El model laboral de Deliveroo a judici

El proper 17-D se celebra el primer judici que examina les conclusions d'Inspecció de Treball

El proper 17 de desembre se celebra a Madrid l'acte de judici que enfrontarà a la Tresoreria General de la Seguretat Social amb Deliveroo arran de la denúncia interposada per Inspecció de Treball que estableix que els repartidors de la multinacional britànica que operen a la ciutat han de ser assalariats i no treballadors autònoms.

El model laboral i empresarial d'Deliveroo a Espanya se sotmetrà el proper dia 17 de desembre a la prova més dura que ha hagut d'afrontar fins a la data. Aquest dia se celebrarà a Madrid l'acte de judici que enfrontarà a la Tresoreria General de la Seguretat Social amb la multinacional britànica i en el qual se sotmetrà a validació judicial les conclusions d'Inspecció de Treball respecte al carácer laboral de la relació que mantenen els denomninats riders amb l'empresa Deliveroo. "Quan Inspecció de Treball aixeca una acta d'infracció, automàticament s'interposa una demanda d'ofici perquè siguin els tribunals qui validin i contrastin les conclusions de la pròpia Inspecció", explica Nacho Parra, advocat laboralista de Col·lectiu Ronda que va redactar les denúncies que han conduït a Inspecció de Treball a condemnar el model de relacions laborals de Deliveroo tant a València com a Barcelona i Madrid. "Els judicis celebrats fins ara fan referència al cas concret dels demandants i, per tant, les sentències que s'obtinguin no estenen els seus efectes a la totalitat del col·lectiu de repartidors. En canvi, la demanda que s'ha de resoldre el proper dia 17 de desembre si fa referència al conjunt dels repartidors de Madrid, a l'espera que se celebrin els judicis per les denúncies interposades també a València i Barcelona".

Després d'analitzar els detalls de la relació contractual que opera entre els repartidors i Deliveroo en les tres ciutats esmentades, Inspecció de Treball ha assolit en tots els casos idèntica conclusió: els riders són treballadors per compte aliena a qui Deliveroo imposa la condició de falsos autònoms per defugir les seves obligacions i responsabilitats com a legal ocupadora. "Els informes d'Inspecció de Treball han estat contundents a l'hora d'assenyalar el caràcter fraudulent del que Deliveroo s'anomena 'contracte de prestació de serveis'. Ha quedat sobradament acreditat que és l'empresa qui determina horaris, torns, costos i totes les característiques essencials sobre quan i com es realitza la prestació de serveis, aplicant a més a més mecanismes de control i sanció per a aquells repartidors que incompleixen les directrius traslladades per l'empresa - explica l'advocat- Tot això constitueix una prova evident que la relació respon a totes les característiques de dependència i alienitat que indica l'existència d'una relació laboral ordinària sense cap de les característiques d'autodeterminació que són pròpies del treballador autònom. La qüestió no és si són autònoms ordinaris o TRADE com pretén fer creure l'empresa sinó que estem davant treballadors per compte aliena privats de tots els drets que els corresponen com a assalariats. Per a Deliveroo, mantenir el subterfugi dels contractes de prestació de serveis és la fórmula per defugir totes les seves obligacions i disposar de multitud de treballadors dels que pot prescindir en qualsevol moment ja quines no paga vacances, a més de no haver de preocupar-se a impartir cap tipus de formació en matèria de prevenció i estalviar-se molts milions d'euros en cotitzacions a la Seguretat Social".

Les conclusions del judici del proper 17 de desembre estendran els seus efectes als 517 repartidors citats a declarar. "Estem davant d'una cita judicial tremendament significativa -analitza l'advocat de Col·lectiu Ronda- per començar a assentar bases sòlides contra l'extensió cada vegada més acusada de la mal anomenada economia col·laborativa que amaga sota formes d'organització empresarial aparentment innovadores pràctiques molt antigues de precarització de les relacions laborals basades en la voluntat d'empreses com Deliveroo de reduir fins a fer desaparèixer les seves responsabilitats com a ocupadora. Encara que en un futur proper es celebraran judicis anàlegs al de Madrid en relació a les actes de sanció de la Inspecció a València i Barcelona, el del proper 17 de desembre és el primer d'aquest tipus i, sens dubte, adquirirà una significació especial".

El proper 17-D se celebra el primer judici que examina les conclusions d'Inspecció de Treball

El model laboral i empresarial d'Deliveroo a Espanya se sotmetrà el proper dia 17 de desembre a la prova més dura que ha hagut d'afrontar fins a la data. Aquest dia se celebrarà a Madrid l'acte de judici que enfrontarà a la Tresoreria General de la Seguretat Social amb la multinacional britànica i en el qual se sotmetrà a validació judicial les conclusions d'Inspecció de Treball respecte al carácer laboral de la relació que mantenen els denomninats riders amb l'empresa Deliveroo. "Quan Inspecció de Treball aixeca una acta d'infracció, automàticament s'interposa una demanda d'ofici perquè siguin els tribunals qui validin i contrastin les conclusions de la pròpia Inspecció", explica Nacho Parra, advocat laboralista de Col·lectiu Ronda que va redactar les denúncies que han conduït a Inspecció de Treball a condemnar el model de relacions laborals de Deliveroo tant a València com a Barcelona i Madrid. "Els judicis celebrats fins ara fan referència al cas concret dels demandants i, per tant, les sentències que s'obtinguin no estenen els seus efectes a la totalitat del col·lectiu de repartidors. En canvi, la demanda que s'ha de resoldre el proper dia 17 de desembre si fa referència al conjunt dels repartidors de Madrid, a l'espera que se celebrin els judicis per les denúncies interposades també a València i Barcelona".

Després d'analitzar els detalls de la relació contractual que opera entre els repartidors i Deliveroo en les tres ciutats esmentades, Inspecció de Treball ha assolit en tots els casos idèntica conclusió: els riders són treballadors per compte aliena a qui Deliveroo imposa la condició de falsos autònoms per defugir les seves obligacions i responsabilitats com a legal ocupadora. "Els informes d'Inspecció de Treball han estat contundents a l'hora d'assenyalar el caràcter fraudulent del que Deliveroo s'anomena 'contracte de prestació de serveis'. Ha quedat sobradament acreditat que és l'empresa qui determina horaris, torns, costos i totes les característiques essencials sobre quan i com es realitza la prestació de serveis, aplicant a més a més mecanismes de control i sanció per a aquells repartidors que incompleixen les directrius traslladades per l'empresa - explica l'advocat- Tot això constitueix una prova evident que la relació respon a totes les característiques de dependència i alienitat que indica l'existència d'una relació laboral ordinària sense cap de les característiques d'autodeterminació que són pròpies del treballador autònom. La qüestió no és si són autònoms ordinaris o TRADE com pretén fer creure l'empresa sinó que estem davant treballadors per compte aliena privats de tots els drets que els corresponen com a assalariats. Per a Deliveroo, mantenir el subterfugi dels contractes de prestació de serveis és la fórmula per defugir totes les seves obligacions i disposar de multitud de treballadors dels que pot prescindir en qualsevol moment ja quines no paga vacances, a més de no haver de preocupar-se a impartir cap tipus de formació en matèria de prevenció i estalviar-se molts milions d'euros en cotitzacions a la Seguretat Social".

Les conclusions del judici del proper 17 de desembre estendran els seus efectes als 517 repartidors citats a declarar. "Estem davant d'una cita judicial tremendament significativa -analitza l'advocat de Col·lectiu Ronda- per començar a assentar bases sòlides contra l'extensió cada vegada més acusada de la mal anomenada economia col·laborativa que amaga sota formes d'organització empresarial aparentment innovadores pràctiques molt antigues de precarització de les relacions laborals basades en la voluntat d'empreses com Deliveroo de reduir fins a fer desaparèixer les seves responsabilitats com a ocupadora. Encara que en un futur proper es celebraran judicis anàlegs al de Madrid en relació a les actes de sanció de la Inspecció a València i Barcelona, el del proper 17 de desembre és el primer d'aquest tipus i, sens dubte, adquirirà una significació especial".