Remunicipalització escoles bressol

Ripollet aprova la gestió pública directa de les escoles bressol muncipals

Una societat mercantil creada per l'Ajuntament de Ripollet serà l'ens que a partir d'ara gestionarà les escoles bressol del municipi, que des de 2003 estava en mans d'empreses privades. Col·lectiu Ronda s'ha fet càrrec de l'estudi d'aquesta nova forma de gestió, de la seva organització i viabilitat que ha de garantir més transparència, optimització de costos i una major qualitat del servei.

La iniciativa de remunicipalització de les escoles bressol de Ripollet va ser aprovada inicialment a l'últim ple que l'Ajuntament d'aquesta localitat va fer a desembre de 2018. Després del període d'al·legacions, l'aprovació final definitiva s'ha fet el darrer dia del mes de febrer d'enguany, cosa que suposarà la posada en marxa del nou sistema de gestió de les escoles bressol per mitjà de l'empresa 100% pública Genera Mitjà Propi, una societat mercantil creada per l'Ajuntament durant aquesta legislatura i que també s'ocuparà de la neteja dels edificis municipals.

Durant el ple del mes de desembre es van acabar de tancar els tràmits necessaris per fer possible aquest primer servei municipalitzat, tot escollint una treballadora de l'Ajuntament com a persona gerent. L'empresa pública Genera serà doncs qui subrogui tota la plantilla de les dues escoles bressol municipals de Ripollet, canvi que segons el consistori suposarà ja algun augment de sou per complir amb el salari mínim establert i per l'aplicació de complements per a la coordinació.

Remunicipalització davant l'exigència de més transparència i eficàcia

Un dels aspectes que el consistori va remarcar en el ple d'aprovació va ser precisament el major “control democràtic” de la gestió de les escoles amb l'inici d'aquest procés de remunicipalització. La major transparència i eficàcia en alguns serveis són precisament demandes ciutadanes que els processos de remunicipalització o reinternalització de serveis permeten i que queden remarcades com dues de les principals característiques que s'acompleixen, segons l'estudi elaborat per Col·lectiu Ronda per avaluar i donar forma a tot aquest procés de canvi.

L'estudi, sol·licitat pel consistori de Ripollet, apunta que, tot i que les escoles bressol no formen part del cicle d'educació obligatòria, un Ajuntament pot triar lliurement la manera en què vol gestionar un determinat servei “sempre que ho justifiqui amb criteris de sostenibilitat i eficiència”. L'informe, dut a terme per tècnics d'economia social i advocats especialistes en Dret Administratiu de Col·lectiu Ronda, va permetre fer un diagnòstic (econòmic, laboral i jurídic) que va servir per determinar que el model de gestió més adient de les escoles bressol municipals era el d'un mitjà propi.

La gestió directa per part de l'Ajuntament, conclou l'informe, permet un apropament a les necessitats reals de les persones usuàries de la població, un major control del servei i una transparència més gran, així com la participació d'ens i organitzacions locals en la seva millora. Per tant, un augment qualitatiu. Al mateix temps, apareix una optimització de costos pel fet que l'ens de gestió sigui una societat mercantil de capital íntegrament públic: d'entrada, al tenir la consideració de mitjà propi de l'Ajuntament pels efectes del règim legal aplicable en matèria de contractació pública, també per l'eliminació de sobrecostos que, inevitablement, estan lligats a l'empresa privada o per la pròpia capacitat de resiliència econòmica, atès que quan existeixi superàvit hi ha la garantia que serà reinvertit en la millora del propi servei o del municipi.

No és el primer cas d'assessorament d'aquest tipus del qual participa Col·lectiu Ronda. Altres processos similars, com el de creació d'un operador municipal d'energia renovable a l'Ajuntament de Pamplona o la remunicipalització de la gestió de serveis esportius de la piscina de Cardedeu, també han comptat amb la col·laboració dels professionals de la cooperativa.

Ripollet aprova la gestió pública directa de les escoles bressol muncipals

La iniciativa de remunicipalització de les escoles bressol de Ripollet va ser aprovada inicialment a l'últim ple que l'Ajuntament d'aquesta localitat va fer a desembre de 2018. Després del període d'al·legacions, l'aprovació final definitiva s'ha fet el darrer dia del mes de febrer d'enguany, cosa que suposarà la posada en marxa del nou sistema de gestió de les escoles bressol per mitjà de l'empresa 100% pública Genera Mitjà Propi, una societat mercantil creada per l'Ajuntament durant aquesta legislatura i que també s'ocuparà de la neteja dels edificis municipals.

Durant el ple del mes de desembre es van acabar de tancar els tràmits necessaris per fer possible aquest primer servei municipalitzat, tot escollint una treballadora de l'Ajuntament com a persona gerent. L'empresa pública Genera serà doncs qui subrogui tota la plantilla de les dues escoles bressol municipals de Ripollet, canvi que segons el consistori suposarà ja algun augment de sou per complir amb el salari mínim establert i per l'aplicació de complements per a la coordinació.

Remunicipalització davant l'exigència de més transparència i eficàcia

Un dels aspectes que el consistori va remarcar en el ple d'aprovació va ser precisament el major “control democràtic” de la gestió de les escoles amb l'inici d'aquest procés de remunicipalització. La major transparència i eficàcia en alguns serveis són precisament demandes ciutadanes que els processos de remunicipalització o reinternalització de serveis permeten i que queden remarcades com dues de les principals característiques que s'acompleixen, segons l'estudi elaborat per Col·lectiu Ronda per avaluar i donar forma a tot aquest procés de canvi.

L'estudi, sol·licitat pel consistori de Ripollet, apunta que, tot i que les escoles bressol no formen part del cicle d'educació obligatòria, un Ajuntament pot triar lliurement la manera en què vol gestionar un determinat servei “sempre que ho justifiqui amb criteris de sostenibilitat i eficiència”. L'informe, dut a terme per tècnics d'economia social i advocats especialistes en Dret Administratiu de Col·lectiu Ronda, va permetre fer un diagnòstic (econòmic, laboral i jurídic) que va servir per determinar que el model de gestió més adient de les escoles bressol municipals era el d'un mitjà propi.

La gestió directa per part de l'Ajuntament, conclou l'informe, permet un apropament a les necessitats reals de les persones usuàries de la població, un major control del servei i una transparència més gran, així com la participació d'ens i organitzacions locals en la seva millora. Per tant, un augment qualitatiu. Al mateix temps, apareix una optimització de costos pel fet que l'ens de gestió sigui una societat mercantil de capital íntegrament públic: d'entrada, al tenir la consideració de mitjà propi de l'Ajuntament pels efectes del règim legal aplicable en matèria de contractació pública, també per l'eliminació de sobrecostos que, inevitablement, estan lligats a l'empresa privada o per la pròpia capacitat de resiliència econòmica, atès que quan existeixi superàvit hi ha la garantia que serà reinvertit en la millora del propi servei o del municipi.

No és el primer cas d'assessorament d'aquest tipus del qual participa Col·lectiu Ronda. Altres processos similars, com el de creació d'un operador municipal d'energia renovable a l'Ajuntament de Pamplona o la remunicipalització de la gestió de serveis esportius de la piscina de Cardedeu, també han comptat amb la col·laboració dels professionals de la cooperativa.