Premi Francesc Gallisà Roigé

Per a treballs dedicats al món de la Seguretat Social

L'Associació Catalana per a la Seguretat Social convoca la primera edició del Premi Francesc Gallisà Roigé, batejat en memòria de qui fora membre fundador de la nostra cooperativa, per reconèixer el millor treball acadèmic en l'àmbit de la Seguretat Social.

............................................................................

L’Associació Catalana per a la Seguretat Social és una entitat creada l'any 1989 per impulsar la millora i renovació constant del sistema públic de la Seguretat Social i vetllar, entre d'altres objectius, per tal que les prestacions econòmiques, sanitàries, tècniques, o de qualsevol naturalesa que s'engloben dins aquest sistema estenguin els seus efectes sobre tots els ciutadans sense cap mena de discriminació.

Una de les activitats organitzades per l'Associació és la celebració el proper 18 de gener de 2019 d'una Jornada sobre Seguretat Social i serà en el marc d'aquest esdeveniment que es lliurarà la primera edició del Premi Francesc Gallisà Roigé, en memòria del nostre company i membre fundador de Col·lectiu Ronda, recentment traspassat. El guardó està obert a qualsevol treball que abordi algun aspecte relacionat amb la Seguretat Social però, preferentment, en els àmbits de pobresa, renda garantida, gènere, pensions mínimes, jubilació i discapacitat.

La dotació del premi és de 500 euros i els treballs presentats a concurs han de tenir una extensió mínima de 10 pàgines i màxima de 20, en format digital. El termini per presentar les vostres aportacions venç el dia 10 de gener de 2019 i els podeu fer arribar a l’Associació Catalana per a la Seguretat Social mitjançant un correu electrònic adreçat a associacioacass@gmail.com. Juntament amb el treball presentat, cal adjuntar un breu currículum amb les dades de l'autor o autora.

Molta sort a tothom!

Per a treballs dedicats al món de la Seguretat Social

............................................................................

L’Associació Catalana per a la Seguretat Social és una entitat creada l'any 1989 per impulsar la millora i renovació constant del sistema públic de la Seguretat Social i vetllar, entre d'altres objectius, per tal que les prestacions econòmiques, sanitàries, tècniques, o de qualsevol naturalesa que s'engloben dins aquest sistema estenguin els seus efectes sobre tots els ciutadans sense cap mena de discriminació.

Una de les activitats organitzades per l'Associació és la celebració el proper 18 de gener de 2019 d'una Jornada sobre Seguretat Social i serà en el marc d'aquest esdeveniment que es lliurarà la primera edició del Premi Francesc Gallisà Roigé, en memòria del nostre company i membre fundador de Col·lectiu Ronda, recentment traspassat. El guardó està obert a qualsevol treball que abordi algun aspecte relacionat amb la Seguretat Social però, preferentment, en els àmbits de pobresa, renda garantida, gènere, pensions mínimes, jubilació i discapacitat.

La dotació del premi és de 500 euros i els treballs presentats a concurs han de tenir una extensió mínima de 10 pàgines i màxima de 20, en format digital. El termini per presentar les vostres aportacions venç el dia 10 de gener de 2019 i els podeu fer arribar a l’Associació Catalana per a la Seguretat Social mitjançant un correu electrònic adreçat a associacioacass@gmail.com. Juntament amb el treball presentat, cal adjuntar un breu currículum amb les dades de l'autor o autora.

Molta sort a tothom!