Exigint solucions a l'edifici Venus

Els veïns del degradat edifici Venus de La Mina reclamen 2.760.000 euros a l'Administració

Un grup de 46 famílies del degradat edifici Venus del barri de La Mina ha interposat una demanda judicial exigint el pagament de 2.760.000 euros al Consorci de del Barri de La Mina (on hi són presents els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Barcelona, la Generalitat i la Diputació de Barcelona) per la paràlisi que des de fa més de 6 anys afecta el procés d'expropiació i enderroc d'un immoble que roman en estat ruïnós i insalubre davant la inactivitat de l'Administració.

Un grup de 46 famílies del degradat edifici Venus del barri de La Mina ha interposat una demanda judicial exigint el pagament de 2.760.000 euros al Consorci de del Barri de La Mina (on hi són presents els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Barcelona, la Generalitat i la Diputació de Barcelona) per la paràlisi que des de fa més de 6 anys afecta el procés d'expropiació i enderroc d'un immoble que roman en estat ruïnós i insalubre davant la inactivitat de l'Administració.

L'any 2009, el Consorci del barri de La Mina va aprovar inicialment el projecte d'expropiació dels habitatges de l'edifici Venus i reallotjament dels seus ocupants com una de les principals mesures del Pla Específic de Reordenació i Millora (PERM) que pretenia desenvolupar una intervenció integral al barri amb l'objectiu declarat de millorar i regenerar l'entorn urbanístic d'una de les zones que acumula majors deficiències de planificació de tota l'àrea metropolitana i on encara avui perduren nuclis de marginalitat i pobresa severa.
 
 Ben aviat, però, el projecte d'expropiació es va abocar a un carreró sense aparent sortida després que el Consorci traslladés al veïnatge l'exigència d'abonar prop de 40.000 euros per tal d'accedir a un dels nous habitatges construïts per allotjar-los un cop finalitzés el procés d'expropiació forçosa dels seus pisos de l'edifici Venus. Contra aquesta pretensió, els veïns van presentar les corresponents al·legacions denunciant que la mesura contravenia de forma evident la normativa inclosa en el Decret Haus, aprovat per la Generalitat el passat 19 de maig de 2009, que especifica de forma clara que, en cas d’expropiació, tal i com és el cas de l’edifici Venus, les persones afectades tindran dret a rebre de forma totalment gratuïta un nou habitatge de característiques anàlogues a l’expropiat.

Set anys d'espera
 
 D'ençà de la presentació de les al·legacions, desestimades íntegrament pel Consorci a l'agost de 2010, el projecte es manté en un compàs d'espera, sense que s'aprovi definitivament l'expedient d'expropiació ni es doni tràmit per tal que sigui el Jurat d'Expropiació que decideixi sobre les esmentades al·legacions. Gairebé 7 anys en què els pisos construïts per allotjar les famílies del Venus s'han mantingut desocupats i permanentment vigilats per evitar que fossin ocupats mentre l’edifici -i la vida de les persones que l’habiten- es degrada per la manca de manteniment de l’entorn i davant la inactivitat absoluta de l'Administració fins a arribar a un estat de ruïna i insalubritat evident que ha estat objecte de reprovació per part, fins i tot, del Síndic de Greuges.
 
 Mesures cosmètiques
 
 En l'enèsim despropòsit que ha acompanyat aquest procés, al juliol de 2014, el Consorci anunciava la seva renúncia a l'expropiació i enderrocament del Venus i substituïa el pla inicial per la idea de «rehabilitar» l'edifici, desdint-se de la justificació que va fer en el seu moment del Pla Específic de Reordenació i Millora que considerava «prioritari» enderrocar l'edifici Venus per tal de fer possible la regeneració del barri i el desmantellament d'una bossa de pobresa i marginalitat. Un propòsit substituït per la proposta de rehabilitar superficialment un immoble actualment en condicions infrahumanes per la impossibilitat dels veïns de fer front al cost econòmic del reallotjament.
 
 Dret a una indemnització
 
 Davant la inactivitat de l'Administració que ha condemnat els veïns de l'edifici Venus a romandre ens uns habitatges que atempten contra el dret a una vida digna i a la pròpia salut sense intervenir per tal de trobar solucions a la situació, un grup de 46 habitants de l'immoble ha decidit finalment acudir als tribunals per tal d'exigir una indemnització al Consorci raó de 10.000 euros per cadascun dels 6 anys d'injustificada dilació que acumula un projecte d'expropiació que es va presentar als veïns per primer cop ara fa més d'una dècada. Tot plegat, de nou, amb la mateixa exigència que els veïns de La Mina han reclamat insistentment a través de múltiples requeriments: que l'Administració respecti la seva pròpia normativa i apliqui als veïns d'aquest modest barri el mateix criteri que fa servir per resoldre conflictes similars a altres districtes menys estigmatitzats per la misèria i la marginalitat.

Els veïns del degradat edifici Venus de La Mina reclamen 2.760.000 euros a l'Administració

Un grup de 46 famílies del degradat edifici Venus del barri de La Mina ha interposat una demanda judicial exigint el pagament de 2.760.000 euros al Consorci de del Barri de La Mina (on hi són presents els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Barcelona, la Generalitat i la Diputació de Barcelona) per la paràlisi que des de fa més de 6 anys afecta el procés d'expropiació i enderroc d'un immoble que roman en estat ruïnós i insalubre davant la inactivitat de l'Administració.

L'any 2009, el Consorci del barri de La Mina va aprovar inicialment el projecte d'expropiació dels habitatges de l'edifici Venus i reallotjament dels seus ocupants com una de les principals mesures del Pla Específic de Reordenació i Millora (PERM) que pretenia desenvolupar una intervenció integral al barri amb l'objectiu declarat de millorar i regenerar l'entorn urbanístic d'una de les zones que acumula majors deficiències de planificació de tota l'àrea metropolitana i on encara avui perduren nuclis de marginalitat i pobresa severa.
 
 Ben aviat, però, el projecte d'expropiació es va abocar a un carreró sense aparent sortida després que el Consorci traslladés al veïnatge l'exigència d'abonar prop de 40.000 euros per tal d'accedir a un dels nous habitatges construïts per allotjar-los un cop finalitzés el procés d'expropiació forçosa dels seus pisos de l'edifici Venus. Contra aquesta pretensió, els veïns van presentar les corresponents al·legacions denunciant que la mesura contravenia de forma evident la normativa inclosa en el Decret Haus, aprovat per la Generalitat el passat 19 de maig de 2009, que especifica de forma clara que, en cas d’expropiació, tal i com és el cas de l’edifici Venus, les persones afectades tindran dret a rebre de forma totalment gratuïta un nou habitatge de característiques anàlogues a l’expropiat.

Set anys d'espera
 
 D'ençà de la presentació de les al·legacions, desestimades íntegrament pel Consorci a l'agost de 2010, el projecte es manté en un compàs d'espera, sense que s'aprovi definitivament l'expedient d'expropiació ni es doni tràmit per tal que sigui el Jurat d'Expropiació que decideixi sobre les esmentades al·legacions. Gairebé 7 anys en què els pisos construïts per allotjar les famílies del Venus s'han mantingut desocupats i permanentment vigilats per evitar que fossin ocupats mentre l’edifici -i la vida de les persones que l’habiten- es degrada per la manca de manteniment de l’entorn i davant la inactivitat absoluta de l'Administració fins a arribar a un estat de ruïna i insalubritat evident que ha estat objecte de reprovació per part, fins i tot, del Síndic de Greuges.
 
 Mesures cosmètiques
 
 En l'enèsim despropòsit que ha acompanyat aquest procés, al juliol de 2014, el Consorci anunciava la seva renúncia a l'expropiació i enderrocament del Venus i substituïa el pla inicial per la idea de «rehabilitar» l'edifici, desdint-se de la justificació que va fer en el seu moment del Pla Específic de Reordenació i Millora que considerava «prioritari» enderrocar l'edifici Venus per tal de fer possible la regeneració del barri i el desmantellament d'una bossa de pobresa i marginalitat. Un propòsit substituït per la proposta de rehabilitar superficialment un immoble actualment en condicions infrahumanes per la impossibilitat dels veïns de fer front al cost econòmic del reallotjament.
 
 Dret a una indemnització
 
 Davant la inactivitat de l'Administració que ha condemnat els veïns de l'edifici Venus a romandre ens uns habitatges que atempten contra el dret a una vida digna i a la pròpia salut sense intervenir per tal de trobar solucions a la situació, un grup de 46 habitants de l'immoble ha decidit finalment acudir als tribunals per tal d'exigir una indemnització al Consorci raó de 10.000 euros per cadascun dels 6 anys d'injustificada dilació que acumula un projecte d'expropiació que es va presentar als veïns per primer cop ara fa més d'una dècada. Tot plegat, de nou, amb la mateixa exigència que els veïns de La Mina han reclamat insistentment a través de múltiples requeriments: que l'Administració respecti la seva pròpia normativa i apliqui als veïns d'aquest modest barri el mateix criteri que fa servir per resoldre conflictes similars a altres districtes menys estigmatitzats per la misèria i la marginalitat.