Condemnen Applus per les altes temperatures als seus centres de treball


El Jutjat Social 19 de Barcelona ha condemnat l’empresa APPLUS per les elevades temperatures, sovint properes als 40 graus, que s’acumulen al centre de treball dedicat a realitzar la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) ubicat al carrer Diputació de Barcelona.

L’empresa APPLUS+ Iteuve Tecnology S.L haurà de realitzar les intervencions de millora necessàries i adequades per assegurar-se que la temperatura dins el local del carrer Diputació de Barcelona dedicat a la realització de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) es manté dins els paràmetres imposats pel RD 486/1997. Aquesta norma, on es regulen les condicions de seguretat i protecció de la salut dels centres de treball, estableix que en els locals tancats on es desenvolupin activitats «lleugeres», la temperatura no superarà en cap cas els 25C ni baixarà dels 14C per mantenir un ambient de confort i seguretat que previngui la possibilitat d’estrès tèrmic.

La sentència del Jutjat Social 19 de Barcelona ha estat dictada arran de la demanda interposada pels Delegats de Prevenció del Sindicat Reformista de Treballadors (S.R.T.) que fonamentaven la seva denúncia en els requeriments traslladats a l’empresa per la pròpia Inspecció de Treball en el sentit de vetllar pel compliment de les disposicions de l’esmentat RD 486/1997 pel que fa a la temperatura interior del local i els amidaments realitzats per la Generalitat on es constatava que al centre del carrer Diputació s’assolien reiteradament els 40 graus.

La magistrada aprecia que, malgrat les indicacions trasllades per Inspecció de Treball en el sentit d’adoptar totes les mesures «tècnicament possibles» per mantenir una temperatura segura, l’empresa ha seguit «allò que semblen criteris economicistes» per no instal·lar els sistemes de refrigeració adients, atès que la decisió de no fer-ho es fonamenta sobre el contingut d’un informe encarregat a una empresa externa on es posava en dubte el rendiment de l’operació com a conseqüència de l’elevat cost de la inversió inicial i el d’operació anual. Tot plegat, provocant, segons consta a la resolució judicial, «una potencial exposició al risc pels treballadors”.

Des del sindicat S.R.T., impulsors de la demanda que ha conclòs amb la condemna contra APPLUS, aquesta resolució aporta llum a les deficients condicions ambientals dels centres de treball de l’empresa “i al menysteniment respecte la nostra salut que representa descartar accions necessàries per mantenir un ambient segur de treball fonamentant la decisió en el cost econòmic que suposa. És intolerable que una empresa faci oïdes sordes als requeriments d’Inspecció de Treball senzillament perquè li sembla que és car que fer-ho, ignorant que el seu personal està patint temperatures de 40 graus en un entorn tancat i que això és un risc evident per a la seva salut i pot causar gravíssims accidents com ho són els que deriven del shock tèrmic o els cops de calor. No parlem només de confort sinó d’integritat física».

Coincideix amb aquesta opinió Àlex Tisminetzky, advocat de Col·lectiu Ronda, que ha assessorat els delegats de prevenció de APPLUS en aquest procediment. «El risc tèrmic -emfatitza l’advocat- és un dels perills que les empreses estan obligades a combatre i prevenir en el marc general de la protecció dels seus treballadors i això resulta d’especial rellevància en un entorn com el nostre amb la climatologia que ens acompanya. Tot i així, la manca de compromís sobre aquest punt concret de les polítiques de prevenció i seguretat laboral és una evidència a moltíssimes empreses».

L’empresa APPLUS+ Iteuve Tecnology S.L haurà de realitzar les intervencions de millora necessàries i adequades per assegurar-se que la temperatura dins el local del carrer Diputació de Barcelona dedicat a la realització de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) es manté dins els paràmetres imposats pel RD 486/1997. Aquesta norma, on es regulen les condicions de seguretat i protecció de la salut dels centres de treball, estableix que en els locals tancats on es desenvolupin activitats «lleugeres», la temperatura no superarà en cap cas els 25C ni baixarà dels 14C per mantenir un ambient de confort i seguretat que previngui la possibilitat d’estrès tèrmic.

La sentència del Jutjat Social 19 de Barcelona ha estat dictada arran de la demanda interposada pels Delegats de Prevenció del Sindicat Reformista de Treballadors (S.R.T.) que fonamentaven la seva denúncia en els requeriments traslladats a l’empresa per la pròpia Inspecció de Treball en el sentit de vetllar pel compliment de les disposicions de l’esmentat RD 486/1997 pel que fa a la temperatura interior del local i els amidaments realitzats per la Generalitat on es constatava que al centre del carrer Diputació s’assolien reiteradament els 40 graus.

La magistrada aprecia que, malgrat les indicacions trasllades per Inspecció de Treball en el sentit d’adoptar totes les mesures «tècnicament possibles» per mantenir una temperatura segura, l’empresa ha seguit «allò que semblen criteris economicistes» per no instal·lar els sistemes de refrigeració adients, atès que la decisió de no fer-ho es fonamenta sobre el contingut d’un informe encarregat a una empresa externa on es posava en dubte el rendiment de l’operació com a conseqüència de l’elevat cost de la inversió inicial i el d’operació anual. Tot plegat, provocant, segons consta a la resolució judicial, «una potencial exposició al risc pels treballadors”.

Des del sindicat S.R.T., impulsors de la demanda que ha conclòs amb la condemna contra APPLUS, aquesta resolució aporta llum a les deficients condicions ambientals dels centres de treball de l’empresa “i al menysteniment respecte la nostra salut que representa descartar accions necessàries per mantenir un ambient segur de treball fonamentant la decisió en el cost econòmic que suposa. És intolerable que una empresa faci oïdes sordes als requeriments d’Inspecció de Treball senzillament perquè li sembla que és car que fer-ho, ignorant que el seu personal està patint temperatures de 40 graus en un entorn tancat i que això és un risc evident per a la seva salut i pot causar gravíssims accidents com ho són els que deriven del shock tèrmic o els cops de calor. No parlem només de confort sinó d’integritat física».

Coincideix amb aquesta opinió Àlex Tisminetzky, advocat de Col·lectiu Ronda, que ha assessorat els delegats de prevenció de APPLUS en aquest procediment. «El risc tèrmic -emfatitza l’advocat- és un dels perills que les empreses estan obligades a combatre i prevenir en el marc general de la protecció dels seus treballadors i això resulta d’especial rellevància en un entorn com el nostre amb la climatologia que ens acompanya. Tot i així, la manca de compromís sobre aquest punt concret de les polítiques de prevenció i seguretat laboral és una evidència a moltíssimes empreses».