Pensions al Constitucional

La Marea Pensionista i Col·lectiu Ronda porten al TC la revaloració de les pensions

Un pensionista interposa recurs davant el Tribunal Constitucional per la decisió del govern popular de no revalorar les pensions conforme a l'IPC de l'any 2012, actuació que vulnera greument normativa internacional d'obligat compliment com ara, per exemple, la Carta Social Europea.

El passat 30 de novembre de 2012, entrava en vigor el RDLlei 28/2012, anomenat de mesures de consolidació i garantia del sistema de la Seguretat Social, que, per primera vegada, imposava la decisió de revalorar les pensions de jubilació amb percentatges inferiors al de l'IPC. Amb posterioritat, l'any 2013, es va tornar a actuar de la mateixa forma i va entrar en vigor la Llei 23/13 Reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de de Revaloració de les Pensions que, definitivament, ha transformat en normativa la desindexació de les pensions respecte l'IPC, desactivant l'obligació dels sistema públic de pensions de garantir el poder adquisitiu dels més de 9 milions de pensionistes de l'Estat espanyol.
 
 Contra aquesta decisió, l'activista Domiciano Sandoval, un dels impulsors de la coneguda com a Marea Pensionista, ha decidit interposar recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional (TC) després que el Jutjat Social 33 de Barcelona i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictessin sengles sentències desestimant la seva pretensió de que es considerés il·legal la decisió del govern espanyol de no revalorar les pensions en base a l'IPC.
 
 El recurs sol·licita al TC que anul·li el contingut del RDLlei 28/2012 atenent al fet que la decisió de no revalorar les pensions segons l'IPC atempta contra el Codi Europeu de Seguretat Social (art 65), el Conveni 102 de l'OIT i la Carta Social Europea (art.12) que estableixen de forma nítida l'obligació dels Estats de preservar el poder adquisitiu dels pensionistes front a encariments del nivell de vida. Més significativament, la Carta Social Europea determina l'exigència als Estat membres de la UE de tendir progressivament a elevar el nivell de protecció de la Seguretat Social. Principi que resulta evidentment incompatible amb la determinació de desindexar la revaloració de les pensions de l'IPC, designat per la mateixa norma, com a variable més precisa a l'hora de mesurar les variacions en el cost de la vida.
 
 El recurs elevat davant el Tribunal Constitucional també recull la doctrina del Comitè Europeu de Drets Socials en la seva decisió de desembre de 2012 respecte la reclamació interposada pels pensionistes grecs contra les retallades al sistema públic de pensions imposades pel govern hel·lè seguint ordres de la Troika. En aquella ocasió, l'organisme europeu va condemnar l'actuació del govern grec argumentant que «les pensions bàsiques i les complementàries no poden reduir-se de manera dràstica, doncs això no només és contrari a l'obligació dels Estats d'establir progressivament un règim de seguretat social d'un nivell més elevat sinó que s'aparta en molts casos de situacions vulnerables (les pensions més baixes) de l'obligació de protecció social de les persones grans […] les reduccions de les pensions en si mateixes fan descansar. Exclusivament sobre els pensionistes, en la seva qualitat de contribuents, les conseqüències de la crisi econòmica de manera injustificada i contrària a la Carta Social Europea».
 
 La decisió del TC
 
 La negativa del govern espanyol a revalorar les pensions segons l'IPC l'any 2012 ha estat una qüestió que ja amb anterioritat havia arribat a la taula del Tribunal Constitucional, si bé en termes molt diferents. Concretament, el TC ha resolt en dues ocasions anteriors en relació a aquesta matèria, en primer lloc en resposta a un recurs d'inconstitucionalitat i, posteriorment, pronunciant-se arran d'una qüestió d'inconstitucionalitat plantejada pel Tribunal Superior de Justícia del País Basc. En ambdues ocasions, però, el TC només es va pronunciar respecte al fet de si el RDLlei 28/2012 es podia aplicar de forma retroactiva, és a dir, afectant la totalitat de l'exercici malgrat haver estat aprovat al novembre d'aquell any. De forma no poc controvertida, el TC va considerar que la revaloració de la pensió no és un dret sinó, merament, una «expectativa de dret» i que per tant cabia una revisió retroactiva d'aquesta expectativa. No valorava , doncs, l'adequació de la norma a la legislació internacional d'obligat compliment, tal i com planteja ara el recurs elevat pel militant pensionista representat per Col·lectiu Ronda.
 
 En cas de resposta negativa per part del Tribunal Constitucional, Domiciano Sandoval i Col·lectiu Ronda elevaran la qüestió fins el Tribunal Europeu de Drets Humans per tal que sigui la justícia comunitària qui estableixi la vulneració del contingut de la normativa internacional ratificada per Espanya que, pel principi de jerarquia normativa, ha de prevaldre per sobre de qualsevol normativa d'àmbit estatal.
 
 Assemblea Pensionista a les Cotxeres de Sants
 
 El contingut d'aquest recurs es donarà a conèixer en profunditat el proper dissabte 1 d'abril a l'Assamblea de la Marea Pensionista que se celebrarà a les Cotxeres de Sants a partir de les 10 del matí i on tenen prevista l'assistència representants de diverses delegacions territorials agrupades sota la bandera de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Públic de Pensions. A la trobada hi participaran en qualitat de convidats i ponents Ramon Franquesa, Professor d'Economia Mundial de la UB, Héctor Illueca, Inspector de Treball i Professor de la Universitat de València, i Carolina Gala, Professora de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UAB.

La Marea Pensionista i Col·lectiu Ronda porten al TC la revaloració de les pensions

El passat 30 de novembre de 2012, entrava en vigor el RDLlei 28/2012, anomenat de mesures de consolidació i garantia del sistema de la Seguretat Social, que, per primera vegada, imposava la decisió de revalorar les pensions de jubilació amb percentatges inferiors al de l'IPC. Amb posterioritat, l'any 2013, es va tornar a actuar de la mateixa forma i va entrar en vigor la Llei 23/13 Reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de de Revaloració de les Pensions que, definitivament, ha transformat en normativa la desindexació de les pensions respecte l'IPC, desactivant l'obligació dels sistema públic de pensions de garantir el poder adquisitiu dels més de 9 milions de pensionistes de l'Estat espanyol.
 
 Contra aquesta decisió, l'activista Domiciano Sandoval, un dels impulsors de la coneguda com a Marea Pensionista, ha decidit interposar recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional (TC) després que el Jutjat Social 33 de Barcelona i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictessin sengles sentències desestimant la seva pretensió de que es considerés il·legal la decisió del govern espanyol de no revalorar les pensions en base a l'IPC.
 
 El recurs sol·licita al TC que anul·li el contingut del RDLlei 28/2012 atenent al fet que la decisió de no revalorar les pensions segons l'IPC atempta contra el Codi Europeu de Seguretat Social (art 65), el Conveni 102 de l'OIT i la Carta Social Europea (art.12) que estableixen de forma nítida l'obligació dels Estats de preservar el poder adquisitiu dels pensionistes front a encariments del nivell de vida. Més significativament, la Carta Social Europea determina l'exigència als Estat membres de la UE de tendir progressivament a elevar el nivell de protecció de la Seguretat Social. Principi que resulta evidentment incompatible amb la determinació de desindexar la revaloració de les pensions de l'IPC, designat per la mateixa norma, com a variable més precisa a l'hora de mesurar les variacions en el cost de la vida.
 
 El recurs elevat davant el Tribunal Constitucional també recull la doctrina del Comitè Europeu de Drets Socials en la seva decisió de desembre de 2012 respecte la reclamació interposada pels pensionistes grecs contra les retallades al sistema públic de pensions imposades pel govern hel·lè seguint ordres de la Troika. En aquella ocasió, l'organisme europeu va condemnar l'actuació del govern grec argumentant que «les pensions bàsiques i les complementàries no poden reduir-se de manera dràstica, doncs això no només és contrari a l'obligació dels Estats d'establir progressivament un règim de seguretat social d'un nivell més elevat sinó que s'aparta en molts casos de situacions vulnerables (les pensions més baixes) de l'obligació de protecció social de les persones grans […] les reduccions de les pensions en si mateixes fan descansar. Exclusivament sobre els pensionistes, en la seva qualitat de contribuents, les conseqüències de la crisi econòmica de manera injustificada i contrària a la Carta Social Europea».
 
 La decisió del TC
 
 La negativa del govern espanyol a revalorar les pensions segons l'IPC l'any 2012 ha estat una qüestió que ja amb anterioritat havia arribat a la taula del Tribunal Constitucional, si bé en termes molt diferents. Concretament, el TC ha resolt en dues ocasions anteriors en relació a aquesta matèria, en primer lloc en resposta a un recurs d'inconstitucionalitat i, posteriorment, pronunciant-se arran d'una qüestió d'inconstitucionalitat plantejada pel Tribunal Superior de Justícia del País Basc. En ambdues ocasions, però, el TC només es va pronunciar respecte al fet de si el RDLlei 28/2012 es podia aplicar de forma retroactiva, és a dir, afectant la totalitat de l'exercici malgrat haver estat aprovat al novembre d'aquell any. De forma no poc controvertida, el TC va considerar que la revaloració de la pensió no és un dret sinó, merament, una «expectativa de dret» i que per tant cabia una revisió retroactiva d'aquesta expectativa. No valorava , doncs, l'adequació de la norma a la legislació internacional d'obligat compliment, tal i com planteja ara el recurs elevat pel militant pensionista representat per Col·lectiu Ronda.
 
 En cas de resposta negativa per part del Tribunal Constitucional, Domiciano Sandoval i Col·lectiu Ronda elevaran la qüestió fins el Tribunal Europeu de Drets Humans per tal que sigui la justícia comunitària qui estableixi la vulneració del contingut de la normativa internacional ratificada per Espanya que, pel principi de jerarquia normativa, ha de prevaldre per sobre de qualsevol normativa d'àmbit estatal.
 
 Assemblea Pensionista a les Cotxeres de Sants
 
 El contingut d'aquest recurs es donarà a conèixer en profunditat el proper dissabte 1 d'abril a l'Assamblea de la Marea Pensionista que se celebrarà a les Cotxeres de Sants a partir de les 10 del matí i on tenen prevista l'assistència representants de diverses delegacions territorials agrupades sota la bandera de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Públic de Pensions. A la trobada hi participaran en qualitat de convidats i ponents Ramon Franquesa, Professor d'Economia Mundial de la UB, Héctor Illueca, Inspector de Treball i Professor de la Universitat de València, i Carolina Gala, Professora de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UAB.