CARTA SOCIAL EUROPEA: Reptes i perspectiva en defensa dels drets socials


El proper 4 de novembre de 2022, Col·lectiu Ronda organitza la tercera edició de les Jornades Laborals de Tarragona que enguany dedicarem a analitzar i donar a conèixer la Carta Social Europea com a instrument cabdal en defensa dels drets socials de la mà de 4 ponents excepcionals

Tots els poders públics, òrgans i organismes de l'Estat han de respectar les obligacions dels tractats internacionals en vigor dels quals Espanya formi part i vetllar pel seu adequat compliment”
— Art.29 de la Lei 25/2014 de Tractats i altres Acords Internacionals

  • “La Carta Social Europea i la seva aplicació. Aspectes generals”

Carlos Hugo Preciado Domènech, Magistrat especialista de l’Ordre Social de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

  • “El procediment de reclamacions col·lectives: qüestions essencials”

Carmen Salcedo Beltrán. Professora Titular de Dret del Treball i Seguretat Social de la UV i Consultora Experta Internacional del Consell d'Europa (Servei de la Carta Social Europea)

  • “Impacte del procediment de reclamacions col·lectives a l'ordenament espanyol”

Luis Jimena Quesada. Catedràtic de Dret Constitucional de la UV i expresident del Comitè Europeu de Drets Socials

  • “Salari mínim, pobresa i Carta social europea”

Pepa Burriel Rodríguez-Diosdado, Professora. Agregada (Acreditada a Titular) de Dret del Treball i la Seguretat social de la Universitat de Barcelona

El passat 21 de juliol de 2021, entrava en vigor la Carta Social Europea (revisada), una norma supranacional aprovada el 1996 i subscrita per Espanya l'any 2000 sense que des d'aleshores, i transcorreguts més de 20 anys, s'activés el mecanisme de ratificació que ha fet d’aquest acord un instrument legislatiu d’aplicació directa i, a la fi, inqüestionada.

La plena integració de la Carta Social Europea a l'ordenament legal, incloent-hi el nou Protocol de Reclamacions Col·lectives, és un esdeveniment de la màxima transcendència des del punt de vista legislatiu tractant-se de la que és considerada com l'autèntica Constitució Social Europea i la norma supranacional més completa i ambiciosa en matèria de protecció i reconeixement de drets socials de totes les que s'han incorporat al nostre corpus legislatiu.

Tot i així, el contingut i l'aplicabilitat de la Carta Social Europea continua sent àmpliament desconeguda no tan sols entre l'opinió pública sinó fins i tot també entre els diferents operadors jurídics malgrat tractar-se d'un instrument essencial de garantia de drets, especialment en l'àmbit laboral, i de lluita contra les diverses expressions de precarietat, desigualtat i exclusió.

Per analitzar el contingut de la Carta Social Europea i aclarir els dubtes existents sobre com invocar-la i activar-ne l'acció protectora, dediquem la tercera edició de les Jornades anuals organitzades per Col·lectiu Ronda a Tarragona al debat i la reflexió sobre aquest important text legislatiu de la mà de quatre de les persones juristes amb més coneixement de la norma.

4 de novembre de 2022 (9h-14h)
Teatre Magatzem
TARRAGONA
c/Reding 14

Inscripció gratuïta prèvia reserva de plaça
jornadestarragona@cronda.coop

Tots els poders públics, òrgans i organismes de l'Estat han de respectar les obligacions dels tractats internacionals en vigor dels quals Espanya formi part i vetllar pel seu adequat compliment”
— Art.29 de la Lei 25/2014 de Tractats i altres Acords Internacionals

  • “La Carta Social Europea i la seva aplicació. Aspectes generals”

Carlos Hugo Preciado Domènech, Magistrat especialista de l’Ordre Social de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

  • “El procediment de reclamacions col·lectives: qüestions essencials”

Carmen Salcedo Beltrán. Professora Titular de Dret del Treball i Seguretat Social de la UV i Consultora Experta Internacional del Consell d'Europa (Servei de la Carta Social Europea)

  • “Impacte del procediment de reclamacions col·lectives a l'ordenament espanyol”

Luis Jimena Quesada. Catedràtic de Dret Constitucional de la UV i expresident del Comitè Europeu de Drets Socials

  • “Salari mínim, pobresa i Carta social europea”

Pepa Burriel Rodríguez-Diosdado, Professora. Agregada (Acreditada a Titular) de Dret del Treball i la Seguretat social de la Universitat de Barcelona

El passat 21 de juliol de 2021, entrava en vigor la Carta Social Europea (revisada), una norma supranacional aprovada el 1996 i subscrita per Espanya l'any 2000 sense que des d'aleshores, i transcorreguts més de 20 anys, s'activés el mecanisme de ratificació que ha fet d’aquest acord un instrument legislatiu d’aplicació directa i, a la fi, inqüestionada.

La plena integració de la Carta Social Europea a l'ordenament legal, incloent-hi el nou Protocol de Reclamacions Col·lectives, és un esdeveniment de la màxima transcendència des del punt de vista legislatiu tractant-se de la que és considerada com l'autèntica Constitució Social Europea i la norma supranacional més completa i ambiciosa en matèria de protecció i reconeixement de drets socials de totes les que s'han incorporat al nostre corpus legislatiu.

Tot i així, el contingut i l'aplicabilitat de la Carta Social Europea continua sent àmpliament desconeguda no tan sols entre l'opinió pública sinó fins i tot també entre els diferents operadors jurídics malgrat tractar-se d'un instrument essencial de garantia de drets, especialment en l'àmbit laboral, i de lluita contra les diverses expressions de precarietat, desigualtat i exclusió.

Per analitzar el contingut de la Carta Social Europea i aclarir els dubtes existents sobre com invocar-la i activar-ne l'acció protectora, dediquem la tercera edició de les Jornades anuals organitzades per Col·lectiu Ronda a Tarragona al debat i la reflexió sobre aquest important text legislatiu de la mà de quatre de les persones juristes amb més coneixement de la norma.

4 de novembre de 2022 (9h-14h)
Teatre Magatzem
TARRAGONA
c/Reding 14

Inscripció gratuïta prèvia reserva de plaça
jornadestarragona@cronda.coop