Equip (Mataró)

Anna Huertos

Nascuda a Mataró, treballo al col·lectiu Ronda des de l'any 1987 i en sóc sòcia des de l'any 1995. Sóc especialista en Dret Laboral i Seguretat Social a treballadors i treballadores i treballo al despatx de Mataró. Des de l’any 2004 sóc, a més, professora associada del Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Pompeu Fabra.

Especialitats

Laia Manté

Advocada i sòcia del Col·lectiu Ronda des de l'any 2000. Actualment desenvolupo la meva activitat al despatx de Mataró en els àmbits de la mala pràctica bancària, civil i penal.

Especialitats

Mireia Garcia

Advocada i sòcia del Col·lectiu Ronda. Especialista en Seguretat Social, especialment pel que fa a accidents de treball, malalties professionals, reclamacions de danys i perjudicis, defensa jurídica de pensions contributives i no contributives (invalideses i jubilacions), atur, subsidis i actuacions davant Inspecció de Treball per manca de mesures de seguretat en el treball, entre d'altres.

Especialitats

Agnès Garcia

Advocada del Col·lectiu Ronda des de l'abril del 2004 i sòcia des de 2007. Estic especialitzada en Dret Civil, Dret de Família i Estrangeria. També he exercit en algunes àrees de Dret administratiu, tan mala praxi mèdica com urbanisme.

Especialitats

Genís Pérez

Advocat del Col·lectiu Ronda des del 2009 al despatx de Mataró, i soci de la cooperativa des de l'any 2013. El meu àmbit d'actuació és el laboral, tant en reclamacions individuals, plurals i col·lectives dels drets de les treballadores i treballadors, en matèries com acomiadaments individuals i col·lectius, modificació substancials de les condicions de treball, reclamació de drets i quantitats, tutela dels drets fonamentals, negociació col·lectiva,etc.

Especialitats

Sussi Vallejo

Des de quasi els inicis de la història de Col·lectiu Ronda, a partir dels anys setanta, treballo com a administrativa i desenvolupant tasques d'atenció al públic al despatx de Mataró.