21 de febrer, vaga general

Consells bàsics per exercir amb garanties el dret de vaga

La Intersindical-CSC convoca vaga general pel dia 21 de febrer sota el lema «Sense drets no hi ha llibertat» contra el que qualifica de «massiva» pèrdua de drets laborals i socials i amb l'exigència, entre d'altres reivindicacions, de que es derogui definitivament la reforma laboral de 2012.

La vaga general convocada per Intersindical-CSC pel 21 de febrer discorrerà sota el lema «Sense drets no hi ha llibertat» i incorpora, entre d'altres qüestions, la petició de que el nou executiu encapçalat per Pedro Sánchez derogui la reforma laboral aprovada pel govern del PP al febrer de 2012. A banda, des de la central sindical es reclama la creació d'un salari mínim català de 1200 euros, la «plena igualtat de tracte i oportunitats» laborals entre homes i dones, la rehabilitació de les diferents lleis de caràcter social aprovades pel Parlament català i derogades pel Tribunal Constitucional espanyol i «condicions laborals dignes» per preservar un servei públic de qualitat. Podeu trobar la totalitat de reivindicacions en aquest díptic editat per l'organització sindical convocant.

Des del Col·lectiu Ronda, volem compartir amb tots vosaltres alguns consells bàsics i informacions d'interès sobre el dret de vaga per tal que, si voleu fer-ho, pugueu exercir-lo amb tranquil·litat i coneixent el marc normatiu que el regula:

 • 1) L'empresa no té dret a demanar-nos anticipadament si farem vaga i nosaltres no tenim cap obligació de comunicar-ho. En cas de rebre pressions per part de l'empresa en aquest sentit, es podria considerar un exercici de coacció i seria denunciable.
 • 2) Els serveis mínims serveixen per assegurar l'accés de la ciutadania als serveis públics essencials i són d'obligat compliment per part dels treballadors i treballadores. La durada i abast dels serveis mínims són decidits per l'autoritat laboral -mai per part de les empreses, tret de casos excepcionals relacionats amb requeriments de manteniment de la maquinària- mitjançant la publicació d'un Decret.
 • 3) L'empresa no pot substituir al vaguista per cap mitjà, ni recórrer als serveis de cap treballador/a per realitzar les nostres funcions, ja sigui de la pròpia plantilla o procedent d'una empresa externa de prestació de serveis o subministrament de mà d'obra. També és il·legal substituir de forma encoberta un treballador/a en vaga obligant a altres membres de la plantilla a fer hores extres.
 • 4) Participar d'una jornada de vaga legalment convocada és, segons la Constitució espanyola, un dels nostres drets fonamentals i, com a tal, objecte d'especial protecció. Les empreses no poden sota cap consideració imposar sancions o adoptar qualsevol tipus de mesura coercitiva o repressiva tendents a impedir, dificultar o castigar la participació en una vaga. En cas d'atemptat contra el nostre dret de vaga, podem acudir a Inspecció de Treball o directament als Jutjats Socials per denunciar-ho i reclamar una compensació en concepte de danys i perjudicis. Si es demostra que l'acomiadament d'un treballador està relacionat amb la seva participació en una vaga legal, estaríem davant d'un cas de vulneració d'un dret fonamental i, com a tal, correspondria la nul·litat de l'acomiadament i la immediata readmissió del treballador afectat.
 • 5) La regulació del dret de vaga contempla l'activitat dels piquets informatius i els atorga la potestat de fer difusió i proselitisme dels motius de la vaga entre la resta dels treballadors i treballadores. Ara bé, aquesta tasca informativa degudament regulada i autoritzada no pot interferir en el drets a treballar de les persones que no vulguin sumar-se a la convocatòria i, per tant, resulten il·legals i poden ser objecte de sanció les pràctiques intimidatòries, les amenaces i les coaccions.
 • 6) La participació en una jornada de vaga comporta que mentre aquesta es desenvolupi, el nostre contracte romandrà temporalment suspès i, per tant, perdem el dret al salari que ens serà descomptat de la següent nòmina. La reducció serà equivalent a l'import del salari base corresponent a la durada de la vaga i la part proporcional dels possibles complements salarials, temps setmanal de descans i pagues extres, tot i que, en cas que les pagues no estiguin prorratejades, el descompte corresponent a aquest concepte no s'aplicarà a la primera nòmina després de la vaga sinó en el moment de percebre aquesta.

Consells bàsics per exercir amb garanties el dret de vaga

La vaga general convocada per Intersindical-CSC pel 21 de febrer discorrerà sota el lema «Sense drets no hi ha llibertat» i incorpora, entre d'altres qüestions, la petició de que el nou executiu encapçalat per Pedro Sánchez derogui la reforma laboral aprovada pel govern del PP al febrer de 2012. A banda, des de la central sindical es reclama la creació d'un salari mínim català de 1200 euros, la «plena igualtat de tracte i oportunitats» laborals entre homes i dones, la rehabilitació de les diferents lleis de caràcter social aprovades pel Parlament català i derogades pel Tribunal Constitucional espanyol i «condicions laborals dignes» per preservar un servei públic de qualitat. Podeu trobar la totalitat de reivindicacions en aquest díptic editat per l'organització sindical convocant.

Des del Col·lectiu Ronda, volem compartir amb tots vosaltres alguns consells bàsics i informacions d'interès sobre el dret de vaga per tal que, si voleu fer-ho, pugueu exercir-lo amb tranquil·litat i coneixent el marc normatiu que el regula:

 • 1) L'empresa no té dret a demanar-nos anticipadament si farem vaga i nosaltres no tenim cap obligació de comunicar-ho. En cas de rebre pressions per part de l'empresa en aquest sentit, es podria considerar un exercici de coacció i seria denunciable.
 • 2) Els serveis mínims serveixen per assegurar l'accés de la ciutadania als serveis públics essencials i són d'obligat compliment per part dels treballadors i treballadores. La durada i abast dels serveis mínims són decidits per l'autoritat laboral -mai per part de les empreses, tret de casos excepcionals relacionats amb requeriments de manteniment de la maquinària- mitjançant la publicació d'un Decret.
 • 3) L'empresa no pot substituir al vaguista per cap mitjà, ni recórrer als serveis de cap treballador/a per realitzar les nostres funcions, ja sigui de la pròpia plantilla o procedent d'una empresa externa de prestació de serveis o subministrament de mà d'obra. També és il·legal substituir de forma encoberta un treballador/a en vaga obligant a altres membres de la plantilla a fer hores extres.
 • 4) Participar d'una jornada de vaga legalment convocada és, segons la Constitució espanyola, un dels nostres drets fonamentals i, com a tal, objecte d'especial protecció. Les empreses no poden sota cap consideració imposar sancions o adoptar qualsevol tipus de mesura coercitiva o repressiva tendents a impedir, dificultar o castigar la participació en una vaga. En cas d'atemptat contra el nostre dret de vaga, podem acudir a Inspecció de Treball o directament als Jutjats Socials per denunciar-ho i reclamar una compensació en concepte de danys i perjudicis. Si es demostra que l'acomiadament d'un treballador està relacionat amb la seva participació en una vaga legal, estaríem davant d'un cas de vulneració d'un dret fonamental i, com a tal, correspondria la nul·litat de l'acomiadament i la immediata readmissió del treballador afectat.
 • 5) La regulació del dret de vaga contempla l'activitat dels piquets informatius i els atorga la potestat de fer difusió i proselitisme dels motius de la vaga entre la resta dels treballadors i treballadores. Ara bé, aquesta tasca informativa degudament regulada i autoritzada no pot interferir en el drets a treballar de les persones que no vulguin sumar-se a la convocatòria i, per tant, resulten il·legals i poden ser objecte de sanció les pràctiques intimidatòries, les amenaces i les coaccions.
 • 6) La participació en una jornada de vaga comporta que mentre aquesta es desenvolupi, el nostre contracte romandrà temporalment suspès i, per tant, perdem el dret al salari que ens serà descomptat de la següent nòmina. La reducció serà equivalent a l'import del salari base corresponent a la durada de la vaga i la part proporcional dels possibles complements salarials, temps setmanal de descans i pagues extres, tot i que, en cas que les pagues no estiguin prorratejades, el descompte corresponent a aquest concepte no s'aplicarà a la primera nòmina després de la vaga sinó en el moment de percebre aquesta.