Què passa amb els valors?

Banca

Segons informacions publicades en premsa, Banco Santander no introduirà cap mesura correctora de les pèrdues acumulades pels Valores Santander. Mentrestant, una sentència ja obliga l’entitat a retornar uns diners invertits en bons convertibles

13/03/2012

Banco Santander no està disposat a oferir alternatives als més de 125.000 clients de l’entitat que són titulars dels anomenats Valores Santander, un producte financer que ja acumula pèrdues superiors al 50% dels diners invertits. Això és el que es desprèn de la convocatòria difosa per l’entitat amb motiu de la Junta d’Accionistes prevista pel proper dia 30 de març, on els Valores Santander apareixen com un dels punts a tractar pels representants de l’accionariat.

7000 milions per finançar una operació de compra

La controvertida emissió de bons necessàriament convertibles es va realitzar l’any 2007 per finançar l’adquisició per part del Santander del banc holandès ABN Amro. L’entitat presidida per Emilio Botín va aconseguir captar uns 7000 milions d’euros entre els seus clients a raó d’una inversió de 54.000 euros de mitja per inversor.

Transformació en accions

Els bons adquirits pels clients del Santander es transformaran necessàriament en accions de l’entitat el proper 4 d’octubre com a data límit. Arribat aquest dia, els estalviadors veuran els seus fons transformats en accions ordinàries amb un preu de conversió de 13,67 euros per títol. Una xifra que dobla l’actual cotització de les accions del Santander, situada al voltant dels 6,2 euros. Dit d’altra forma, a dia d’avui els titulars de convertibles pagarien més del doble que un inversor qualsevol per adquirir unes accions que, d’altra banda, no poden rebutjar. Fins i tot si prenem en consideració els interessos generats pels bons convertibles des de la data de la seva emissió, la conclusió és que els clients atrapats en el parany dels convertibles veuran minvat en un més d’un 50% el valor dels seus estalvis invertits en aquest producte el proper dia 17 d’octubre.

Terminis de bescanvi

L’única reacció per part del Santander davant l’alarma social i l’enorme inquietud generat per l’escàndol dels bons convertibles emesos per l’entitat ha estat anunciar que el bescanvi per accions no haurà de realitzar-se forçosament el 17 d’octubre. En comptes d’això, els estalviadors que vulguin canviar convertibles per accions anticipadament podran fer-ho els propers dies 4 de juny, juliol, agost i setembre. Una maniobra que, val a dir, vetlla més pels interessos del propi Banc Santander que no pas pels seus indignats clients, doncs l’entitat mira d’evitar d’aquesta forma que el proper 17 d’octubre puguin posar-se en circulació de forma simultània accions que representarien ni més ni menys que un 5,5% del capital del banc, amb la conseqüent pèrdua de valor de l’acció.

Allau de reclamacions

¿Quants d’aquests clients que en el termini d’uns mesos esdevindran inevitablement accionistes del banc eren conscients de les repercussions que podia tenir la subscripció del producte que se’ls oferia?

¿Quants estaven en disposició de ponderar adequadament els riscos de què els seus bons convertibles acumulessin pèrdues per sobre del 50%?

A jutjar per l’opinió del prestigiós diari britànic Financial Times, la immensa majoria dels 125.000 subscriptors de convertibles no eren en absolut conscients de la veritable naturalesa del producte que contractaven. Tant és així, que el diari augura una ‘pluja de plets’ i demandes contra Banco Santander relacionades amb els bons convertibles.

Primera sentència

Els auguris del Financial Times podrien haver començat ja a materialitzar-se i, a més a més, de la forma més temuda pel Banco Santander: amb una sentència que l’obliga a retornar a un client els diners invertits en bons convertibles.

La resolució dictada pel Jutjat de primera instància número 2 d’Alacant ha declarat nul el contracte de venda de ‘Valores Santander’ i ha condemnat l’entitat a retornar els 45.000 euros invertits pel seu client. D’aquesta quantitat, lògicament, caldrà restar la rendibilitat que els títols haguessin pogut aportar.

Dret a reclamar

Aquesta primera sentència no serà, de ben segur, la darrera. És del tot evident que són molts els clients de Banco Santander que consideren que no se’ls va informar de forma adequada i precisa sobre els riscos de pèrdues que comporten els bons convertibles. Una manca d’informació que recorda ens molts aspectes a les pràctiques dubtoses de comercialització que han estat tan habituals en el cas de, per exemple, els swaps hipotecaris. Un producte que, val a dir, ja ha provocat més de 500 sentències condemnatòries contra bancs i caixes.

El Col·lectiu Ronda ha rebut centenars de persones afectades per aquesta i altres emissions de bons convertibles i accions preferents. Clients als que volem animar a reclamar davant l’Administració de Justícia en defensa del seu dret a haver estat degudament informats dels riscos que amenaçaven els seus estalvis en comptes de veure’s subjugats per la falsa aparença de seguretat transmesa per les entitats financeres.

Banca

Segons informacions publicades en premsa, Banco Santander no introduirà cap mesura correctora de les pèrdues acumulades pels Valores Santander. Mentrestant, una sentència ja obliga l’entitat a retornar uns diners invertits en bons convertibles

13/03/2012

Banco Santander no està disposat a oferir alternatives als més de 125.000 clients de l’entitat que són titulars dels anomenats Valores Santander, un producte financer que ja acumula pèrdues superiors al 50% dels diners invertits. Això és el que es desprèn de la convocatòria difosa per l’entitat amb motiu de la Junta d’Accionistes prevista pel proper dia 30 de març, on els Valores Santander apareixen com un dels punts a tractar pels representants de l’accionariat.

7000 milions per finançar una operació de compra

La controvertida emissió de bons necessàriament convertibles es va realitzar l’any 2007 per finançar l’adquisició per part del Santander del banc holandès ABN Amro. L’entitat presidida per Emilio Botín va aconseguir captar uns 7000 milions d’euros entre els seus clients a raó d’una inversió de 54.000 euros de mitja per inversor.

Transformació en accions

Els bons adquirits pels clients del Santander es transformaran necessàriament en accions de l’entitat el proper 4 d’octubre com a data límit. Arribat aquest dia, els estalviadors veuran els seus fons transformats en accions ordinàries amb un preu de conversió de 13,67 euros per títol. Una xifra que dobla l’actual cotització de les accions del Santander, situada al voltant dels 6,2 euros. Dit d’altra forma, a dia d’avui els titulars de convertibles pagarien més del doble que un inversor qualsevol per adquirir unes accions que, d’altra banda, no poden rebutjar. Fins i tot si prenem en consideració els interessos generats pels bons convertibles des de la data de la seva emissió, la conclusió és que els clients atrapats en el parany dels convertibles veuran minvat en un més d’un 50% el valor dels seus estalvis invertits en aquest producte el proper dia 17 d’octubre.

Terminis de bescanvi

L’única reacció per part del Santander davant l’alarma social i l’enorme inquietud generat per l’escàndol dels bons convertibles emesos per l’entitat ha estat anunciar que el bescanvi per accions no haurà de realitzar-se forçosament el 17 d’octubre. En comptes d’això, els estalviadors que vulguin canviar convertibles per accions anticipadament podran fer-ho els propers dies 4 de juny, juliol, agost i setembre. Una maniobra que, val a dir, vetlla més pels interessos del propi Banc Santander que no pas pels seus indignats clients, doncs l’entitat mira d’evitar d’aquesta forma que el proper 17 d’octubre puguin posar-se en circulació de forma simultània accions que representarien ni més ni menys que un 5,5% del capital del banc, amb la conseqüent pèrdua de valor de l’acció.

Allau de reclamacions

¿Quants d’aquests clients que en el termini d’uns mesos esdevindran inevitablement accionistes del banc eren conscients de les repercussions que podia tenir la subscripció del producte que se’ls oferia?

¿Quants estaven en disposició de ponderar adequadament els riscos de què els seus bons convertibles acumulessin pèrdues per sobre del 50%?

A jutjar per l’opinió del prestigiós diari britànic Financial Times, la immensa majoria dels 125.000 subscriptors de convertibles no eren en absolut conscients de la veritable naturalesa del producte que contractaven. Tant és així, que el diari augura una ‘pluja de plets’ i demandes contra Banco Santander relacionades amb els bons convertibles.

Primera sentència

Els auguris del Financial Times podrien haver començat ja a materialitzar-se i, a més a més, de la forma més temuda pel Banco Santander: amb una sentència que l’obliga a retornar a un client els diners invertits en bons convertibles.

La resolució dictada pel Jutjat de primera instància número 2 d’Alacant ha declarat nul el contracte de venda de ‘Valores Santander’ i ha condemnat l’entitat a retornar els 45.000 euros invertits pel seu client. D’aquesta quantitat, lògicament, caldrà restar la rendibilitat que els títols haguessin pogut aportar.

Dret a reclamar

Aquesta primera sentència no serà, de ben segur, la darrera. És del tot evident que són molts els clients de Banco Santander que consideren que no se’ls va informar de forma adequada i precisa sobre els riscos de pèrdues que comporten els bons convertibles. Una manca d’informació que recorda ens molts aspectes a les pràctiques dubtoses de comercialització que han estat tan habituals en el cas de, per exemple, els swaps hipotecaris. Un producte que, val a dir, ja ha provocat més de 500 sentències condemnatòries contra bancs i caixes.

El Col·lectiu Ronda ha rebut centenars de persones afectades per aquesta i altres emissions de bons convertibles i accions preferents. Clients als que volem animar a reclamar davant l’Administració de Justícia en defensa del seu dret a haver estat degudament informats dels riscos que amenaçaven els seus estalvis en comptes de veure’s subjugats per la falsa aparença de seguretat transmesa per les entitats financeres.