Cartagena: drets de les victimes de l'amiant

Cartagena: sesión informativa amianto

Sessió informativa de Col·lectiu Ronda i l'associació APENA

El proper 14 de març, Col·lectiu Ronda estarà a Cartagena (Múrcia), una de les ciutats més castigades per la presència d'indústries que han utilitzat massivament l'amiant, per oferir una sessió informativa completament gratuïta sobre quins drets tenen les víctimes de l'asbest i com exercir-los. A la sessió hi participarà també Ricardo Torregrosa, president d'APENA

.................................................. ...............................................

DIA: 14 març de 2019

HORA: 17:30

LLOC: UNED Cartagena (carrer Ing. De la Cierva, 28)

Amb la participació de:

Marta Barrera, Raquel Lafuente i Esther Costa - advocades de Col·lectiu Ronda

Ricardo Torregrosa - president de l'Associaciació de Perjudicats i Afectats per Malalties Produïdes per l'Amiant (APENA)

.................................................. ...............................................

La ciutat de Cartagena (Múrcia) és una de les localitats més afectades per l'amiant de tot l'Estat, principalment per la presència en el seu territori d'empreses com Enfersa, l'antiga Valeo i, molt especialment, Repsol i Navantia, dos dels grans motors econòmics de la regió, que han utilitzat de forma constant i habitual l'amiant. En aquest sentit, mereix especial menció la naviliera Navantia, de propietat pública, que a més de a Cartagena disposa d'establiments a les ciutats de Cadis i Ferrol. Com succeeix amb la localitat murciana, també aquests dos enclavaments presenten elevades ràtios d'incidència de les malalties causades per l'amiant com ara mesotelioma, asbestosi i càncer de pulmó, esòfag i laringe, evidenciant l'estreta relació existent entre l'activitat d'aquesta empresa dedicada a la construcció i reparació de vaixells amb l'exposició a l'amiant dels integrants de la seva plantilla i les seves famílies, víctimes de l'incompliment de l'obligació empresarial de fer-se càrrec de la neteja de la roba de treball.

No obstant això, a diferència del que passa en altres regions amb important incidència d'afectació per càncers provocats per l'amiant, a Cartagena trobem un baixíssim índex de reconeixement d'incapacitats per malaltia professional i prestacions de viduïtat que tinguin origen en l'exposició a l'amiant. Per exemplificar aquesta situació, podem dir que mentre a Galícia s'han celebrat 161 judicis relacionats amb l'activitat de Navantia a Ferrol (1 judici per cada 11 treballadors), els judicis celebrats a Cartagena són tot just 19 (1 per cada 60 treballadors). A més a més, a Cartagena no s'ha registrat cap reclamació relacionada amb algun dels 44 casos que es té constància entre els anys 2000 i 2015 de dones afectades de mesotelioma -una malaltia mortal que té com a única causa coneguda l'exposició a l'amiant- malgrat a la resta d'Espanya hi ha una més que sòlida jurisprudència que responsabilitza les empreses per aquestes patologies i defuncions.

L'endèmic problema de l'infradiagnosic de malalties relacionades amb l'amiant i les reticències que els jutjats de Cartagena han mostrat a l'hora d'atorgar reconeixement a les víctimes i permetre l'accés d'aquestes a les prestacions i indemnitzacions que els corresponen tant a ells com a les seves famílies, ens enfronten a un escenari de permanent vulneració dels drets de les moltes víctimes de l'amiant a la Comunitat de Múrcia i, especialment, a la ciutat de Cartagena.

Amb la intenció de donar a conèixer quins drets ens emparen com a víctimes de l'amiant, Col·lectiu Ronda en col·laboració amb APENA, Associació de Perjudicats i Afectats per Malalties produïdes per l'Amiant, oferiran una xerrada informativa completament gratuïta i adreçada al conjunt de la població de Cartagena.