Acomiadament en situació de baixa

Com reclamar en cas de ser acomiadat per emmalaltir (Granollers)

Els advocats Genís Perez i Oriol Pintos de Col·lectiu Ronda oferiran una xerrada informativa el proper 28 de juny al nostre despatx de Granollers per tal d'explicar-vos quins són els vostres drets en cas de ser acomiadats mentre us trobeu en situació d'incapacitat temporal. L'assistència és gratuïta.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) s'ha pronunciat recentment per afirmar que l'acomiadament d'un treballador en situació d'incapacitat temporal (IT) per malaltia o lesió podria merèixer la declaració de «nul» si la recuperació del treballador en situació d'IT resulta “incerta” o sigui previsible que el procés de restabliment de la seva salutes perllongui “de forma duradora”. Una decisió prou transcendent doncs, fins ara, els tribunals espanyols seguien criteri el Tribunal Suprem que establia que acomiadar un treballador pel fet d'estar malalt o patir una lesió que temporalment l'impedeix desenvolupar les seves funcions no suposa una actuació discriminatòria i, per tant, no comporta la declaració de nul·litat sinó, en tot cas, la d'improcedència. És a dir, l'empresa pot optar entre pagar la corresponent indemnització o readmetre el treballador, essent molt més habitual la primera opció que no pas la segona,per raons fonamentalment econòmiques.

Acollint-se a aquest nou criteri, els tribunals espanyols ja comencen a dictar sentències que condemnen les empreses a reincorporar els treballadors acomiadats estant en situació d'IT en els seus llocs de treball i a abonar els salaris deixats de percebre, més una possible indemnització complementària.

Per tal de donar a conèixer aquesta nova situació, el proper dia 28 de juny a les 19h, el Col·lectiu Ronda ofereix una xerrada informativa completament gratuïta. Informa't i defensa el teu lloc de treball!

GRANOLLERS

28 de juny - 19 hores