Renda 2020

Demana hora per fer-la amb els nostres experts

Durant el període establert per presentar la Declaració de Renda corresponent a l'exercici 2020, Col·lectiu Ronda posa a la vostra disposició un equip especialitzat que us pot ajudar a complir amb les vostres obligacions fiscals.  Ja podeu demanar hora al nostre equip de professionals experts en fiscalitat i tributació per fer les declaracions de renda, que es poden presentar fins el 30 de juny.

Si esteu interessats/des a demanar hora de visita i ser atesos pel nostre servei especialitzat, podeu fer-ho trucant als nostres despatxos de Barcelona i Mataró:

93 268 21 99 - Barcelona

93 798 28 04 - Mataró

Tarifes

Renda bàsica individual
Rendiments de treball
Rendiments capital mobiliari: comptes i dipòsits
Habitatge habitual, amb o sense hipoteca
Aportacions pla de pensions
Donatius
Pensió d’aliments o compensatòria
Abonat: 75 euros / No abonat: 85 euros

Renda bàsica individual cònjugue
Abonat: 37,5 euros / No abonat: 42,5 euros

Renda bàsica conjunta
Abonat: 80 euros / No abonat: 90 euros

Renda ordinària individual
Rendiments capital immobiliari: 1 lloguer
Rendiments Activitat econòmica “mòduls”*
Abonat: 90 euros / No abonat: 115 euros

Renda ordinària individual cònjuge
Abonat: 45 euros / No abonat: 57,5 euros

Renda ordinària conjunta
Abonat: 100 euros / No abonat: 125 euros

Renda plus individual
Rendiments Activitat Econòmica "Estimació directa"*
Activitats agrícoles*
Rendiments Accions *
Pèrdues i guanys patrimonials*
Abonat: 115 euros / No abonat: 130 euros

Renda plus individual cònjuge
Abonat: 57,5 euros / No abonat: 65 euros

Renda plus conjunta
Abonat: 125 euros / No abonat: 140 euros

Impost sobre patrimoni
Abonat: 125 euros / No abonat: 140 euros

*honoraris segons càrrega de treball

Relació de documentació a aportar per fer la declaració
 • Renda presentada l’any anterior.
 • Variacions respecte a la renda anterior, número DNI fills a partir de 14 anys i DNI ascendents (pares del contribuent o cònjuge).
 • Si es família nombrosa, títol vigent.
 • Si tenen disminucions, certificat acreditatiu del % de disminució i data de la concessió de la disminució.
 • Si cobren la bestreta per fills menors de tres anys, quantitats cobrades durant l'exercici i pendents de cobrar, en el seu cas.
 • Certificat dels rendiments del treball de (l’empresa si són salaris, de l’INEM si és l’atur, de l’INSS si són pensions...)
 • Activitats econòmiques, certificats de les retencions dels clients si la activitat es professional i pagaments a compte de IRPF si la activitat es empresarial. Ingressos totals i despeses. Si tenen la obligació de IVA, model 390 del exercici. Si la activitat son mòduls, els mòduls de l’activitat.
 • Certificat de les aportacions fetes a Pla de Pensions, del contribuent i del cònjuge.
 • Si durant l'exercici han comprat un immoble: data de compra, valor de compra i despeses de la compra, així com referència cadastral.
 • Si es tenen immobles llogats, la relació de ingressos i despeses que aquests han generat (Nº DNI inquilí, data del contracte, data de compra de l’immoble i valor de compra de l’immoble).
 • Certificats enviats pels bancs dels rendiments dels comptes corrents, de les acciones i d’altres productes finances.
 • Certificats enviats pels bancs de les compres i vendes d’accions (històric de moviment de les acciones, els bancs no solen enviar-ho, s'ha de sol·licitar expressament), fons d’inversió, cèdules hipotecàries i altres participacions en societats.
 • Certificats dels rendiments de participacions en societats, dividends o repartiment de beneficis.
 • Certificats de les subvencions o ajudes rebudes.
 • En el cas que hi hagi alguna venda de immobles l’escriptura de venda, la de compra i la relació de totes les despeses pagades tant de la compra com de la venda
 • En el cas de pagar lloguers quantitat total pagada, nom i DNI propietari de l’immoble i la data en que es va començar el lloguer.
 • Certificats de les donacions fetes durant l’any.
 • Despeses llar d’infants menors de 3 anys.
 • Abonament anticipat per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec.

Demana hora per fer-la amb els nostres experts

Si esteu interessats/des a demanar hora de visita i ser atesos pel nostre servei especialitzat, podeu fer-ho trucant als nostres despatxos de Barcelona i Mataró:

93 268 21 99 - Barcelona

93 798 28 04 - Mataró

Tarifes

Renda bàsica individual
Rendiments de treball
Rendiments capital mobiliari: comptes i dipòsits
Habitatge habitual, amb o sense hipoteca
Aportacions pla de pensions
Donatius
Pensió d’aliments o compensatòria
Abonat: 75 euros / No abonat: 85 euros

Renda bàsica individual cònjugue
Abonat: 37,5 euros / No abonat: 42,5 euros

Renda bàsica conjunta
Abonat: 80 euros / No abonat: 90 euros

Renda ordinària individual
Rendiments capital immobiliari: 1 lloguer
Rendiments Activitat econòmica “mòduls”*
Abonat: 90 euros / No abonat: 115 euros

Renda ordinària individual cònjuge
Abonat: 45 euros / No abonat: 57,5 euros

Renda ordinària conjunta
Abonat: 100 euros / No abonat: 125 euros

Renda plus individual
Rendiments Activitat Econòmica "Estimació directa"*
Activitats agrícoles*
Rendiments Accions *
Pèrdues i guanys patrimonials*
Abonat: 115 euros / No abonat: 130 euros

Renda plus individual cònjuge
Abonat: 57,5 euros / No abonat: 65 euros

Renda plus conjunta
Abonat: 125 euros / No abonat: 140 euros

Impost sobre patrimoni
Abonat: 125 euros / No abonat: 140 euros

*honoraris segons càrrega de treball

Relació de documentació a aportar per fer la declaració
 • Renda presentada l’any anterior.
 • Variacions respecte a la renda anterior, número DNI fills a partir de 14 anys i DNI ascendents (pares del contribuent o cònjuge).
 • Si es família nombrosa, títol vigent.
 • Si tenen disminucions, certificat acreditatiu del % de disminució i data de la concessió de la disminució.
 • Si cobren la bestreta per fills menors de tres anys, quantitats cobrades durant l'exercici i pendents de cobrar, en el seu cas.
 • Certificat dels rendiments del treball de (l’empresa si són salaris, de l’INEM si és l’atur, de l’INSS si són pensions...)
 • Activitats econòmiques, certificats de les retencions dels clients si la activitat es professional i pagaments a compte de IRPF si la activitat es empresarial. Ingressos totals i despeses. Si tenen la obligació de IVA, model 390 del exercici. Si la activitat son mòduls, els mòduls de l’activitat.
 • Certificat de les aportacions fetes a Pla de Pensions, del contribuent i del cònjuge.
 • Si durant l'exercici han comprat un immoble: data de compra, valor de compra i despeses de la compra, així com referència cadastral.
 • Si es tenen immobles llogats, la relació de ingressos i despeses que aquests han generat (Nº DNI inquilí, data del contracte, data de compra de l’immoble i valor de compra de l’immoble).
 • Certificats enviats pels bancs dels rendiments dels comptes corrents, de les acciones i d’altres productes finances.
 • Certificats enviats pels bancs de les compres i vendes d’accions (històric de moviment de les acciones, els bancs no solen enviar-ho, s'ha de sol·licitar expressament), fons d’inversió, cèdules hipotecàries i altres participacions en societats.
 • Certificats dels rendiments de participacions en societats, dividends o repartiment de beneficis.
 • Certificats de les subvencions o ajudes rebudes.
 • En el cas que hi hagi alguna venda de immobles l’escriptura de venda, la de compra i la relació de totes les despeses pagades tant de la compra com de la venda
 • En el cas de pagar lloguers quantitat total pagada, nom i DNI propietari de l’immoble i la data en que es va començar el lloguer.
 • Certificats de les donacions fetes durant l’any.
 • Despeses llar d’infants menors de 3 anys.
 • Abonament anticipat per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec.