Condemna contra Banco Santander

Una sentència obliga l'entitat a retornar 500.000€ invertits en Valores Santander

Una sentència del Jutjat de 1a Instància numero 2 de Gijón obliga a Banc Santander a tornar íntegrament els 74.967, 84 € i 500.000 € invertits per un matrimoni en participacions preferents de SOS Cuétara i Valores Santander, respectivament.

La resolució judicial, aconseguida a instàncies de ASUFIN amb la direcció lletrada de Col·lectiu Ronda, considera que l'entitat va incomplir el seu deure d'informació respecte a les característiques i naturalesa dels productes contractats i, especialment, pel que fa a la possibilitat de patir importants pèrdues de valor en el capital invertit. La sentència desestima la pretensió de Banco Santander de considerar prescrit el termini de reclamació i estableix que l'entitat no ha aconseguit provar que hagués lliurat als seus clients amb anterioritat a la contractació de tots dos productes la informació necessària per prendre consciència dels riscos assumits.

Valores Santander

Banc Santander va comercialitzar de forma intensiva entre els seus clients durant l'any 2007 una emissió d'obligacions necessàriament convertibles en accions registrada amb el nom comercial de 'Valores Santander'. L'emissió, que va tenir un més que notable èxit entre la clientela de l'entitat, es va realitzar amb la intenció de captar 7000 milions d'euros destinats a finançar l'adquisició per part del Santander del banc holandès ABN Amro.

Com els tribunals han demostrat reiteradament, les obligacions convertibles constitueixen un producte financer extremadament complex i d'elevat risc. En una primera fase, les convertibles ofereixen una rendibilitat fixa, contribuint a alimentar l'equívoc que es tracta d'un clàssic dipòsit bancari amb rendibilitat garantida i sense risc de pèrdues sobre el capital invertit. No obstant això, les obligacions convertibles -i d'aquí el seu nom- estableixen la conversió obligatòria dels diners invertits en accions amb un preu fixat en el mateix moment de l'emissió. En el cas de Valores Santander, la data del bescanvi obligatori es va fixar per l'octubre de 2012, cinc anys després de l'emissió de les obligacions, amb un preu per acció de 12,96 euros. D'aquesta manera, molts dels clients que havien adquirit Valores Santander van comprovar en aquell moment que allò que pensaven era un senzill dipòsit es transformava en accions de l'entitat amb un preu per acció de gairebé 13 euros, mentre que el valor en el mercat de les accions ni tan sols arribava als 6 euros. És a dir, fins i tot descomptant la rendibilitat del producte en la seva fase inicial, els adquirents de Valores Santander van patir unes pèrdues superiors al 40% del valor de la seva inversió.

La sentència dictada pel Jutjat de 1a Instància numero 2 de Gijón, admet la naturalesa complexa del producte, donada la pràctica impossibilitat de preveure, fins i tot per a experts professionals del món de les altes finances, quina serà l'evolució d'un determinat valor durant un període de temps que, en el cas de Valores Santander, es va fixar en 5 anys. Sent així, la resolució estableix amb claredat que Banco Santander no va informar amb la deguda diligència i claredat sobre la possibilitat d'incórrer en unes pèrdues que finalment es van acabar materialitzant i condemna l'entitat a retornar tot el capital invertit, 500.000 €, amb els corresponents interessos generats.

Preferents de SOS Cuétara

La mateixa sentència obliga a restituir també el capital invertit pel matrimoni asturià en les participacions preferents del Grup SOS Cuétara comercialitzades a través de Banco Santander. Com en el cas dels Valores Santander, aquest producte igualment complex i que comporta un notable risc de pèrdues va ser comercialitzat de forma imprudent entre clients particulars amb un historial d'inversió que es limitava a productes garantits i sense risc. Segons considera provat la sentència, l'entitat va proporcionar informació suficient sobre la complexitat i el risc d'un producte que va arribar a patir pèrdues per valor del 75% de les quantitats invertides.

En aquest cas, la resolució del tribunal asturià obliga a retornar el capital invertit afegint-li l'import corresponent als interessos i els costos del judici.

Una sentència obliga l'entitat a retornar 500.000€ invertits en Valores Santander

Imatge: Cinco Días

La resolució judicial, aconseguida a instàncies de ASUFIN amb la direcció lletrada de Col·lectiu Ronda, considera que l'entitat va incomplir el seu deure d'informació respecte a les característiques i naturalesa dels productes contractats i, especialment, pel que fa a la possibilitat de patir importants pèrdues de valor en el capital invertit. La sentència desestima la pretensió de Banco Santander de considerar prescrit el termini de reclamació i estableix que l'entitat no ha aconseguit provar que hagués lliurat als seus clients amb anterioritat a la contractació de tots dos productes la informació necessària per prendre consciència dels riscos assumits.

Valores Santander

Banc Santander va comercialitzar de forma intensiva entre els seus clients durant l'any 2007 una emissió d'obligacions necessàriament convertibles en accions registrada amb el nom comercial de 'Valores Santander'. L'emissió, que va tenir un més que notable èxit entre la clientela de l'entitat, es va realitzar amb la intenció de captar 7000 milions d'euros destinats a finançar l'adquisició per part del Santander del banc holandès ABN Amro.

Com els tribunals han demostrat reiteradament, les obligacions convertibles constitueixen un producte financer extremadament complex i d'elevat risc. En una primera fase, les convertibles ofereixen una rendibilitat fixa, contribuint a alimentar l'equívoc que es tracta d'un clàssic dipòsit bancari amb rendibilitat garantida i sense risc de pèrdues sobre el capital invertit. No obstant això, les obligacions convertibles -i d'aquí el seu nom- estableixen la conversió obligatòria dels diners invertits en accions amb un preu fixat en el mateix moment de l'emissió. En el cas de Valores Santander, la data del bescanvi obligatori es va fixar per l'octubre de 2012, cinc anys després de l'emissió de les obligacions, amb un preu per acció de 12,96 euros. D'aquesta manera, molts dels clients que havien adquirit Valores Santander van comprovar en aquell moment que allò que pensaven era un senzill dipòsit es transformava en accions de l'entitat amb un preu per acció de gairebé 13 euros, mentre que el valor en el mercat de les accions ni tan sols arribava als 6 euros. És a dir, fins i tot descomptant la rendibilitat del producte en la seva fase inicial, els adquirents de Valores Santander van patir unes pèrdues superiors al 40% del valor de la seva inversió.

La sentència dictada pel Jutjat de 1a Instància numero 2 de Gijón, admet la naturalesa complexa del producte, donada la pràctica impossibilitat de preveure, fins i tot per a experts professionals del món de les altes finances, quina serà l'evolució d'un determinat valor durant un període de temps que, en el cas de Valores Santander, es va fixar en 5 anys. Sent així, la resolució estableix amb claredat que Banco Santander no va informar amb la deguda diligència i claredat sobre la possibilitat d'incórrer en unes pèrdues que finalment es van acabar materialitzant i condemna l'entitat a retornar tot el capital invertit, 500.000 €, amb els corresponents interessos generats.

Preferents de SOS Cuétara

La mateixa sentència obliga a restituir també el capital invertit pel matrimoni asturià en les participacions preferents del Grup SOS Cuétara comercialitzades a través de Banco Santander. Com en el cas dels Valores Santander, aquest producte igualment complex i que comporta un notable risc de pèrdues va ser comercialitzat de forma imprudent entre clients particulars amb un historial d'inversió que es limitava a productes garantits i sense risc. Segons considera provat la sentència, l'entitat va proporcionar informació suficient sobre la complexitat i el risc d'un producte que va arribar a patir pèrdues per valor del 75% de les quantitats invertides.

En aquest cas, la resolució del tribunal asturià obliga a retornar el capital invertit afegint-li l'import corresponent als interessos i els costos del judici.