Drets Humans i contractació publica

Publicada la "Guia per a la protecció i la promoció dels DDHH en la contractació pública"

Col·lectiu Ronda ha ofert assessorament jurídic al seguit d'entitats que han col·laborat en la redacció d'una guia de bones pràctiques per a una contractació responsable de béns i serveis adreçada a les diferents administracions públiques.

Cada vegada més Administracions Públiques estan incorporant criteris de responsabilitat i respecte als drets humans en la compra pública, amb casos d’èxit a tot Europa. La coresponsabilitat dels poders públics en les vulneracions de drets humans d’empreses proveïdores és un tema que està travessant el debat polític a tots els nivells. En aquesta línia i amb l’objectiu d’oferir a les Administracions catalanes una guia de contractació responsable des del nostre marc legislatiu, les entitats NOVACT (“Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta”), SUDS (“Internacionalisme, Solidaritat, Feminismes”) y ODESC (Observatori de Drets Humans Desc), amb el suport jurídic de COL·LECTIU RONDA, presentem la Guia per a la protecció i la promoció dels DDHH en la contractació pública, confeccionada en el marc del projecte “Compra pública ètica en matèria de respecte als drets humans i drets econòmics, socials i culturals en origen, distribució i destinataris finals”.

El document de la guia i dels annexos sectorials es poden trobar en aquesta web: http://993responsable.org/

Contractació pública i Drets Humans

Atesa la importància de la contractació pública, en els últims anys s’ha considerat que aquesta no ha de limitar-se només a ser un mitjà transparent i eficaç de provisió de béns i serveis a favor de les administracions, sinó que s’ha d’entendre també com una eina jurídica amb funció estratègica i al servei dels poders públics per al compliment de les seves finalitats generals, de les seves polítiques públiques.

Dins d’aquesta funció estratègica, o d’assoliment d’altres finalitats d’interès general, es troba la defensa dels valors socials i mediambientals de la nostra societat, i també ha de ser-hi present la protecció i desenvolupament dels drets humans. Cal tenir present que la contractació és un de les principals components del conjunt de la despesa pública i, per tant, és un àmbit primordial on incidir en el sentit de desenvolupar polítiques actives de defensa i protecció dels Drets Humans, tal i com hauria de ser prioritari per a qualsevol Administració.

Guia per a la protecció i la promoció dels DDHH a la contractació pública

La Guia per a la defensa i la promoció dels DDHH a la compra pública, d’acord amb el principis exposats, i emmarcada dins de la concepció estratègica de la contractació, intenta ser una eina senzilla i clara a l’abast de les administracions públiques catalanes per tal que puguin incorporar al seu procediment de contractació pública instruments a favor de la protecció i desenvolupament dels drets humans, evitant la contractació d’empreses que vulneren els drets humans per part de les administracions públiques i promovent el respecte d’aquests drets en l’àmbit de contractació al llarg de tot el procés.

Les clàusules socials incorporades als contractes i tendents a garantir els drets humans per part de les entitats contractistes poden introduir-se com a criteris d’admissió dels licitadors, criteris d’adjudicació i/o com a condicions especials de compliment obligatori al llarg de l’execució del contracte.

Amb l’objectiu d’oferir a les Administracions catalanes l'assessorament i la formació necessària sobre la defensa i la promoció dels DDHH a la compra pública, l’advocat especialista en Dret Administratiu del Col·lectiu Ronda, Marc Vilar, i membres de NOVACT i SUDS han estat realitzant sessions de treball i de suport destinades als responsables i als tècnics i tècniques de cooperació i contractació pública de diversos Ajuntaments per tal de facilitar-los la implementació de la guia, destacant les ja realitzades amb els Ajuntaments de Terrassa, Mataró, el Prat de Llobregat, i Montornès del Vallès, i pròximament amb els Ajuntaments de Gavà, Sant Boi de Llobregat, Viladecans i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, entre d’altres.

Publicada la "Guia per a la protecció i la promoció dels DDHH en la contractació pública"

Publicada la "Guia per a la protecció i la promoció dels DDHH en la contractació pública"

Cada vegada més Administracions Públiques estan incorporant criteris de responsabilitat i respecte als drets humans en la compra pública, amb casos d’èxit a tot Europa. La coresponsabilitat dels poders públics en les vulneracions de drets humans d’empreses proveïdores és un tema que està travessant el debat polític a tots els nivells. En aquesta línia i amb l’objectiu d’oferir a les Administracions catalanes una guia de contractació responsable des del nostre marc legislatiu, les entitats NOVACT (“Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta”), SUDS (“Internacionalisme, Solidaritat, Feminismes”) y ODESC (Observatori de Drets Humans Desc), amb el suport jurídic de COL·LECTIU RONDA, presentem la Guia per a la protecció i la promoció dels DDHH en la contractació pública, confeccionada en el marc del projecte “Compra pública ètica en matèria de respecte als drets humans i drets econòmics, socials i culturals en origen, distribució i destinataris finals”.

El document de la guia i dels annexos sectorials es poden trobar en aquesta web: http://993responsable.org/

Contractació pública i Drets Humans

Atesa la importància de la contractació pública, en els últims anys s’ha considerat que aquesta no ha de limitar-se només a ser un mitjà transparent i eficaç de provisió de béns i serveis a favor de les administracions, sinó que s’ha d’entendre també com una eina jurídica amb funció estratègica i al servei dels poders públics per al compliment de les seves finalitats generals, de les seves polítiques públiques.

Dins d’aquesta funció estratègica, o d’assoliment d’altres finalitats d’interès general, es troba la defensa dels valors socials i mediambientals de la nostra societat, i també ha de ser-hi present la protecció i desenvolupament dels drets humans. Cal tenir present que la contractació és un de les principals components del conjunt de la despesa pública i, per tant, és un àmbit primordial on incidir en el sentit de desenvolupar polítiques actives de defensa i protecció dels Drets Humans, tal i com hauria de ser prioritari per a qualsevol Administració.

Guia per a la protecció i la promoció dels DDHH a la contractació pública

La Guia per a la defensa i la promoció dels DDHH a la compra pública, d’acord amb el principis exposats, i emmarcada dins de la concepció estratègica de la contractació, intenta ser una eina senzilla i clara a l’abast de les administracions públiques catalanes per tal que puguin incorporar al seu procediment de contractació pública instruments a favor de la protecció i desenvolupament dels drets humans, evitant la contractació d’empreses que vulneren els drets humans per part de les administracions públiques i promovent el respecte d’aquests drets en l’àmbit de contractació al llarg de tot el procés.

Les clàusules socials incorporades als contractes i tendents a garantir els drets humans per part de les entitats contractistes poden introduir-se com a criteris d’admissió dels licitadors, criteris d’adjudicació i/o com a condicions especials de compliment obligatori al llarg de l’execució del contracte.

Amb l’objectiu d’oferir a les Administracions catalanes l'assessorament i la formació necessària sobre la defensa i la promoció dels DDHH a la compra pública, l’advocat especialista en Dret Administratiu del Col·lectiu Ronda, Marc Vilar, i membres de NOVACT i SUDS han estat realitzant sessions de treball i de suport destinades als responsables i als tècnics i tècniques de cooperació i contractació pública de diversos Ajuntaments per tal de facilitar-los la implementació de la guia, destacant les ja realitzades amb els Ajuntaments de Terrassa, Mataró, el Prat de Llobregat, i Montornès del Vallès, i pròximament amb els Ajuntaments de Gavà, Sant Boi de Llobregat, Viladecans i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, entre d’altres.