Silicosi a la fàbrica de ROCA (Gavà)

Condemnen l'empresa per la mort d'un extreballador

El TSJC ha condemnant la multinacional ROCA S.A. a indemnitzar la vídua i els fills d'un extreballador de l'empresa de sanitaris que va morir com a conseqüència d'una silicosi relacionada amb l'exposició a la pols de sílice al seu lloc de treball.

Durant trenta anys, entre 1963 i 1993, el difunt treballador va prestar serveis a la fàbrica de Gavà (Baix Llobregat) de la coneguda empresa de sanitaris ROCA S.A. Unes instal·lacions on la presència de pols de sílice és habitual, doncs aquest material és una de les principals matèries primes que es fan servir en la fabricació dels lavabos i sanitaris que constitueixen el més conegut dels productes comercialitzats per la multinacional.
El 2012, anys després d'haver finalitzat la seva relació laboral amb Roca, el treballador va ser declarat en situació d'invalidesa com a conseqüència d'una silicosi pulmonar d'origen professional derivada, precisament, de l'exposició a la pols de sílice. Menys d'un anys després d'haver-se manifestat la malaltia -que, com succeeix amb la presència d'amiant als pulmons, pot donar origen a patologies amb llargs períodes de latència- el treballador moria a causa de la silicosi, una dolença malauradament habitual entre els miners però que, com ha estat el cas, pot manifestar-se també en persones amb dedicacions ben diverses que tenen en comú el contacte amb el perillós sílice.

Incompliment de la normativa de protecció

Segons la sentència del TSJC, dictada a instàncies del Col·lectiu Ronda, l'empresa «no ha demostrat haver complert la normativa de prevenció a la que estava obligada» que, en aquest cas, remunta la seva existència a l'any 1940 i ha estat, posteriorment, objecte d'una amplia i diversa regulació per protegir la salut dels treballadors exposats a ambients a pulvigens i a substàncies tan perilloses com són la sílice o l'amiant. Una normativa que inclou tot de mesures relatives a la correcta ventilació dels espais o l'obligatorietat d'emprar mascaretes i que, inexplicablement, l'empresa va al·legar desconèixer durant l'acte de judici.

És important recordar que, en cas d'accident o malaltia professional, és l'empresa qui té la responsabilitat de provar de forma fefaent haver complert amb la normativa vigent i l'adopció de les mesures necessàries per protegir la integritat física dels seus treballadors i treballadores.

Precedents

La resolució dictada pels TSJC fa constar que aquest no és el primer diagnòstic de silicosi entre la plantilla de Roca a Gavà, tal i com reiteradament ha denunciat la secció sindical de CGT a la fàbrica mitjançant nombrosos escrits adreçat a la Inspecció de Treball reclamant mesures de protecció eficaces front a la presència de sílice a les instal·lacions de la multinacional al Baix Llobregat. Una reivindicació que, sens dubte, rep un enorme impuls amb la sentència del TSJC que considera provat l'incompliment reiterat per part de l'empresa de la normativa de protecció de la salut laboral i obre la porta a futures reclamacions tant per part dels extreballadors del centre afectats per patologies d'origen professional com, en cas de defunció, impulsades per les seves famílies, que tenen dret a indemnitzacions i increments de la pensió de viduïtat i orfenesa com els que el TSJC ha imposat a Roca en aquest cas.

Condemnen l'empresa per la mort d'un extreballador

El TSJC condemna l'empresa Roca per la mort d'un extreballador afectat de silicosi

Durant trenta anys, entre 1963 i 1993, el difunt treballador va prestar serveis a la fàbrica de Gavà (Baix Llobregat) de la coneguda empresa de sanitaris ROCA S.A. Unes instal·lacions on la presència de pols de sílice és habitual, doncs aquest material és una de les principals matèries primes que es fan servir en la fabricació dels lavabos i sanitaris que constitueixen el més conegut dels productes comercialitzats per la multinacional.
El 2012, anys després d'haver finalitzat la seva relació laboral amb Roca, el treballador va ser declarat en situació d'invalidesa com a conseqüència d'una silicosi pulmonar d'origen professional derivada, precisament, de l'exposició a la pols de sílice. Menys d'un anys després d'haver-se manifestat la malaltia -que, com succeeix amb la presència d'amiant als pulmons, pot donar origen a patologies amb llargs períodes de latència- el treballador moria a causa de la silicosi, una dolença malauradament habitual entre els miners però que, com ha estat el cas, pot manifestar-se també en persones amb dedicacions ben diverses que tenen en comú el contacte amb el perillós sílice.

Incompliment de la normativa de protecció

Segons la sentència del TSJC, dictada a instàncies del Col·lectiu Ronda, l'empresa «no ha demostrat haver complert la normativa de prevenció a la que estava obligada» que, en aquest cas, remunta la seva existència a l'any 1940 i ha estat, posteriorment, objecte d'una amplia i diversa regulació per protegir la salut dels treballadors exposats a ambients a pulvigens i a substàncies tan perilloses com són la sílice o l'amiant. Una normativa que inclou tot de mesures relatives a la correcta ventilació dels espais o l'obligatorietat d'emprar mascaretes i que, inexplicablement, l'empresa va al·legar desconèixer durant l'acte de judici.

És important recordar que, en cas d'accident o malaltia professional, és l'empresa qui té la responsabilitat de provar de forma fefaent haver complert amb la normativa vigent i l'adopció de les mesures necessàries per protegir la integritat física dels seus treballadors i treballadores.

Precedents

La resolució dictada pels TSJC fa constar que aquest no és el primer diagnòstic de silicosi entre la plantilla de Roca a Gavà, tal i com reiteradament ha denunciat la secció sindical de CGT a la fàbrica mitjançant nombrosos escrits adreçat a la Inspecció de Treball reclamant mesures de protecció eficaces front a la presència de sílice a les instal·lacions de la multinacional al Baix Llobregat. Una reivindicació que, sens dubte, rep un enorme impuls amb la sentència del TSJC que considera provat l'incompliment reiterat per part de l'empresa de la normativa de protecció de la salut laboral i obre la porta a futures reclamacions tant per part dels extreballadors del centre afectats per patologies d'origen professional com, en cas de defunció, impulsades per les seves famílies, que tenen dret a indemnitzacions i increments de la pensió de viduïtat i orfenesa com els que el TSJC ha imposat a Roca en aquest cas.