Estadis docents. Com reclamar el deute contret?


Els estadis docents són una retribució complementària que valora l’experiència del professorat. L’any 2012, i fruit de les retallades pressupostàries, es va preveure que aquest complement, en el primer tram, s’assolís cada 9 anys en comptes de cada 6 anys(els anomenats «sexennis») com es venia fent fins al moment. Els darrers acords de govern i sindicats permeten que es pugui retornar als sexennis, prèvia aprovació dels pressupostos, però una bona part de la comunitat docent no vol renunciar a reclamar el deute contret pels anys anteriors congelats. I això és possible.

L’acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal Funcionari Docent no universitari preveu que es torni a reconèixer l’assoliment del primer estadi en 6 anys, recalcant que l'endarreriment en el compliment del primer d’ells ha suposat també un endarreriment en el compliment dels estadis posteriors. Així, en el moment que aquest complement va passar de sis a nou anys, suposava que el segon estadi no s’assolia fins als 15 anys de serveis (9+6) en comptes de amb 12 anys (6 +6); el tercer estadi amb 21 anys de servei (9+6+6) en comptes de 18 anys (6+6+6) i així successivament fins als cinc estadis totals que es poden meritar.

La recuperació dels sexennis, és a dir, tornar a cobrar els estadis al cap de sis anys, ha estat una llarga reivindicació de la comunitat docent, ihauria de permetre també que qui no hagi assolit el segon estadi per no tenir 15 anys (9+6) de serveis prestats però en tinguin 12 o més (6+6) se li reconeixerà d’ofici el segon estadi, i així també amb el tercer. La mesura pot beneficiar uns 37.000 docents, però la major part no renuncien al retorn de les quantitats no percebudes per a l’endarreriment. I és que la posada en marxa dels «novennis» en comptes del sexennis va ser un dels factors principals de la pèrdua de poder adquisitiu del col·lectiu, que des del 2009 calculen que ja arriba a més del 20%. Tot i que l’acord de la Mesa Sectorial quedi condicionada per l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat, aquest fet no anul·la la possibilitat de reclamar el deute pendent dels estadis ja meritats i reclamar d’ara en endavant el retorn als sexennis (en cas que no es faci efectiu l’acord).

Des de la Plataforma Deute Estadis Docents (telegram: https://t.me/+snNoJAo-Q6U3Mzg0) es reivindica doncs el reconeixement del deute adquirit amb la retallada del sexenni i la planificació del seu retorn.El reconeixement d’aquest deute és a partir de l’any 2015, moment en què deixa d’estar vigent l’acord de govern 29/2012, d’aplicació de mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari depenent de la Generalitat de Catalunya durantun període de quatre anys, i on es va preveure que el primer estadi passés dels sis als nou anys.

A data d’avui, es pot iniciar la reclamació de retroactivitat dels darrers 4 anys, que permet la normativa de Llei de finances públiques de Catalunya. Un cop es presenta la primera petició inicial queda interromput el termini de prescripció d’aquests quatre anys. En posterioritat d’aquesta petició caldria presentar un recurs administratiu. I, esgotada aquesta via, caldria que es convertís en una demanda judicial davant els Jutjats del Contenciós Administratiu.

Si voleu més informació d’aquest procediment de reclamació i de la recuperació del deute contret pels estadis docents, podeu veure el vídeo de la sessió informativa que vam fer a Col·lectiu Ronda.

I si us voleu unir a una reclamació conjunta podeu visitar el web:

estadisdocents.cronda.coop

L’acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal Funcionari Docent no universitari preveu que es torni a reconèixer l’assoliment del primer estadi en 6 anys, recalcant que l'endarreriment en el compliment del primer d’ells ha suposat també un endarreriment en el compliment dels estadis posteriors. Així, en el moment que aquest complement va passar de sis a nou anys, suposava que el segon estadi no s’assolia fins als 15 anys de serveis (9+6) en comptes de amb 12 anys (6 +6); el tercer estadi amb 21 anys de servei (9+6+6) en comptes de 18 anys (6+6+6) i així successivament fins als cinc estadis totals que es poden meritar.

La recuperació dels sexennis, és a dir, tornar a cobrar els estadis al cap de sis anys, ha estat una llarga reivindicació de la comunitat docent, ihauria de permetre també que qui no hagi assolit el segon estadi per no tenir 15 anys (9+6) de serveis prestats però en tinguin 12 o més (6+6) se li reconeixerà d’ofici el segon estadi, i així també amb el tercer. La mesura pot beneficiar uns 37.000 docents, però la major part no renuncien al retorn de les quantitats no percebudes per a l’endarreriment. I és que la posada en marxa dels «novennis» en comptes del sexennis va ser un dels factors principals de la pèrdua de poder adquisitiu del col·lectiu, que des del 2009 calculen que ja arriba a més del 20%. Tot i que l’acord de la Mesa Sectorial quedi condicionada per l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat, aquest fet no anul·la la possibilitat de reclamar el deute pendent dels estadis ja meritats i reclamar d’ara en endavant el retorn als sexennis (en cas que no es faci efectiu l’acord).

Des de la Plataforma Deute Estadis Docents (telegram: https://t.me/+snNoJAo-Q6U3Mzg0) es reivindica doncs el reconeixement del deute adquirit amb la retallada del sexenni i la planificació del seu retorn.El reconeixement d’aquest deute és a partir de l’any 2015, moment en què deixa d’estar vigent l’acord de govern 29/2012, d’aplicació de mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari depenent de la Generalitat de Catalunya durantun període de quatre anys, i on es va preveure que el primer estadi passés dels sis als nou anys.

A data d’avui, es pot iniciar la reclamació de retroactivitat dels darrers 4 anys, que permet la normativa de Llei de finances públiques de Catalunya. Un cop es presenta la primera petició inicial queda interromput el termini de prescripció d’aquests quatre anys. En posterioritat d’aquesta petició caldria presentar un recurs administratiu. I, esgotada aquesta via, caldria que es convertís en una demanda judicial davant els Jutjats del Contenciós Administratiu.

Si voleu més informació d’aquest procediment de reclamació i de la recuperació del deute contret pels estadis docents, podeu veure el vídeo de la sessió informativa que vam fer a Col·lectiu Ronda.

I si us voleu unir a una reclamació conjunta podeu visitar el web:

estadisdocents.cronda.coop