Fumigacions al CAP

El TSJC fa responsable l'ICS de les lesions causades per les fumigacions a dos CAP del Poblenou

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la sentència de primera instància que condemnava l'Institut Català de la Salut per les greus patologies d'una treballadora causades per l'exposició als productes químics emprats en les operacions de fumigacions del Centre d'Atenció Primària (CAP) Turró i Lope de Vega del Poblenou de Barcelona.

El passat 8 de març de 2016, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (2016) constatava que un total de 7 treballadors i treballadores del CAP Ramon Turró i amb anterioritat del CAP Lope de Vega havien contactat la Unitat de Salut Laboral de Barcelona sol·licitant la determinació de contingències d'incapacitat temporal respecte de diverses patologies relacionades amb el lloc de treball incloent-hi fibromiàlgia i fatiga crònica, entre d'altres. Ara, un any després de que es dictés aquella resolució, el TSJC torna a pronunciar-se sobre aquesta situació i ho fa per confirmar l'incompliment per part de l'Institut Català de la Salut (ICS) del deure de garantir la salut i seguretat dels seus treballadors en relació a les patologies que afecten una de les treballadores que integraven el grup que es va adreçar a la Unitat de Salut Laboral de Barcelona.

 
 La resolució del TSJC constata que el CAP Lope de Vega, on va treballar l'afectada entre els anys 1989 i 2003, presentava importants problemes de ventilació i «s'efectuaven aplicacions sistemàtiques de productes insecticides durant bona part de la seva història (entre 1950 i 2003) especialment a partir de 1990 i particularment i amb una periodicitat mensual a partir de 1997». Malgrat la inexistència de registre documental sobre els productes emprats, la sentència recull les conclusions d'un informe efectuat per tècnics del Centre de Seguretat i Salut de Barcelona que van realitzar un mostreig i detectat restes d'organofosforats «considerats com els principis actius dels insecticides més perillosos per a la salut humana» i recorda que «aquest producte ha estat recentment retirat del Registre de Plaguicides no agrícoles o biocides del Ministeri de Sanitat, motiu pel qual ja no pot fer-se servir com insecticida en ambients interiors». Amb posterioritat, la treballadora va prestar servei al CAP Turró on també es van detectar nombrosos problemes relacionats amb un sistema de ventilació insuficient i un «excés de brutícia consistent en matèria particulada en filtres, conductes i càmeres de climatització del sistema».

 
 El TSJC ratifica les conclusions de la sentència dictada pel Jutjat Social 7 de Barcelona que arran de l'esmentat informe i d'una posterior resolució de la Inspecció de Treball declarava l'existència de responsabilitat empresarial per manca de seguretat i higiene en el lloc de treball en acreditar que «els treballadors estaven exposats [als productes plaguicides] quan es reincorporaven als seus llocs de treball, per via respiratòria i via dèrmica a través de les superfícies impregnades». Segons Inspecció de Treball, «l'exposició accidental als organofosforats en les fumigacions del centre es van produir per la no adopció de mesures de seguretat adequades» sent aquesta exposició la causa desencadenant de l'accident laboral que ha provocat la incapacitat permanent en grau d'absoluta

El TSJC fa responsable l'ICS de les lesions causades per les fumigacions a dos CAP del Poblenou

Imatge: diari ARA

El passat 8 de març de 2016, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (2016) constatava que un total de 7 treballadors i treballadores del CAP Ramon Turró i amb anterioritat del CAP Lope de Vega havien contactat la Unitat de Salut Laboral de Barcelona sol·licitant la determinació de contingències d'incapacitat temporal respecte de diverses patologies relacionades amb el lloc de treball incloent-hi fibromiàlgia i fatiga crònica, entre d'altres. Ara, un any després de que es dictés aquella resolució, el TSJC torna a pronunciar-se sobre aquesta situació i ho fa per confirmar l'incompliment per part de l'Institut Català de la Salut (ICS) del deure de garantir la salut i seguretat dels seus treballadors en relació a les patologies que afecten una de les treballadores que integraven el grup que es va adreçar a la Unitat de Salut Laboral de Barcelona.

 
 La resolució del TSJC constata que el CAP Lope de Vega, on va treballar l'afectada entre els anys 1989 i 2003, presentava importants problemes de ventilació i «s'efectuaven aplicacions sistemàtiques de productes insecticides durant bona part de la seva història (entre 1950 i 2003) especialment a partir de 1990 i particularment i amb una periodicitat mensual a partir de 1997». Malgrat la inexistència de registre documental sobre els productes emprats, la sentència recull les conclusions d'un informe efectuat per tècnics del Centre de Seguretat i Salut de Barcelona que van realitzar un mostreig i detectat restes d'organofosforats «considerats com els principis actius dels insecticides més perillosos per a la salut humana» i recorda que «aquest producte ha estat recentment retirat del Registre de Plaguicides no agrícoles o biocides del Ministeri de Sanitat, motiu pel qual ja no pot fer-se servir com insecticida en ambients interiors». Amb posterioritat, la treballadora va prestar servei al CAP Turró on també es van detectar nombrosos problemes relacionats amb un sistema de ventilació insuficient i un «excés de brutícia consistent en matèria particulada en filtres, conductes i càmeres de climatització del sistema».

 
 El TSJC ratifica les conclusions de la sentència dictada pel Jutjat Social 7 de Barcelona que arran de l'esmentat informe i d'una posterior resolució de la Inspecció de Treball declarava l'existència de responsabilitat empresarial per manca de seguretat i higiene en el lloc de treball en acreditar que «els treballadors estaven exposats [als productes plaguicides] quan es reincorporaven als seus llocs de treball, per via respiratòria i via dèrmica a través de les superfícies impregnades». Segons Inspecció de Treball, «l'exposició accidental als organofosforats en les fumigacions del centre es van produir per la no adopció de mesures de seguretat adequades» sent aquesta exposició la causa desencadenant de l'accident laboral que ha provocat la incapacitat permanent en grau d'absoluta