Amiant: víctimes de la contaminació ambiental

anntiga fàbrica d'Uralita a Cerdanyola

Jornada informativa a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

La Facultat de Dret de la UAB i Col·lectiu Ronda organitzen un acte informatiu al voltant de la greu problemàtica jurídica i de salut pública que suposen les malalties causades per l'amiant.

Xerrada "Amiant: les víctimes de la contaminació ambiental"

3 de novembre, de 10  a 13 h.

Aula Magna de la Facultat de Dret de la UAB

Segons estimacions de les autoritats europees, la inhalació de partícules d'amiant serà responsable de la mort d'almenys mig milió de persones a territori europeu abans de 2040. A dia d'avui, la xifra de víctimes d'aquest material del qual l'Estat espanyol va importar milions de tones per dedicar-ho a la construcció i a la fabricació de tot tipus de productes industrials ja abasta milers de persones, tot i la situació d'evident infradiagnosi que encara afecta les patologies relacionades amb l'exposició a l'amiant.

Cerdanyola és una de les localitats més intensament afectades per l'amiant a Catalunya i al conjunt de l'Estat després d'haver acollit durant dècades les instal·lacions de la multinacional URALITA, una de les empreses que va fer un major ús d'aquest material. Actualment, després de molts anys de lluita judicial, els tribunals de l'Estat espanyol, incloent-hi el Tribunal Suprem, han establert amb rotunditat que URALITA S.A. és directament responsable de les gravíssimes malalties, mortals en molts casos, que afecten persones extreballadores de les seves antigues instal·lacions a localitats com ara Cerdanyola o Castelldefels. Nombroses sentències condemnen la multinacional pel reiterat incompliment de la normativa de protecció de la salut i per la manca de mesures de seguretat adoptades per protegir la integritat física dels seus treballadors, imposant a Uralita el pagament d'importants indemnitzacions i a fer front a l'import dels corresponents recàrrecs sobre les prestacions causades per aquestes malalties. Les víctimes, però, no són només persones extreballadores. Pas a pas, comença a existir una sòlida jurisprudència que fa també responsable URALITA de les malalties que afecten les anomenades víctimes passives, especialment familiars d'extreballadors que han entrat en contacte amb l'amiant, per exemple, per mitjà de les fibres impregnades a la roba de feina dels seus parents o gent que, fins i tot, paga amb la salut el fet d'haver estat veïns i viure o treballar en un radi de 2 quilòmetres respecte a les fàbriques.

L'equip d'advocats i advocades del Col·lectiu Ronda ha estat responsable de nombroses sentències, incloent-hi resolucions del Tribunal Suprem, que han contribuït decisivament a aconseguir que a dia d'avui ja ningú negui ni la perillositat de l'amiant ni la responsabilitat de les empreses en les lesions i morts que l'amiant ha causat i seguirà causant.

Les advocades Esther Pérez i Esther Costa, especialistes en casos de responsabilitat civil derivada de l'exposició a l'amiant, analitzaran els aspectes jurídics de la lluita pel reconeixement de les víctimes de l'amiant. Per la seva banda, l'enginyer químic Jorge Vidal, expert en tasques de desamiantatge, ens explicarà les qüestions cabdals i els aspectes més rellevants a l'hora de detectar la presència d'amiant i com afrontar la seva manipulació i retirada en condicions de màxima seguretat. Per últim, el prestigiós pneumòleg Josep Tarrés, una de les veus més autoritzades en matèria de patologies relacionades amb l'amiant a tot l'Estat, analitzarà els resultats dels estudis que ha impulsat i coordinat per determinar la incidència de les malalties causades per l'amiant a les poblacions de Ripollet i Cerdanyola que mostren de forma concloent la relació directa que existeix entre la presència de la fàbrica de la URALITA S.A. i les anormals xifres d'afectació que presenten aquestes localitats.