Què significa que el Col·lectiu Ronda sigui una cooperativa?

Significa, entre d'altres coses, que al Col·lectiu Ronda som coherents amb la nostra visió d'una societat més justa, on el teixit productiu estigui organitzat en base als principis d'autogestió i participació.

Una cooperativa és una empresa gestionada democràticament pels socis treballadors que en formen part. Els integrants d'una cooperativa comparteixen en condicions d'igualtat la titularitat de l'empresa i, per tant, les responsabilitats que això implica.

El cooperativisme com a pilar de l'economia social és una aposta per la solidaritat i l'equitat.