la devolució dels diners ha de ser íntegra i no pas limitada al període posterior a maig de 2013. Per obtenir la devolució dels diners, cal interposar una demanda ja que els bancs no abonaran els diners indegudament cobrats sense que hi hagi una reclamació per part del client. Milers de sentències de jutjats espanyols reiteren el caràcter abusiu de la clàusula sòl en la pràctica totalitat dels casos.

Per poder-vos informar millor i saber com cal procedir per interposar una demanda, farem una visita col·lectiva al despatx que tenim a Cerdanyola del Vallès per informar de dubtes.

Més informació de la sentència aquí.