És possible tramitar la pensió i altres prestacions durant la pandèmia?


Doncs, suposadament, és possible fer-ho i ha estat possible realitzar les tramitacions necessàries telemàticament, a través del portal web de l’INSS, durant tot l’estat d’alarma. Però permeteu-nos remarcar aquest «suposadament» perquè existeix una enorme distància entre la teoria i la realitat

Recentment ha esdevingut notícia la viral reacció d’indignació i enuig del popular actor Antonio Resines a les portes d’una oficina de l’INSS. L’intèrpret està intentant tramitar l’accés a a la seva pensió de jubilació des del passat mes de març...sense aconseguir-ho. Com tantes altres persones, es troba atrapat en un bucle desesperant: per presentar la seva sol·licitud necessita que li donin cita prèvia i l’INSS no ho està fent. Un veritable carreró sense sortida.

La premsa ha reflectit amb major èmfasi i interès la situació viscuda per moltíssimes persones incorporades a expedients temporals d’ocupació que han patit errades i endarreriments de tot tipus a l’hora de percebre la prestació d’atur. Situació absolutament angoixant que ha provocat que famílies senceres es veiessin sobtadament privades d’ingressos mentre intentaven, infructuosament en molts casos, contactar amb l‘administració per solucionar les errades que pogués haver-hi o, almenys, obtenir informació sobre l’estat de tramitació de la seva prestació.

Però tot i la menor atenció mediàtica, el cert és que aquesta impossibilitat d’accedir a l’administració no s’ha limitat a la prestació d’atur i el SEPE sinó que ha estat generalitzada i des de l’inici de la pandèmia ha estat gairebé impossible tramitar qualsevol prestació, ja sigui, per exemple, la de maternitat o, com en el cas de l’actor, la pensió de jubilació.

El certificat digital professional: una solució

Aquest tipus de tràmits i sol·licituds es poden realitzar de forma telemàtica a través del registre electrònic de la pàgina web de la Seguretat Social si es disposa de certificat digital personal, DNI electrònic o Cl@ve Pin. A banda, i des de l’inici de la pandèmia, la Seguretat Social ha habilitat també la possibilitat de realitzar el tràmit sense cap d’aquests mecanismes d’identificació digital, validant la nostra identitat mitjançant l’enviament d’una clau personalitzada al nostre telèfon mòbil.

Aquests mecanismes, però, no sempre han estat completament efectius. En ocasions, el sistema informàtica ha estat incapaç de respondre el volum de consultes i sol·licituds rebudes i en d’altres, quan no es disposa de certificat digital (com acostuma a succeir), la petició no es podia tramitar perquè a l’INSS no li consta o figura incorrectament alguna de les dades requerides (telèfon, adreça correcta, etc...). En aquest casos, tornem al carreró sense sortida del qual parlàvem abans.

Tramitar com a representant d’una tercera persona

Moltes persones que han patit els problemes descrits probablement no saben que la seva sol·licitud pot ser presentada per una tercera persona o un professional (advocats, gestories...) a condició que aquesta tercera persona disposi del pertinent certificat digital i juntament amb la sol·licitud s’adjunti un model d’autorització signat per ambdues persones i una fotografia del DNI de la persona que sol·licita i de qui actua com a representant per fer la tramitació.

Es tracta d’un procediment que, realitzat per un professional, pot estalviar molt de temps i molèsties als particulars que necessiten tramitar una prestació, especialment quan aquest no disposa de certificat digital. A banda, la figura del representant permet unir en un únic tràmit la presentació de la sol·licitud que ens interessa amb la possible correcció de les dades personals incorrectes o imprecises que ens impedien realitzar la tramitació pels nostres mateixos mitjans.

Ampliar els nostres serveis

Durant mesos, al nostres despatxos hem vist com uns tràmits que abans de la pandèmia es podien realitzar de forma senzilla i ràpida per part dels nostres clients per tal d’accedir a la seva jubilació o a les prestacions d’altre tipus que els corresponguessin es demoraven o, fins i tot, es veien impossibilitats del tot per les qüestions que hem exposat anteriorment. És davant d’aquesta situació que el nostre despatx, com d’altres estan fent també, hem pres la determinació de realitzar nosaltres mateixos la totalitat dels tràmits i presentacions relacionades amb les prestacions de la Seguretat Social per a totes les persones que estiguin interessades en els nostres serveis i vulguin que els representem.

Recentment ha esdevingut notícia la viral reacció d’indignació i enuig del popular actor Antonio Resines a les portes d’una oficina de l’INSS. L’intèrpret està intentant tramitar l’accés a a la seva pensió de jubilació des del passat mes de març...sense aconseguir-ho. Com tantes altres persones, es troba atrapat en un bucle desesperant: per presentar la seva sol·licitud necessita que li donin cita prèvia i l’INSS no ho està fent. Un veritable carreró sense sortida.

La premsa ha reflectit amb major èmfasi i interès la situació viscuda per moltíssimes persones incorporades a expedients temporals d’ocupació que han patit errades i endarreriments de tot tipus a l’hora de percebre la prestació d’atur. Situació absolutament angoixant que ha provocat que famílies senceres es veiessin sobtadament privades d’ingressos mentre intentaven, infructuosament en molts casos, contactar amb l‘administració per solucionar les errades que pogués haver-hi o, almenys, obtenir informació sobre l’estat de tramitació de la seva prestació.

Però tot i la menor atenció mediàtica, el cert és que aquesta impossibilitat d’accedir a l’administració no s’ha limitat a la prestació d’atur i el SEPE sinó que ha estat generalitzada i des de l’inici de la pandèmia ha estat gairebé impossible tramitar qualsevol prestació, ja sigui, per exemple, la de maternitat o, com en el cas de l’actor, la pensió de jubilació.

El certificat digital professional: una solució

Aquest tipus de tràmits i sol·licituds es poden realitzar de forma telemàtica a través del registre electrònic de la pàgina web de la Seguretat Social si es disposa de certificat digital personal, DNI electrònic o Cl@ve Pin. A banda, i des de l’inici de la pandèmia, la Seguretat Social ha habilitat també la possibilitat de realitzar el tràmit sense cap d’aquests mecanismes d’identificació digital, validant la nostra identitat mitjançant l’enviament d’una clau personalitzada al nostre telèfon mòbil.

Aquests mecanismes, però, no sempre han estat completament efectius. En ocasions, el sistema informàtica ha estat incapaç de respondre el volum de consultes i sol·licituds rebudes i en d’altres, quan no es disposa de certificat digital (com acostuma a succeir), la petició no es podia tramitar perquè a l’INSS no li consta o figura incorrectament alguna de les dades requerides (telèfon, adreça correcta, etc...). En aquest casos, tornem al carreró sense sortida del qual parlàvem abans.

Tramitar com a representant d’una tercera persona

Moltes persones que han patit els problemes descrits probablement no saben que la seva sol·licitud pot ser presentada per una tercera persona o un professional (advocats, gestories...) a condició que aquesta tercera persona disposi del pertinent certificat digital i juntament amb la sol·licitud s’adjunti un model d’autorització signat per ambdues persones i una fotografia del DNI de la persona que sol·licita i de qui actua com a representant per fer la tramitació.

Es tracta d’un procediment que, realitzat per un professional, pot estalviar molt de temps i molèsties als particulars que necessiten tramitar una prestació, especialment quan aquest no disposa de certificat digital. A banda, la figura del representant permet unir en un únic tràmit la presentació de la sol·licitud que ens interessa amb la possible correcció de les dades personals incorrectes o imprecises que ens impedien realitzar la tramitació pels nostres mateixos mitjans.

Ampliar els nostres serveis

Durant mesos, al nostres despatxos hem vist com uns tràmits que abans de la pandèmia es podien realitzar de forma senzilla i ràpida per part dels nostres clients per tal d’accedir a la seva jubilació o a les prestacions d’altre tipus que els corresponguessin es demoraven o, fins i tot, es veien impossibilitats del tot per les qüestions que hem exposat anteriorment. És davant d’aquesta situació que el nostre despatx, com d’altres estan fent també, hem pres la determinació de realitzar nosaltres mateixos la totalitat dels tràmits i presentacions relacionades amb les prestacions de la Seguretat Social per a totes les persones que estiguin interessades en els nostres serveis i vulguin que els representem.