texto03

Quan es determina que un crèdit o préstec al consum aplica uns interessos susceptibles de ser considerats usura, la conseqüència és que aquests interessos es consideren nuls i deixen de ser d’aplicació. D’aquesta forma, la persona afectada continua obligada a retornar els diners que va sol·licitar però només aquests diners, no pas els interessos. Tot allò abonat al llarg del temps en concepte d’interessos ens ha de ser retornat.