Jubilació anticipada

amiant

El Col·lectiu Ronda manté una trobada amb el Ministeri de Treball per impulsar l’accés anticipat a l’edat de jubilació a les persones treballadores que han desenvolupat la seva activitat professional en contacte amb l’amiant

18/06/2012

Marta Barrera, advocada del Col·lectiu Ronda, manté avui una trobada amb alts càrrecs del Ministeri de Treball per impulsar la petició de permetre anticipar l’edat de jubilació a les persones treballadores que han desenvolupat la seva activitat professional en contacte amb l’amiant. La nostra companya visita el ministeri en companyia de representants de la Associació Plataforma Afectats per l’Amiant en el Prat, impulsora de la iniciativa

La proposta pretén que el col·lectiu vegi reconeguda la seva menor esperança de vida degut al contacte amb aquest material, prohibit a l’Estat espanyol des de l’any 2002, i gaudeixi d’un tracte similar al de grups com ara els bombers o els miners a l’hora d’accedir a la prestació de jubilació.

Risc per a la salut

Els treballadors i treballadores que han estat exposats a l’amiant pateixen un elevadíssim risc de patir malalties molt greus i, fins i tot, mortals. Així ho reconeix la classificació de malalties professionals que relaciona la presència de fibres d’amiant en l’organisme amb el desenvolupament de càncer de pulmó, pleura, peritoneu i fibrosi pulmonar (asbestosi, nom derivat del terme grec per definir l’amiant).

Anant més enllà, un gran nombre d’estudis clínics i informes d’organismes públics relacionen de forma incontestable l’exposició a l’amiant amb altres severes patologies com ara les plaques pleurals, el càncer de faringe, d’estómac, colon o, segons ha estat reconegut en temps recents, afeccions cardiovasculars. Tot plegat, comporta que l’expectativa de supervivència dels treballadors i treballadores que han treballat en contacte amb l’amiant sigui notablement inferior a la del conjunt de la població. Extrem aquest confirmat estadísticament però que, malgrat l’evidència mèdica i científica, encara no s’ha traduït en cap prerrogativa tangible a l’hora d’accedir a la prestació de jubilació que compensi el caràcter especialment penós i insalubre de les activitats professionals que comporten el contacte amb l’amiant.

La proposta

La nostra companya Marta barrera defensarà davant els representants ministerials l’aplicació d’un coeficient reductor que permeti l’accés anticipat a l’edat de jubilació per a les persones que han treballat en empreses inscrites al RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant). Considerem que és una forma, necessària tot i que insuficient, de compensar mínimament, un col·lectiu de persones que donades la toxicitat i les condicions d’insalubritat de la seva feina presenta una esperança de vida inferior a la mitjana de la població i que per tant, lògicament, gaudeix durant un temps menor del seu dret a percebre la corresponent prestació de jubilació.

La inclusió dels treballadors de l’amiant en el recent RD 1698/2011 por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social comportaria equiparar el tracte que es dispensa als professionals espanyols amb els que reben, per exemple, a França, on ja s’han creat els mecanismes jurídics necessaris per afavorir que els treballadors que han estat en contacte amb l’amiant puguin accedir anticipadament a la jubilació.

D’altra banda, l'adopció de la mesura satisfaria, ni que sigui mínimament, la responsabilitat contreta amb les víctimes presents i futures per l’Estat espanyol que entre els anys 1984 i 1991 no va modificar adequadament la normativa de prevenció relacionada amb l’amiant. Una normativa que el temps ha demostrat que era del tot insuficient per protegir la salut de les persones exposades al mineral.

Malalties de lent desenvolupament

Les patologies provocades per l’exposició a l’amiant presenten molt sovint com a tret característic llargs períodes de latència de la malaltia abans no es manifesten i desenvolupen plenament. Així, per exemple, les fibres poden estar allotjades als pulmons d’un treballadors durant més de 30 anys sense que aparegui cap simptomatologia i posteriorment iniciar el desenvolupament d’un procés cancerós mortal i fulminant.

Més de 800 companyies van utilitzar regularment l’amiant en la seva activitat. Al conjunt de l’Estat espanyol es van importar ni més ni menys que 2,6 milions de tones de mineral d’asbest, especialment en el període comprés entre 1960 i 1985. Prenent en consideració els llargs períodes de latència abans esmentats, és evident que encara no hem assolit el pic de mortandat causat de forma directa per la inhalació d’amiant, tal i com assenyala la pròpia Comissió Europea quan calculava l’any passat que fins el 2025 es produiran mig milió de morts relacionades amb l’asbest a la Unió Europea. D’elles, els càlculs més conservadors consideren que entre 40.000 i 56.000 morts corresponen a l’Estat espanyol.

Enllaços relacionats:

amiant

Marta Barrera acompanyada de membres de l'Associació Plataforma Afectats per l’Amiant en el Prat

18/06/2012

Marta Barrera, advocada del Col·lectiu Ronda, manté avui una trobada amb alts càrrecs del Ministeri de Treball per impulsar la petició de permetre anticipar l’edat de jubilació a les persones treballadores que han desenvolupat la seva activitat professional en contacte amb l’amiant. La nostra companya visita el ministeri en companyia de representants de la Associació Plataforma Afectats per l’Amiant en el Prat, impulsora de la iniciativa

La proposta pretén que el col·lectiu vegi reconeguda la seva menor esperança de vida degut al contacte amb aquest material, prohibit a l’Estat espanyol des de l’any 2002, i gaudeixi d’un tracte similar al de grups com ara els bombers o els miners a l’hora d’accedir a la prestació de jubilació.

Risc per a la salut

Els treballadors i treballadores que han estat exposats a l’amiant pateixen un elevadíssim risc de patir malalties molt greus i, fins i tot, mortals. Així ho reconeix la classificació de malalties professionals que relaciona la presència de fibres d’amiant en l’organisme amb el desenvolupament de càncer de pulmó, pleura, peritoneu i fibrosi pulmonar (asbestosi, nom derivat del terme grec per definir l’amiant).

Anant més enllà, un gran nombre d’estudis clínics i informes d’organismes públics relacionen de forma incontestable l’exposició a l’amiant amb altres severes patologies com ara les plaques pleurals, el càncer de faringe, d’estómac, colon o, segons ha estat reconegut en temps recents, afeccions cardiovasculars. Tot plegat, comporta que l’expectativa de supervivència dels treballadors i treballadores que han treballat en contacte amb l’amiant sigui notablement inferior a la del conjunt de la població. Extrem aquest confirmat estadísticament però que, malgrat l’evidència mèdica i científica, encara no s’ha traduït en cap prerrogativa tangible a l’hora d’accedir a la prestació de jubilació que compensi el caràcter especialment penós i insalubre de les activitats professionals que comporten el contacte amb l’amiant.

La proposta

La nostra companya Marta barrera defensarà davant els representants ministerials l’aplicació d’un coeficient reductor que permeti l’accés anticipat a l’edat de jubilació per a les persones que han treballat en empreses inscrites al RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant). Considerem que és una forma, necessària tot i que insuficient, de compensar mínimament, un col·lectiu de persones que donades la toxicitat i les condicions d’insalubritat de la seva feina presenta una esperança de vida inferior a la mitjana de la població i que per tant, lògicament, gaudeix durant un temps menor del seu dret a percebre la corresponent prestació de jubilació.

La inclusió dels treballadors de l’amiant en el recent RD 1698/2011 por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social comportaria equiparar el tracte que es dispensa als professionals espanyols amb els que reben, per exemple, a França, on ja s’han creat els mecanismes jurídics necessaris per afavorir que els treballadors que han estat en contacte amb l’amiant puguin accedir anticipadament a la jubilació.

D’altra banda, l'adopció de la mesura satisfaria, ni que sigui mínimament, la responsabilitat contreta amb les víctimes presents i futures per l’Estat espanyol que entre els anys 1984 i 1991 no va modificar adequadament la normativa de prevenció relacionada amb l’amiant. Una normativa que el temps ha demostrat que era del tot insuficient per protegir la salut de les persones exposades al mineral.

Malalties de lent desenvolupament

Les patologies provocades per l’exposició a l’amiant presenten molt sovint com a tret característic llargs períodes de latència de la malaltia abans no es manifesten i desenvolupen plenament. Així, per exemple, les fibres poden estar allotjades als pulmons d’un treballadors durant més de 30 anys sense que aparegui cap simptomatologia i posteriorment iniciar el desenvolupament d’un procés cancerós mortal i fulminant.

Més de 800 companyies van utilitzar regularment l’amiant en la seva activitat. Al conjunt de l’Estat espanyol es van importar ni més ni menys que 2,6 milions de tones de mineral d’asbest, especialment en el període comprés entre 1960 i 1985. Prenent en consideració els llargs períodes de latència abans esmentats, és evident que encara no hem assolit el pic de mortandat causat de forma directa per la inhalació d’amiant, tal i com assenyala la pròpia Comissió Europea quan calculava l’any passat que fins el 2025 es produiran mig milió de morts relacionades amb l’asbest a la Unió Europea. D’elles, els càlculs més conservadors consideren que entre 40.000 i 56.000 morts corresponen a l’Estat espanyol.

Enllaços relacionats: