texto04

La llei no estableix amb precisió un criteri per determinar que un tipus d’interès és desproporcionat o notablement superior al normal però els tribunals acostumen a considerar usurari qualsevol  tipus d’interès que superi en almenys 3 punts percentuals el tipus d’interès mitjà aplicat al conjunt de les operacions referents a la mateixa modalitat de crèdit al consum. Pot semblar complicat però, en realitat, no ho és gens. El Banc d’Espanya publica periòdicament la dada de quin és aquest tipus d’interès mitjà aplicat per les entitats a cadascuna de les modalitats de crèdit. Ho fa en un portal web de lliure accés que tothom pot consultar i que trobareu en aquest enllaç.  Fent servir aquesta eina, podeu comprovar que, per exemple, al juliol de 2021 el tipus d’interès mitjà aplicat a les targetes revolving era del 17,81 % mentre que en el cas dels crèdits al consum amb terminis d’entre 1 i 5 anys, l’interès era del 7,42.

En aquests dos casos esmentats a mode d’exemple, l’interès normal del diner seria, respectivament, el 17,81% per a les targetes revolving i el 7,42 als crèdits al consum a retornar en un temps màxim de 5 anys. Per tant, si al juliol de 2021 haguéssim contractat una targeta revolving amb un interès del 22% o un crèdit amb un 12%, estaríem més que probablement davant dos casos d’usura.