Advocats combatius i obrers rebels

El Col·lectiu Ronda i els conflictes laborals durant el Franquisme i la transició

Durant el franquisme, els advocats laboralistes van posar tota la seva capacitat professional al serveis dels treballadors en el marc d’un règim que pretenia assegurar autoritàriament la seva subordinació i que, per tant, els negava els drets més fonamentals, tant individuals com col·lectius. La seva actuació contribuí a la lluita dels treballadors per defensar els seus interessos i els seus drets davant d’una patronal i un règim clarament hostils.

El llibre "Advocats combatius i obrers rebels", escrit a quatre mans per Jason Garner, Raimon Gassiot, Jordi Pujol i Laura Zenobi, recull els resultats d'un treball de recerca que ha analitzat la pràctica dels advocats i advocades del Col·lectiu Ronda en conflictes obrers durant el final del franquisme i la transició.

La recerca ha estudiat la implicació d'aquests professionals en l'articulació de l'antifranquisme i, de manera més específica, en el desenvolupament d'un moviment obrer assembleari i autogestionari, sense deixar de banda la caracterització dels conflictes i la trajectòria del Col·lectiu Ronda i dels seus advocats. D'aquesta manera, la recerca, i el llibre que se'n deriva, ha volgut posar el seu gra de sorra al coneixement i la divulgació de la realitat del moviment obrer i dels advocats laboralistes durant el franquisme i la transició.

Fitxa del llibre

Títol: Advocats combatius i obrers rebels

Autors: Jason Garner, Raimon Gassiot, Jordi Pujol i Laura Zenobi

Pàgines: 206

Idioma: Català

Edició: Col·lectiu Ronda / Grup Ecos

ISBN: 978-84-936823-8-5

Any d'edició: 2010

El Col·lectiu Ronda i els conflictes laborals durant el Franquisme i la transició

El llibre "Advocats combatius i obrers rebels", escrit a quatre mans per Jason Garner, Raimon Gassiot, Jordi Pujol i Laura Zenobi, recull els resultats d'un treball de recerca que ha analitzat la pràctica dels advocats i advocades del Col·lectiu Ronda en conflictes obrers durant el final del franquisme i la transició.

La recerca ha estudiat la implicació d'aquests professionals en l'articulació de l'antifranquisme i, de manera més específica, en el desenvolupament d'un moviment obrer assembleari i autogestionari, sense deixar de banda la caracterització dels conflictes i la trajectòria del Col·lectiu Ronda i dels seus advocats. D'aquesta manera, la recerca, i el llibre que se'n deriva, ha volgut posar el seu gra de sorra al coneixement i la divulgació de la realitat del moviment obrer i dels advocats laboralistes durant el franquisme i la transició.

Fitxa del llibre

Títol: Advocats combatius i obrers rebels

Autors: Jason Garner, Raimon Gassiot, Jordi Pujol i Laura Zenobi

Pàgines: 206

Idioma: Català

Edició: Col·lectiu Ronda / Grup Ecos

ISBN: 978-84-936823-8-5

Any d'edició: 2010