Nova condemna contra Uralita

Uralita haurà indemnitzar amb més de 340.000 € un extreballador amb càncer de pulmó per l'amiant

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat el recurs interposat per l'empresa Uralita contra la sentència de la sala 4 del Jutjat Social de Barcelona de 2015 en la qual se la condemnava a abonar 342.142 euros a un extreballador en concepte d'indemnització per danys derivada de malaltia professional, ratificant l'incompliment de la normativa vigent en matèria de prevenció en el cas de l'amiant.

L'extreballador que haurà de ser indemnitzat havia prestat serveis com a operari, oficial de fabricació i cap d'equip des del 1969 fins al 1992 a l'empresa Rocalla, al centre de treball de Castelldefels. Empresa que va ser absorvida l'any 1995 per l'ara demandada Uralita. L'any 2013, l'INSS va declarar l'extreballador en situació d'incapacitat permanent absoluta per adenocarcinoma de pulmó derivada de malaltia professional.

La primera sentència sobre la qual Uralita va interposar recurs declarava la responsabilitat empresarial per la manca de mesures de seguretat i higiene en la manipulació de les fibres de l'amiant per part del treballador, posant de manifesta la relació causal entre l'enfermetat i l'incompliment de normativa reglamentària per a la protecció de les persones treballadores.

Precisament, el recurs d'Uralita es basava en el fet la normativa específica en matèria de protecció en els anys en què el treballador va prestar serveis no exigia el compliment de normes de seguretat diferents a les aplicades, no existint per tant una tipicitat infractora. Tesis que precisament el TSJC no acull de conformitat amb els darrers pronunciaments del Tribunal Suprem en aquesta matèria refrendant la falta de mesures de seguretat de l'empresa Uralita, insistint en el fet que tot i que la normativa de l'amiant no estés del tot desenvolupada abans del 1997, això no significa que no s'haguessin de respectar les normes per controlar la nocivitat de l'amiant i, per tant, per protegir al treballador.

La sentència doncs es reafirma en la denúncia presentada per danys i perjudicis derivats d'accident laboral i malaltia professional, amb una indemnització elevada que segons l'advocat Miguel Arenas del Col·lectiu Ronda «demostra la fermesa amb la qual es va posant de manifest com de nociu ha estat l'amiant i quines han estat les greus conseqüències derivades d'estar en contacte amb un material clarament perjudicial sense que les empreses productores adoptessin mesures de seguretat per pal·liar-ne els efectes ni alertessin els treballadors dels riscos.»

Llegiu la notícia a la premsa:

Uralita deberá indemnizar con más de 340.000 euros a un extrabajador con cáncer de pulmón (La Vanguardia)

El TSJC ratifica una condemna contra Uralita pel cas d'un extreballador amb càncer (diari Ara)

Uralita deberá indemnizar con 340.000 euros a un extrabajador con cáncer de pulmón (20 Minutos)

Uralita haurà indemnitzar amb més de 340.000 € un extreballador amb càncer de pulmó per l'amiant

L'extreballador que haurà de ser indemnitzat havia prestat serveis com a operari, oficial de fabricació i cap d'equip des del 1969 fins al 1992 a l'empresa Rocalla, al centre de treball de Castelldefels. Empresa que va ser absorvida l'any 1995 per l'ara demandada Uralita. L'any 2013, l'INSS va declarar l'extreballador en situació d'incapacitat permanent absoluta per adenocarcinoma de pulmó derivada de malaltia professional.

La primera sentència sobre la qual Uralita va interposar recurs declarava la responsabilitat empresarial per la manca de mesures de seguretat i higiene en la manipulació de les fibres de l'amiant per part del treballador, posant de manifesta la relació causal entre l'enfermetat i l'incompliment de normativa reglamentària per a la protecció de les persones treballadores.

Precisament, el recurs d'Uralita es basava en el fet la normativa específica en matèria de protecció en els anys en què el treballador va prestar serveis no exigia el compliment de normes de seguretat diferents a les aplicades, no existint per tant una tipicitat infractora. Tesis que precisament el TSJC no acull de conformitat amb els darrers pronunciaments del Tribunal Suprem en aquesta matèria refrendant la falta de mesures de seguretat de l'empresa Uralita, insistint en el fet que tot i que la normativa de l'amiant no estés del tot desenvolupada abans del 1997, això no significa que no s'haguessin de respectar les normes per controlar la nocivitat de l'amiant i, per tant, per protegir al treballador.

La sentència doncs es reafirma en la denúncia presentada per danys i perjudicis derivats d'accident laboral i malaltia professional, amb una indemnització elevada que segons l'advocat Miguel Arenas del Col·lectiu Ronda «demostra la fermesa amb la qual es va posant de manifest com de nociu ha estat l'amiant i quines han estat les greus conseqüències derivades d'estar en contacte amb un material clarament perjudicial sense que les empreses productores adoptessin mesures de seguretat per pal·liar-ne els efectes ni alertessin els treballadors dels riscos.»

Llegiu la notícia a la premsa:

Uralita deberá indemnizar con más de 340.000 euros a un extrabajador con cáncer de pulmón (La Vanguardia)

El TSJC ratifica una condemna contra Uralita pel cas d'un extreballador amb càncer (diari Ara)

Uralita deberá indemnizar con 340.000 euros a un extrabajador con cáncer de pulmón (20 Minutos)