Condemna contra "Valores Santander"

L'Audiència Provincial de Gijón obliga a Banc Santander a retornar 575.000 euros a un matrimoni

Banco Santander haurà de retornar els 500.000 euros invertits per un matrimoni en "Valores Santander" i 75.000 euros en participacions preferents de SOS Cuétara comercialitzats també per l'entitat en considerar que el banc no va oferir informació suficient sobre la naturalesa dels productes i el risc de pèrdues econòmiques.

Al llarg de 2017, Banco Santander va comercialitzar entre els seus clients de forma especialment intensa una emissió d'obligacions necessàriament convertibles en accions registrada amb el nom comercial de 'Valores Santander' destinada a finançar l'adquisició per part del Santander del banc holandès ABN Amro mitjançant l'adquisició de 7000 milions d'euros de capital.

Tot i que des de l'entitat es va oferir aquest producte en la majoria de casos sota una falsa aparença de seguretat i garantia, les obligacions convertibles constitueixen un producte financer extremadament complex i d'elevat risc. En una primera fase, les convertibles ofereixen una rendibilitat fixa, contribuint a alimentar l'equívoc que es tracta d'un clàssic dipòsit bancari amb rendibilitat garantida i sense risc de pèrdues sobre el capital invertit. No obstant això, les obligacions convertibles -i d'aquí el seu nom- estableixen la conversió obligatòria dels diners invertits en accions amb un preu fixat en el mateix moment de l'emissió. En el cas de Valores Santander, el bescanvi obligatori es va fixar per a octubre de 2012, cinc anys després de l'emissió de les obligacions, amb un preu per acció de 12,96 euros. D'aquesta manera, molts dels clients que havien adquirit Valors Santander van comprovar arribat el moment que allò que creien un senzill dipòsit es transformava en accions de l'entitat amb un preu per acció de gairebé 13 euros, mentre que el valor en el mercat de les accions en aquell moment ni tan sols arribava als 6 euros. És a dir, fins i tot descomptant la rendibilitat del producte en la seva fase inicial, els tenidors de Valors Santander es van trobar amb unes pèrdues superiors al 40% del valor de la seva inversió.

Nombroses sentències com la dictada ara per l'Audiència Provincial de Gijón reconeixen que la naturalesa complexa de les obligacions convertibles i la pràctica impossibilitat de preveure, fins i tot per a experts professionals del món de les altes finances, quina serà l'evolució d'un determinat valor durant un període de temps que, en el cas de Valores Santander es va fixar en 5 anys, converteixen els "Valores Santander" en un producte que només pot oferir-se a clients particulars i sense formació específica acompanyat d'especials mesures d'informació i claredat. Un extrem que segons la sentència, "no es pot entendre prou acreditat". Sent així, la resolució estableix que Banco Santander no va informar amb la deguda diligència i claredat sobre la possibilitat d'incórrer en unes pèrdues que finalment es van acabar materialitzant i condemna l'entitat a retornar tot el capital invertit, 500.000 €, amb els corresponents interessos generats.

Preferents de SOS Cuétara

La mateixa sentència obliga a restituir també el capital invertit pel matrimoni asturià en les participacions preferents del Grup SOS Cuétara comercialitzades a través del Banc Santander. Igual que succeeix amb l'adquisició de "Valores Santander", tampoc en aquest cas considera l'Audiència Provincial que el matrimoni afectat rebés informació suficient sobre els riscos que comportava l'adquisició d'un producte que va arribar a patir pèrdues de fins al 75% del seu valor.

En ambdós casos, l'Audiència Provincial estableix l'obligació de retornar el capital invertit afegint-li l'import corresponent als interessos i les costes del judici.

L'Audiència Provincial de Gijón obliga a Banc Santander a retornar 575.000 euros a un matrimoni

Al llarg de 2017, Banco Santander va comercialitzar entre els seus clients de forma especialment intensa una emissió d'obligacions necessàriament convertibles en accions registrada amb el nom comercial de 'Valores Santander' destinada a finançar l'adquisició per part del Santander del banc holandès ABN Amro mitjançant l'adquisició de 7000 milions d'euros de capital.

Tot i que des de l'entitat es va oferir aquest producte en la majoria de casos sota una falsa aparença de seguretat i garantia, les obligacions convertibles constitueixen un producte financer extremadament complex i d'elevat risc. En una primera fase, les convertibles ofereixen una rendibilitat fixa, contribuint a alimentar l'equívoc que es tracta d'un clàssic dipòsit bancari amb rendibilitat garantida i sense risc de pèrdues sobre el capital invertit. No obstant això, les obligacions convertibles -i d'aquí el seu nom- estableixen la conversió obligatòria dels diners invertits en accions amb un preu fixat en el mateix moment de l'emissió. En el cas de Valores Santander, el bescanvi obligatori es va fixar per a octubre de 2012, cinc anys després de l'emissió de les obligacions, amb un preu per acció de 12,96 euros. D'aquesta manera, molts dels clients que havien adquirit Valors Santander van comprovar arribat el moment que allò que creien un senzill dipòsit es transformava en accions de l'entitat amb un preu per acció de gairebé 13 euros, mentre que el valor en el mercat de les accions en aquell moment ni tan sols arribava als 6 euros. És a dir, fins i tot descomptant la rendibilitat del producte en la seva fase inicial, els tenidors de Valors Santander es van trobar amb unes pèrdues superiors al 40% del valor de la seva inversió.

Nombroses sentències com la dictada ara per l'Audiència Provincial de Gijón reconeixen que la naturalesa complexa de les obligacions convertibles i la pràctica impossibilitat de preveure, fins i tot per a experts professionals del món de les altes finances, quina serà l'evolució d'un determinat valor durant un període de temps que, en el cas de Valores Santander es va fixar en 5 anys, converteixen els "Valores Santander" en un producte que només pot oferir-se a clients particulars i sense formació específica acompanyat d'especials mesures d'informació i claredat. Un extrem que segons la sentència, "no es pot entendre prou acreditat". Sent així, la resolució estableix que Banco Santander no va informar amb la deguda diligència i claredat sobre la possibilitat d'incórrer en unes pèrdues que finalment es van acabar materialitzant i condemna l'entitat a retornar tot el capital invertit, 500.000 €, amb els corresponents interessos generats.

Preferents de SOS Cuétara

La mateixa sentència obliga a restituir també el capital invertit pel matrimoni asturià en les participacions preferents del Grup SOS Cuétara comercialitzades a través del Banc Santander. Igual que succeeix amb l'adquisició de "Valores Santander", tampoc en aquest cas considera l'Audiència Provincial que el matrimoni afectat rebés informació suficient sobre els riscos que comportava l'adquisició d'un producte que va arribar a patir pèrdues de fins al 75% del seu valor.

En ambdós casos, l'Audiència Provincial estableix l'obligació de retornar el capital invertit afegint-li l'import corresponent als interessos i les costes del judici.