Devolució clàusula sòl

Sessió informativa per recuperar els diners si l'entitat bancària ho denega

Moltes de les persones afectades per clàusula sòl han vist com l'entitat bancària els ha denegat la devolució o els han ofert solucions parcials. Però encara es pot reclamar. Expliquem com en la sessió informativa que Òscar Serrano, advocat especialista en dret bancari de Col·lectiu Ronda farà el dia 17 de juliol a les 18h a Fira Sabadell.

El passat dia 21 de febrer de 2017 finalitzava el termini de què disposaven les entitats financeres per crear i posar a disposició dels seus clients un mecanisme de resolució extrajudicial per resoldre les reclamacions presentades en relació als imports pagats indegudament a causa de la clàusula sòl de la hipoteca. Un cop presentada la reclamació, l'entitat financera disposava d'un termini màxim de tres mesos per donar-nos una resposta, ja fos denegant la nostra petició o posant a la nostra disposició els diners corresponents. Malauradament, però, el mecanisme s'ha mostrat insuficient per resoldre totalment la situació: molts usuaris de banca han vist denegada la seva sol·licitud sense més explicació que una carta on no es detallen les raons de la negativa. Altres, s'han trobat que la resposta de l'entitat incloïa la devolució de només una part dels diners que se'ls havien cobrat indegudament, mentre que la resta de l'import es pretenia compensar mitjançant una rebaixa del diferencial de la hipoteca, malgrat el mecanisme de resolució extrajudicial no contemplava aquesta suposada solució. També està sent del tot habitual que rebin respostes negatives les sol·licituds referents a hipoteques que en algun moment han estat objecte de novació o ampliació i, en el cas d'entitats com BBVA o Banc Sabadell, la denegació de les devolució quan afecta hipoteques constituïdes amb alguna de les caixes que van absorbir.

Però tot i haver rebut respostes negatives encara es pot reclamar. Des de Col·lectiu Ronda, i concretament des de l'àrea de dret bancari, veiem que es poden avaluar els casos i es poden emprendre accions per recuperar els diners tot i haver-se denegat la devolució de la clàusula sòl. Us ho volem explicar i per això farem una sessió informativa a Sabadell, amb nostre equip d'especialistes en dret bancari, el dia 17 a les 18h a l'auditori de Fira Sabadell.