Expropiacions a La Mina

Conflicte veïnal

Els veïns de La Mina es mostren en desacord amb les condicions abusives que han de fer front en relació amb el procés d’expropiació dels seus habitatges. El Col·lectiu Ronda es fa càrrec de les al·legacions.

Des de fa una dècada, el Consorci de la Mina -integrat pels ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Barcelona, la Generalitat i la Diputació de Barcelona- impulsa un procés de reforma del barri amb l’objectiu declarat de millorar el veïnat i deslliurar-lo de la imatge de degradació i marginalitat que encara avui té associada.

Fins ara, la remodelació del barri ha inclòs la construcció de nombrosos pisos nous, incloent-hi alguns de luxe, i preveu la construcció d’un campus universitari, una rambla i l’enderrocament dels característics blocs del carrer Venus, sense dubte una de les imatges més reconeixibles del barri.

L’epicentre del problema

Precisament són aquests enderrocaments, els dels blocs del carrer Venus, els que han desfermat el conflicte entre el Consorci de La Mina i les 350 famílies afectades, que han iniciat tot un seguit de mobilitzacions per denunciar les condicions que els ofereixen per accedir a un nou habitatge que substitueixi els pisos que els seran expropiats.

El Consorci de La Mina exigeix el pagament de 30.000 Euros per accedir als nous habitatges de protecció oficial que corresponen a uns veïns que, de mantenir-se el calendari inicialment previst, veuran com el proper mes de juny casa seva va a terra.

Què se n’ha fet del Decret Haus?

Oscar Serrano, advocat del grup Jurídic-Social del Col·lectiu Ronda, s’ha fet càrrec de les al·legacions presentades pels veïns davant el Consorci de La Mina denunciant el que considera una situació injusta i la pretensió per part de les autoritats de “fer pagar als veïns els nous equipaments que es faran al barri”.
Davant l’actitud adoptada pel Consorci, l’advocat demana en les seves al·legacions que els veïns es beneficiïn dels termes inclosos en el Decret Haus, aprovat per la Generalitat el passat 19 de maig de 2009. Aquest decret regula, entre d’altres qüestions, les condicions que han de regir l’accés dels anomenats Afectats Urbanístics a nous habitatges de protecció oficial i garanteix el dret d’aquestes persones a rebre un nou pis de característiques anàlogues al que ha estat expropiat.

Enllaços d'interès

Conflicte veïnal

Els veïns de La Mina es mostren en desacord amb les condicions abusives que han de fer front en relació amb el procés d’expropiació dels seus habitatges

Des de fa una dècada, el Consorci de la Mina -integrat pels ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Barcelona, la Generalitat i la Diputació de Barcelona- impulsa un procés de reforma del barri amb l’objectiu declarat de millorar el veïnat i deslliurar-lo de la imatge de degradació i marginalitat que encara avui té associada.

Fins ara, la remodelació del barri ha inclòs la construcció de nombrosos pisos nous, incloent-hi alguns de luxe, i preveu la construcció d’un campus universitari, una rambla i l’enderrocament dels característics blocs del carrer Venus, sense dubte una de les imatges més reconeixibles del barri.

L’epicentre del problema

Precisament són aquests enderrocaments, els dels blocs del carrer Venus, els que han desfermat el conflicte entre el Consorci de La Mina i les 350 famílies afectades, que han iniciat tot un seguit de mobilitzacions per denunciar les condicions que els ofereixen per accedir a un nou habitatge que substitueixi els pisos que els seran expropiats.

El Consorci de La Mina exigeix el pagament de 30.000 Euros per accedir als nous habitatges de protecció oficial que corresponen a uns veïns que, de mantenir-se el calendari inicialment previst, veuran com el proper mes de juny casa seva va a terra.

Què se n’ha fet del Decret Haus?

Oscar Serrano, advocat del grup Jurídic-Social del Col·lectiu Ronda, s’ha fet càrrec de les al·legacions presentades pels veïns davant el Consorci de La Mina denunciant el que considera una situació injusta i la pretensió per part de les autoritats de “fer pagar als veïns els nous equipaments que es faran al barri”.
Davant l’actitud adoptada pel Consorci, l’advocat demana en les seves al·legacions que els veïns es beneficiïn dels termes inclosos en el Decret Haus, aprovat per la Generalitat el passat 19 de maig de 2009. Aquest decret regula, entre d’altres qüestions, les condicions que han de regir l’accés dels anomenats Afectats Urbanístics a nous habitatges de protecció oficial i garanteix el dret d’aquestes persones a rebre un nou pis de característiques anàlogues al que ha estat expropiat.

Enllaços d'interès