Herència o donació en vida?

Article de l'advocada especialista en Dret de Família Esther Pérez davant una pregunta recurrent

Sovint i és recurrent, a l’hora de repartir o traspassar els seus béns, moltes persones dubten si és millor fer donació, traspassar-los en vida, o bé deixar-los en testament i traspassar-los un cop el seu propietari és difunt. La pregunta recurrent és: herència o donació en vida?

D’entrada, dir que tant la donació en vida com l’herència estan subjectes a l’impost de successions i donacions i si el que es dona o hereta es un bé immoble aquest també està subjecte a l’impost de plusvàlua (un impost que grava l’increment de patrimoni del bé quan algú el rep, ja sigui per herència com per donació. Es tracta d’un impost municipal variable i que es calcula per unes taules referenciades al valor dels immobles segons les ciutats i barris).

Aquests impostos son diferents en funció de la comunitat autònoma on es visqui, doncs és un impost transferit. Si ens centrem a Catalunya, podem dir que amb la regulació fiscal actual és millor deixar el béns en testament que fer una donació dels mateixos, doncs les donacions no tenen les reduccions que tenen les herències.

En el cas dels fills o filles, es pot valorar la donació d’un habitatge o diners per comprar-la, tenint en compte que ha de ser primer habitatge, que existeix un límit d’edat i un topall d’ingressos.

Tot i això, hi ha persones que prefereixen deixar-ho tot lligat i fer donació, malgrat sigui actualment, i en el cas de Catalunya, més car. I ho prefereixen per tal que els seus hereus no tinguin problemes, però es convenient tenir en compte que es molt millor donar béns concrets a persones concretes. No es convenient donar en úsdefruit (el donant cedeix la titularitat de l’habitatge però es reserva l’ús i gaudi del mateix). I, el que creiem que es més important: escriure i establir si aquesta donació serà col·lacionable o no, vol dir si se li descomptarà a l’hereu de la seva part de l'herència. Doncs de vegades es desconeix que les donacions fetes pel difunt tenen conseqüències pels seus hereus si s’han fet els últims anys abans de la seva defunció.

A priori, doncs, l’opció de l’herència és la menys costosa que la de donar, però potser no sempre ha de ser la més convenient. Des de Col·lectiu Ronda, experts en dret de successions, estudiem cas per cas i els analitzem per arribar a la millor decisió.

Article de l'advocada especialista en Dret de Família Esther Pérez davant una pregunta recurrent

D’entrada, dir que tant la donació en vida com l’herència estan subjectes a l’impost de successions i donacions i si el que es dona o hereta es un bé immoble aquest també està subjecte a l’impost de plusvàlua (un impost que grava l’increment de patrimoni del bé quan algú el rep, ja sigui per herència com per donació. Es tracta d’un impost municipal variable i que es calcula per unes taules referenciades al valor dels immobles segons les ciutats i barris).

Aquests impostos son diferents en funció de la comunitat autònoma on es visqui, doncs és un impost transferit. Si ens centrem a Catalunya, podem dir que amb la regulació fiscal actual és millor deixar el béns en testament que fer una donació dels mateixos, doncs les donacions no tenen les reduccions que tenen les herències.

En el cas dels fills o filles, es pot valorar la donació d’un habitatge o diners per comprar-la, tenint en compte que ha de ser primer habitatge, que existeix un límit d’edat i un topall d’ingressos.

Tot i això, hi ha persones que prefereixen deixar-ho tot lligat i fer donació, malgrat sigui actualment, i en el cas de Catalunya, més car. I ho prefereixen per tal que els seus hereus no tinguin problemes, però es convenient tenir en compte que es molt millor donar béns concrets a persones concretes. No es convenient donar en úsdefruit (el donant cedeix la titularitat de l’habitatge però es reserva l’ús i gaudi del mateix). I, el que creiem que es més important: escriure i establir si aquesta donació serà col·lacionable o no, vol dir si se li descomptarà a l’hereu de la seva part de l'herència. Doncs de vegades es desconeix que les donacions fetes pel difunt tenen conseqüències pels seus hereus si s’han fet els últims anys abans de la seva defunció.

A priori, doncs, l’opció de l’herència és la menys costosa que la de donar, però potser no sempre ha de ser la més convenient. Des de Col·lectiu Ronda, experts en dret de successions, estudiem cas per cas i els analitzem per arribar a la millor decisió.