Reclamar la revaloració

pensions

Si heu obtingut una resposta negativa o han transcorregut més de 3 mesos des de la presentació de la vostra sol·licitud de revaloració de les pensions, haureu de presentar un nou formulari, ara amb valor de reclamació prèvia.

15/01/2013

El Col·lectiu Ronda va posar a disposició de totes les persones interessades un formulari per tal de presentar davant l'INSS sol·licitud de revaloració de les pensions corresponents al període comprès entre gener i novembre de 2012, tal i com estableix el marc legal vigent.

Segons hem pogut saber, l'INSS ha començat a respondre a les primeres sol·licituds presentades. Malauradament, sembla que l'ens gestor ha decidit mantenir-se en la il·legalitat i respondre en termes negatius a les sol·licituds presentades, vulnerant l'obligació de l'Estat de revalorar les pensions.

Per a aquests casos, així com per a aquells altres en què l'INSS no respongui transcorreguts 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud (silenci administratiu negatiu), des del Col·lectiu Ronda hem creat un nou formulari. Com en el cas de la sol·licitud, el nou formulari s'haurà de presentar a les oficines de l'INSS o a la Tresoreria General de la seva província. En aquesta ocasió, però, no presentem una sol·licitud, sinó que presentem una RECLAMACIÓ PRÈVIA que l'INSS haurà de resoldre en un període de temps no superior a 45 dies.

Amb la reclamació, esgotem la via administrativa per exigir la revaloració de les nostres pensions que legalment ens correspon per evitar la pèrdua de poder adquisitiu per a milions de pensionistes d'arreu de l'Estat.

En defensa de la legalitat

Des del Col·lectiu Ronda us encoratgem a presentar aquest nou formulari en defensa del dret de les persones pensionistes a gaudir de la revaloració de les seves prestacions, tal i com garanteix la llei.

Us recordem que si queda esgotada la via administrativa sense obtenir satisfacció a les nostres justes reivindicacions, encara ens quedarà la judicial. Si l'INSS es nega a complir la llei, seran els tribunals qui decidiran. I estem convençuts que ho faran en defensa de la legalitat i contra l'arbitrarietat del poder públic

Enllaços relacionats:

pensions

15/01/2013

El Col·lectiu Ronda va posar a disposició de totes les persones interessades un formulari per tal de presentar davant l'INSS sol·licitud de revaloració de les pensions corresponents al període comprès entre gener i novembre de 2012, tal i com estableix el marc legal vigent.

Segons hem pogut saber, l'INSS ha començat a respondre a les primeres sol·licituds presentades. Malauradament, sembla que l'ens gestor ha decidit mantenir-se en la il·legalitat i respondre en termes negatius a les sol·licituds presentades, vulnerant l'obligació de l'Estat de revalorar les pensions.

Per a aquests casos, així com per a aquells altres en què l'INSS no respongui transcorreguts 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud (silenci administratiu negatiu), des del Col·lectiu Ronda hem creat un nou formulari. Com en el cas de la sol·licitud, el nou formulari s'haurà de presentar a les oficines de l'INSS o a la Tresoreria General de la seva província. En aquesta ocasió, però, no presentem una sol·licitud, sinó que presentem una RECLAMACIÓ PRÈVIA que l'INSS haurà de resoldre en un període de temps no superior a 45 dies.

Amb la reclamació, esgotem la via administrativa per exigir la revaloració de les nostres pensions que legalment ens correspon per evitar la pèrdua de poder adquisitiu per a milions de pensionistes d'arreu de l'Estat.

En defensa de la legalitat

Des del Col·lectiu Ronda us encoratgem a presentar aquest nou formulari en defensa del dret de les persones pensionistes a gaudir de la revaloració de les seves prestacions, tal i com garanteix la llei.

Us recordem que si queda esgotada la via administrativa sense obtenir satisfacció a les nostres justes reivindicacions, encara ens quedarà la judicial. Si l'INSS es nega a complir la llei, seran els tribunals qui decidiran. I estem convençuts que ho faran en defensa de la legalitat i contra l'arbitrarietat del poder públic

Enllaços relacionats: