Les relacions laborals a les cooperatives

Coòpolis - taller formatiu

Ernest Garcia, tècnic en relacions laborals de Col·lectiu Ronda, impartirà una sessió formativa adreçada a cooperatives i socis cooperativistes per resoldre tot tipus de dubtes en relació al marc legislatiu aplicable a les cooperatives en matèria laboral i de Seguretat Social. Aquesta activitat està organitzada per Coòpolis, l'Ateneu Cooperatiu de Barcelona

Les relacions laborals a les cooperatives de treball associat:

  • Data: 05-03-2018
  • Hora d'inici: 16:00
  • Hora de finalització: 19:00
  • Lloc: Coòpolis
  • Adreça: C/Constitució 19. Bloc 8, Nau 54
  • Objectius: Teniu dubtes en matèria laboral a la vostra cooperativa de treball?

Aquestes són algunes de les preguntes freqüents que ens feu arribar als tallers formatius que impartim de forma regular a Coòpolis:

-Quin és el marc laboral aplicable a les sòcies treballadores d’una cooperativa de treball associat? - Una cooperativa de treball associat pot tenir treballadores que no siguin sòcies?

La cooperativa de treball associat ha d’aplicar el conveni col·lectiu del seu sector?

- Quin és el millor règim de cotització a la Seguretat social per les sòcies treballadores, el règim general o els autònoms?

- Poden les sòcies d’una cooperativa de treball associat treballar i cotitzar a temps parcial?

Aquest taller està adreçat a persones sòcies d'una cooperativa de treball associat.

El contingut de la sessió serà el següent:

Sòcies de treball

- Relació laboral de les sòcies treballadores

- Règim de treball

- Enquadrament a la Seguretat Social

- La bestreta laboral

- Cotització

- La baixa de les sòcies

Treballadores contractades a la cooperativa

- Limitació a la contractació

- Tipus de contracte

- Seguretat Social i afiliació

- Salari

- Cotització

Incorporació com a sòcies treballadores

- Accés a la condició de sòcia

- Període de prova

-Capitalització

Us podeu inscriure a aquest taller formatiu a la pàgina web de Coòpolis

Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona, és un dispositiu de foment i promoció de l’Economia Social i Solidària a la ciutat de Barcelona. Situat al complex veïnal de Can Batlló, Coòpolis promou un ecosistema d’activitat socioeconòmica i formativa, de generació d’ocupació i d’impacte social. Un laboratori per la intercooperació i l’enfortiment econòmic local. Una eina per construir ciutats cooperatives: els  nous territoris de la cooperació econòmica, social i solidària.