Què és el Col·lectiu Ronda?

El Col·lectiu Ronda és una cooperativa formada per més de 100 persones entre advocats, economistes, tècnics i administratius. Un equip pluridisciplinari que, des de fa més de 40 anys, treballa al servei de les persones oferint el millor assessorament en els camps jurídic, laboral, econòmic i social.

Som una organització independent de qualsevol partit polític o sindicat que s’esforça dia a dia per protegir els drets individuals i col·lectius de la ciutadania. La nostra màxima prioritat és la defensa dels interessos dels treballadors i les treballadores, encara que no ens limitem a actuar en l’àmbit del Dret laboral: el Col·lectiu Ronda no ha deixat mai d’ampliar el seu ventall de serveis i, actualment, disposa d’especialistes que poden oferir un assessorament de qualitat en qualsevol branca del dret.

A més a més de l’assistència jurídica, el Col·lectiu Ronda també manté un ferm compromís amb la millora de la nostra societat. És per això que treballem per fomentar el cooperativisme i posem tota la nostra experiència al servei de les entitats d’economia social com una alternativa més justa i solidària a l’actual ordenament econòmic.