texto2

Parlem d’usura quan a un préstec o crèdit, sigui quina sigui la seva modalitat i tipologia, se li apliquen uns interessos «manifestament desproporcionats» o «notablement superior al normal del diner».

Aquests tipus d’interès injustificadament tan elevats estan prohibits per llei amb la conseqüència que resulten nuls.