Vaga a Siresa

La plantilla de deixalleries / punts verds de SIRESA farà vaga el proper dia 24 d'abril

La plantilla de Solucions Integrals per als Residus, S.A. (SIRESA) que es fa càrrec de la gestió d'instal·lacions de deixalleries / punts verds i projectes de consultoria, sensibilització i formació ambiental farà vaga el proper dia 24 d'abril per expressar el seu desacord amb la gestió de l'empresa, participada al 100% per la societat mercantil de capital públic TERSA.

El proper dia 24 d'abril, la totalitat de la plantilla de la societat de capital públic SIRESA, conformada per unes 150 persones, està convocada a participar en una jornada de vaga en protesta per diversos aspectes relacionats amb la gestió d'aquesta entitat dedicada la gestió de deixalleries i punts verds, la logística associada a aquestes instal·lacions i els projectes i campanyes de sensibilització i formació ambiental.

 
 Entre els principals motius de desacord que actualment enfronten la plantilla amb la direcció de l'empresa destaca principalment les nombroses incidències recollides per les amenaces, agressions i robatoris soferts pel personal que gestiona els Punts Verds. En aquest sentit, els representants dels treballadors i les treballadores denuncien que l'empresa no ha ofert suport jurídic als treballadors afectats que han interposat denúncies per aquest motiu i s'ha limitat, davant la petició del comitè d'empresa de que s'adoptessin mesures de seguretat efectives, a instal·lar unes càmeres que, lluny de ser utilitzades per defensar els treballadors, només han servit intentar justificar l'acomiadament de dos membres de la plantilla en les darreres setmanes.

 Pèrdua d'activitat i irregularitats

 En un altre ordre de coses, la plantilla també fonamenta la jornada de vaga i posteriors mobilitzacions pel seu profund desacord amb la decisió injustificada de SIRESA de deixar de prestar el servei que fins ara oferia regularment de Recollida de Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (RAES) i no presentar-se als concursos de licitació de la gestió de deixalleries de diferents municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Una actuació que, a criteri del comitè, suposa posar en perill la viabilitat econòmica de la pròpia societat i una amenaça directa sobre nombrosos llocs de treball com a conseqüència de la disminució del volum de negoci i càrrega de treball. «Resulta especialment incomprensible -assenyalen fonts del comitè d'empresa- que precisament ara que es parla de la remunicipalització de serveis i de la necessitat de revertir amb major gestió pública l'onada privatitzadora que ens afecta des de fa dècades, una societat pública que ha donat mostres de la seva eficiència i capacitat organitzativa redueixi sense oferir explicacions al respecte el seu ventall de serveis. I encara ho és més que renunciï, com ho ha fet, a fer-se càrrec de la possibilitat de gestionar instal·lacions de gran valor cívic i mediambiental».

 
 La plantilla també denunciarà públicament els nombrosos casos detectats a SIRESA en què, tot i tractar-se d'una societat de capital públic, els processos de contractació i promoció no han satisfet els requisits de mèrit i concurrència competitiva que la normativa reguladora de la funció pública imposa a les empreses públiques per evitar, segons expliquen des del comitè, «que l'arbitrarietat i l'amiguisme esdevinguin la matriu principal de la política de gestió de recursos humans en una empresa que es nodreix dels diners del conjunt de la ciutadania i on haurien de ser inqüestionables els principis de mèrit i capacitat». Una problemàtica que entronca amb la darrera de les reivindicacions que la plantilla posarà sobre la taula durant la jornada de vaga convocada com és la manca de voluntat negociadora exhibida per la direcció de SIRESA en el decurs del procés de negociació del nou conveni d'empresa, que ja fa més d'un any que es perllonga davant la impossibilitat d'apropar definitivament les postures entre els treballadors i les treballadores i la direcció de l'empresa pública.

La plantilla de deixalleries / punts verds de SIRESA farà vaga el proper dia 24 d'abril

El proper dia 24 d'abril, la totalitat de la plantilla de la societat de capital públic SIRESA, conformada per unes 150 persones, està convocada a participar en una jornada de vaga en protesta per diversos aspectes relacionats amb la gestió d'aquesta entitat dedicada la gestió de deixalleries i punts verds, la logística associada a aquestes instal·lacions i els projectes i campanyes de sensibilització i formació ambiental.

 
 Entre els principals motius de desacord que actualment enfronten la plantilla amb la direcció de l'empresa destaca principalment les nombroses incidències recollides per les amenaces, agressions i robatoris soferts pel personal que gestiona els Punts Verds. En aquest sentit, els representants dels treballadors i les treballadores denuncien que l'empresa no ha ofert suport jurídic als treballadors afectats que han interposat denúncies per aquest motiu i s'ha limitat, davant la petició del comitè d'empresa de que s'adoptessin mesures de seguretat efectives, a instal·lar unes càmeres que, lluny de ser utilitzades per defensar els treballadors, només han servit intentar justificar l'acomiadament de dos membres de la plantilla en les darreres setmanes.

 Pèrdua d'activitat i irregularitats

 En un altre ordre de coses, la plantilla també fonamenta la jornada de vaga i posteriors mobilitzacions pel seu profund desacord amb la decisió injustificada de SIRESA de deixar de prestar el servei que fins ara oferia regularment de Recollida de Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (RAES) i no presentar-se als concursos de licitació de la gestió de deixalleries de diferents municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Una actuació que, a criteri del comitè, suposa posar en perill la viabilitat econòmica de la pròpia societat i una amenaça directa sobre nombrosos llocs de treball com a conseqüència de la disminució del volum de negoci i càrrega de treball. «Resulta especialment incomprensible -assenyalen fonts del comitè d'empresa- que precisament ara que es parla de la remunicipalització de serveis i de la necessitat de revertir amb major gestió pública l'onada privatitzadora que ens afecta des de fa dècades, una societat pública que ha donat mostres de la seva eficiència i capacitat organitzativa redueixi sense oferir explicacions al respecte el seu ventall de serveis. I encara ho és més que renunciï, com ho ha fet, a fer-se càrrec de la possibilitat de gestionar instal·lacions de gran valor cívic i mediambiental».

 
 La plantilla també denunciarà públicament els nombrosos casos detectats a SIRESA en què, tot i tractar-se d'una societat de capital públic, els processos de contractació i promoció no han satisfet els requisits de mèrit i concurrència competitiva que la normativa reguladora de la funció pública imposa a les empreses públiques per evitar, segons expliquen des del comitè, «que l'arbitrarietat i l'amiguisme esdevinguin la matriu principal de la política de gestió de recursos humans en una empresa que es nodreix dels diners del conjunt de la ciutadania i on haurien de ser inqüestionables els principis de mèrit i capacitat». Una problemàtica que entronca amb la darrera de les reivindicacions que la plantilla posarà sobre la taula durant la jornada de vaga convocada com és la manca de voluntat negociadora exhibida per la direcció de SIRESA en el decurs del procés de negociació del nou conveni d'empresa, que ja fa més d'un any que es perllonga davant la impossibilitat d'apropar definitivament les postures entre els treballadors i les treballadores i la direcció de l'empresa pública.