Enfrontament veïnal amb L'Obra Social de La caixa


Els veïns de Porta Nord, una promoció de 168 habitatges de lloguer assequible a L’Hospitalet de Llobregat impulsada per l’Obra Social de La Caixa, es mostren disposats a acudir als tribunals després que a la renovació dels seus contractes hagi desaparegut sense advertiment ni informació prèvia la clàusula que els permetia adquirir el pis on vivien.

El passat 24 de gener de 2014, el Teatre Joventut de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat va acollir la cerimònia de lliurament de les claus dels 168 habitatges del projecte Porta Nord. Un acte presidit per l’alcaldessa de la ciutat, Núria Marín al qual va assistir també Jaume Lanaspa, director general de la Fundació La Caixa, principal promotora d’un projecte que, en paraules de la pròpia Marín, constituïa «una de les actuacions urbanístiques més importants que s’hagin desenvolupat a la ciutat».

Porta Nord és una promoció d'habitatges de lloguer de protecció oficial que van ser adjudicats per sorteig entre les més de 2300 persones que complien els requisits de renda exigits i van presentar la seva sol·licitud. En el seu moment, als llogaters se’ls va oferir la possibilitat de signar un contracte de lloguer per 5 anys que es renovaria amb un segon contracte també per un període de 5 anys en cas que es continuessin satisfent els requisits exigits. Transcorregut aquest temps, i tal i com s’especificava en el contracte originalment signat, els llogaters tindrien la possibilitat d’accedir a la compra de l’habitatge que venien ocupant.

El veïnatge denuncia, però, que arribat el moment de renovar el seu contracte i signar per un nou període de 5 anys, aquesta clàusula va desaparèixer del redactat del nou contracte que se’ls va oferir, sense ni tan sols ser avisats d’aquesta circumstància ni donar l’opció de que els llogaters poguessin accedir al contingut del contracte amb anterioritat al moment assenyalat per a la signatura ni oposar-s’hi als nous termes imposats per L’Obra Social La Caixa.

Oscar Serrano, advocat de Col·lectiu Ronda que assessora els veïns afectats en el conflicte que els enfronta amb Fundació Obra Social la Caixa, considera que aquesta forma de procedir constitueix un «greu i injustificat incompliment» per part de l’entitat financera i un «trencament il·lícit de la legítima expectativa» dels llogaters de Porta Nord, que es mostren disposats a acudir als tribunals per defensar els seus drets vulnerats.

Autor: Marc Rovira (diari ARA)

El passat 24 de gener de 2014, el Teatre Joventut de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat va acollir la cerimònia de lliurament de les claus dels 168 habitatges del projecte Porta Nord. Un acte presidit per l’alcaldessa de la ciutat, Núria Marín al qual va assistir també Jaume Lanaspa, director general de la Fundació La Caixa, principal promotora d’un projecte que, en paraules de la pròpia Marín, constituïa «una de les actuacions urbanístiques més importants que s’hagin desenvolupat a la ciutat».

Porta Nord és una promoció d'habitatges de lloguer de protecció oficial que van ser adjudicats per sorteig entre les més de 2300 persones que complien els requisits de renda exigits i van presentar la seva sol·licitud. En el seu moment, als llogaters se’ls va oferir la possibilitat de signar un contracte de lloguer per 5 anys que es renovaria amb un segon contracte també per un període de 5 anys en cas que es continuessin satisfent els requisits exigits. Transcorregut aquest temps, i tal i com s’especificava en el contracte originalment signat, els llogaters tindrien la possibilitat d’accedir a la compra de l’habitatge que venien ocupant.

El veïnatge denuncia, però, que arribat el moment de renovar el seu contracte i signar per un nou període de 5 anys, aquesta clàusula va desaparèixer del redactat del nou contracte que se’ls va oferir, sense ni tan sols ser avisats d’aquesta circumstància ni donar l’opció de que els llogaters poguessin accedir al contingut del contracte amb anterioritat al moment assenyalat per a la signatura ni oposar-s’hi als nous termes imposats per L’Obra Social La Caixa.

Oscar Serrano, advocat de Col·lectiu Ronda que assessora els veïns afectats en el conflicte que els enfronta amb Fundació Obra Social la Caixa, considera que aquesta forma de procedir constitueix un «greu i injustificat incompliment» per part de l’entitat financera i un «trencament il·lícit de la legítima expectativa» dels llogaters de Porta Nord, que es mostren disposats a acudir als tribunals per defensar els seus drets vulnerats.