Falsos autònoms a l'Ajuntament de Canovelles

Una sentència obliga a reconèixer 4 professors com a treballadors per compte d'altri

El Jutjat Social nº 1 de Granollers ha condemnat l’Ajuntament de Canovelles a reconèixer com a treballadors per compte aliena amb la condició d’indefinits no-fixos 4 dels professors encarregats d’impartir les classes i activitats que regularment es desenvolupen al Centre Cultural de Canovelles que formalment figuraven com a treballadors autònoms.

......................................................................

Una sentència dictada pel Jutjat Social nº 1 de Granollers considera que 4 dels professors que habitualment venien prestant serveis de docència al Centre Cultural de la localitat, de titularitat pública, actuaven com a falsos autònoms per imposició del propi Consistori, a qui obliga a reconeixe’ls com a treballadors per compte aliena i aplicar-los les condicions de treball que corresponen a la resta d’empleats públics de l’Ajuntament.

En tots els casos, els treballadors afectats per la sentència eren contractats mitjançant la figura administrativa dels contractes menors després que l’Ajuntament realitzés la planificació del curs i determinés les activitats a impartir i el volum d’hores de docència en funció del nombre d’alumnes inscrits. Una situació que en el cas dels 4 falsos autònoms es va perllongar durant llargs períodes de temps, incloent-hi el cas d’una professora de ceràmica que mantenia aquest vincle professional amb l’ajuntament des de l’any 1993.

 
 
 A criteri de la magistrada, però, els treballadors demandants no eren veritables autònoms que actuessin amb plena llibertat organitzativa i assumint el risc i la ventura de la pròpia activitat, tal i com correspondria en el supòsit d’actuar com a veritables autònoms, sinó que es situaven en tot moment sota la direcció efectiva del propi Ajuntament, que era responsable de determinar les principals característiques de la prestació laboral. Així, la sentència assenyala que «és l’Ajuntament a través del centre qui proporciona les instal·lacions i els mitjans materials necessaris per dur a terme la impartició de les classes, en els horaris que si bé es van pactar amb els professors, els va organitzar i fixar l’Ajuntament [...] el serveis es van prestar i presten sota la direcció i organització de l’Ajuntament de Canovelles, qui organitza els horaris, les classes i els alumnes».

 
 
 Oriol Pintos, advocat de Col·lectiu Ronda al despatx de la cooperativa a Granollers que ha estat responsable d’assessorar els professors ara reconeguts com a falsos autònoms, considera «especialment greu que sigui una Administració pública com és l’Ajuntament de Canovelles qui fomenti la precarització de les relacions laborals i la pèrdua de drets que comporta imposar fraudulentament a un grup de treballadors la condició de falsos autònoms per defugir les seves obligacions i responsabilitats com a ocupadora. I encara més greu és que aquesta situació es perllongui durant dècades, sent conscients que, per exemple, el fet de que sigui l’Ajuntament qui aporti els materials i l’espai de docència o determini el preu que s’abonarà per hora de servei suposen indicis evidents de que aquests treballadors no actuen amb autonomia i independència sinó sotmesos a l’esfera organitzativa del propi Ajuntament. Per tant, mantenir la seva condició de falsos autònoms és vulnerar de forma conscient els drets que acompanyen aquestes persones en tant que treballadors, privant-los de les condicions que sí tenen altres empleats públics del propi Ajuntament».

 
 
 En aquest sentit, l’advocat recorda que «malauradament, la qüestió dels falsos autònoms no deixa d’estendre la seva afectació amb la conseqüència de contribuir a una degradació generalitzada del marc de relacions laborals. Exemples com el que representen empreses de repartiment a domicili com ara Glovo o Deliveroo han esdevingut la manifestació més extrema d’aquest fenomen, però el cert és que cada vegada són més les empreses que fan un ús fraudulent dels falsos autònoms per reduir les seves responsabilitats i facilitar encara més la possibilitat d’extinció de les relacions laborals. Però és inadmissible que siguin administracions públiques com l’Ajuntament de Canovelles les que contribueixin també a agreujar la situació».

Una sentència obliga a reconèixer 4 professors com a treballadors per compte d'altri

......................................................................

Una sentència dictada pel Jutjat Social nº 1 de Granollers considera que 4 dels professors que habitualment venien prestant serveis de docència al Centre Cultural de la localitat, de titularitat pública, actuaven com a falsos autònoms per imposició del propi Consistori, a qui obliga a reconeixe’ls com a treballadors per compte aliena i aplicar-los les condicions de treball que corresponen a la resta d’empleats públics de l’Ajuntament.

En tots els casos, els treballadors afectats per la sentència eren contractats mitjançant la figura administrativa dels contractes menors després que l’Ajuntament realitzés la planificació del curs i determinés les activitats a impartir i el volum d’hores de docència en funció del nombre d’alumnes inscrits. Una situació que en el cas dels 4 falsos autònoms es va perllongar durant llargs períodes de temps, incloent-hi el cas d’una professora de ceràmica que mantenia aquest vincle professional amb l’ajuntament des de l’any 1993.

 
 
 A criteri de la magistrada, però, els treballadors demandants no eren veritables autònoms que actuessin amb plena llibertat organitzativa i assumint el risc i la ventura de la pròpia activitat, tal i com correspondria en el supòsit d’actuar com a veritables autònoms, sinó que es situaven en tot moment sota la direcció efectiva del propi Ajuntament, que era responsable de determinar les principals característiques de la prestació laboral. Així, la sentència assenyala que «és l’Ajuntament a través del centre qui proporciona les instal·lacions i els mitjans materials necessaris per dur a terme la impartició de les classes, en els horaris que si bé es van pactar amb els professors, els va organitzar i fixar l’Ajuntament [...] el serveis es van prestar i presten sota la direcció i organització de l’Ajuntament de Canovelles, qui organitza els horaris, les classes i els alumnes».

 
 
 Oriol Pintos, advocat de Col·lectiu Ronda al despatx de la cooperativa a Granollers que ha estat responsable d’assessorar els professors ara reconeguts com a falsos autònoms, considera «especialment greu que sigui una Administració pública com és l’Ajuntament de Canovelles qui fomenti la precarització de les relacions laborals i la pèrdua de drets que comporta imposar fraudulentament a un grup de treballadors la condició de falsos autònoms per defugir les seves obligacions i responsabilitats com a ocupadora. I encara més greu és que aquesta situació es perllongui durant dècades, sent conscients que, per exemple, el fet de que sigui l’Ajuntament qui aporti els materials i l’espai de docència o determini el preu que s’abonarà per hora de servei suposen indicis evidents de que aquests treballadors no actuen amb autonomia i independència sinó sotmesos a l’esfera organitzativa del propi Ajuntament. Per tant, mantenir la seva condició de falsos autònoms és vulnerar de forma conscient els drets que acompanyen aquestes persones en tant que treballadors, privant-los de les condicions que sí tenen altres empleats públics del propi Ajuntament».

 
 
 En aquest sentit, l’advocat recorda que «malauradament, la qüestió dels falsos autònoms no deixa d’estendre la seva afectació amb la conseqüència de contribuir a una degradació generalitzada del marc de relacions laborals. Exemples com el que representen empreses de repartiment a domicili com ara Glovo o Deliveroo han esdevingut la manifestació més extrema d’aquest fenomen, però el cert és que cada vegada són més les empreses que fan un ús fraudulent dels falsos autònoms per reduir les seves responsabilitats i facilitar encara més la possibilitat d’extinció de les relacions laborals. Però és inadmissible que siguin administracions públiques com l’Ajuntament de Canovelles les que contribueixin també a agreujar la situació».